Jubler for nytt pensjonsforslag fra Arbeiderpartiet

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) har lagt fram et nytt forslag til alderspensjon for privat sektor. - Dette er veldig positivt. Endelig er pensjonsforslaget på bordet, jubler pensjonsekspert Alexandra Plahte i Steenberg & Plahte.

JUBLER: Det nye pensjonsforslaget fra Sigbjørn Johnsen (Ap) vekker jubel hos pensjonsekspertisen. Illustrasjonsfoto.

JUBLER: Det nye pensjonsforslaget fra Sigbjørn Johnsen (Ap) vekker jubel hos pensjonsekspertisen. Illustrasjonsfoto.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) har lagt fram et nytt forslag til alderspensjon for privat sektor. – Dette er veldig positivt. Endelig er pensjonsforslaget på bordet, jubler pensjonsekspert Alexandra Plahte i Steenberg & Plahte.

Det er DN.no som melder om at pensjonsforslaget vekker jubel hos pensjonsekspertisen.

Tilpasning til ny folketrygd
Fredag formiddag kom Finansdepartementet med forslag om ny alderspensjon for privat sektor.

Forslaget er en mellomløsning av ytelsesbasert- og innskuddsbasert pensjon, og er et ledd i tilpasningen til ny folketrygd.

– Det nye produktet er en viktig ny valgmulighet for bedriftene. Lovforslaget er fremtidsrettet ved at det legger til rette for god opptjening også når en arbeidstaker bytter jobb, og er tilpasset alderspensjonsopptjeningen i ny folketrygd, sa finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til pressen under fremleggelsen av det nye forslaget.

– Mange foretak ønsker ikke å ha ansvar for nivået på de ansattes pensjoner i ytelsesordningene. I innskuddsordningene bærer arbeidstakerne risiko for avkastning på pensjonsmidlene. I arbeidet med det nye pensjonsproduktet har vi lagt vekt på fleksibilitet, slik at pensjonsordninger kan utformes med egenskaper både fra ytelses- og innskuddspensjon, sier Johnsen.

For ros av pensjonsekspertisen
– Det som har kommet nå er lovforslaget på reglene som sådan, og ikke overgangsreglene, påpeker Plahte overfor DN.no og forklarer videre:

– Departementet sier de vil vurdere om lovforslaget bør tre i kraft uten særskilte overgangsregler. Det tror jeg er klokt ettersom det er viktig å få nye regler som gir rom for økte maksimale innskuddssatser på plass. Mange selskaper som er i en endringsprosess med tanke på overgang fra ytelsespensjon til en annen pensjonsordning har sittet på gjerdet i påvente av alternativer til dagens innskuddsordning.

– Ventet i spenning
Det ferske forslaget er i tråd med det den offentlige banklovkommisjonen la frem rett før nyttår. En mellomløsning av ytelsesbasert- og innskuddsbasert pensjon er et ledd i tilpasningen til ny folketrygd.

– Forslaget som kom nå med hybrid er ikke noe nytt, men mange ventet nok i spenning om også innskuddssatsene på dagens innskuddsordning øker. Det leser jeg som at de vil foreslå. I praksis betyr det at arbeidsgiverne vil ha alternative ordninger til ytelse som er langt mer konkurransedyktige enn dagens innskuddsordninger der maksimale innskuddssatser er for lave til å kunnne matche en god ytelsesordning, sier Plahte.

Tror de fleste vil velge innskudd
– Dette er veldig positivt og noe selskapene har ventet på. Det gir dem større fleksibilitet og handlingsrom med tanke på valg av ordning og nivå. For lønnstakere blir det et spørsmål om hva arbeidsgiveren legger seg på, sier hun.

Gitt at maksimale innskuddssatser blir like på ordningene, tror pensjonseksperten de fleste vil velge innskudd.

La vekk overgangsregler
Forslaget banklovkommisjonen la frem i starten av innebar overgangsregler for de som er født før 1962. Overgangsreglene skapte debatt og ble sterkt kritisert, ikke minst for å komplisere det hele.

Plahte gir ros for at dette nå er lagt bort.

– Det ser rett og slett ut som at overgangsreglene har blitt pent puttet i en skuff. Det er fornuftig at de nå velger å fremme lovforslaget uten overgangsregler, mener Plahte.

Du kan lese mer om forslaget på Finansdepartementets nettsider: Nytt kollektivt alderspensjonsprodukt i privat sektor

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.