– Lite nytt i Ernas skoleløfter

Arbeiderpartiets utdanningspolitiker Marianne Aasen er lite imponert over skoleløftene som Høyre og Fremskrittspartiet la fram denne uka. – Erna Solberg slår inn åpne dører, sier hun om løftene. - Ambisjonene for skolen og lærerne er i tillegg lavere enn Arbeiderpartiets, slår hun fast.

LiTE IMONERT: Arbeiderpartiets skolepolitiske talskvinne Marianne Aasen er lite imponert over skolepolitikken som Erna Solberg og Siv Jensen varsler om. - De slår inn åpne dører, sier hun. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om hvorvidt den påtroppende regjeringen vil si opp 600 lærere i ungdomsskolen, eller om de skal få fortsette å undervise.

LiTE IMPONERT: Arbeiderpartiets skolepolitiske talskvinne Marianne Aasen er lite imponert over skolepolitikken som Erna Solberg og Siv Jensen varsler om. - De slår inn åpne dører, sier hun. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om hvorvidt den påtroppende regjeringen vil si opp 600 lærere i ungdomsskolen, eller om de skal få fortsette å undervise. Foto: Illustrasjonsfoto

Arbeiderpartiets utdanningspolitiker Marianne Aasen er lite imponert over skoleløftene som Høyre og Frp la fram denne uka. – Erna Solberg slår inn åpne dører, sier hun. – Ambisjonene for skolen og lærerne er i tillegg lavere enn Arbeiderpartiets, slår hun fast.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talskvinne viser til at Stortinget før sommeren vedtok et løft for yrkesfagene og sier den rødgrønne regjeringen allerede har satt av penger til etter- og videreutdanning for lærere.

Nettopp styrking av etter- og videreutdanning for lærere var hovedbudskapet da Erna Solberg og Siv Jensen presentere skolepolitikken for offentligheten rett før helga.

– Uheldig med kun mattefokus
Budskapet fra Høyre og Frp er todelt. For det første skal etter- og videreutdanning være både en rett og en plikt for lærerne. Dette innebærer bl.a. at lærerne selv må betale deler av videreutdanningen sin, og at lærere som mangler denne videreutdanningen vil gå ned i lønn ved at de vil regnes som ufaglærte.

For det andre er det matteundervisningen som skal styrkes, andre fag sier Høyre og Frp ingenting om. – De neste fem åra skal 10 000 lærere få etter- og videreutdanning i matematikk, sa Høyre-leder Erna Solberg da etter- og videreutdanningspakka ble presentert.

Dette reagerer Arbeiderpartiet på. – Det  er uheldig om Høyre og Frp kun har oppmerksomheten rettet mot matematikk. Det er behov for et løft i flere fag, sier Marianne Aaasen.

– Dessuten vil Ap satse like mye på opprusting av skolebygg som etterutdanning av lærere, og dette nevnte verken Solberg eller Jensen med ett ord under pressekonferansen, sier hun.

Lavere ambisjoner for skolen enn Ap har
Med en ambisjon om å etterutdanne 10.000 lærere, er den påtroppende regjeringen langt mindre ambisiøse for etter- og videreutdanning av lærere enn det Arbeiderpartiet er. – Arbeiderpartiet vil doble innsatsen for etter- og videreutdanning av lærere. Nær 4000 lærere vil kunne få tilbud om videreutdanning hvert år. Vi vil gjennomføre et særskilt kompetanseløft for ufaglærte som har arbeidet i skolen i mange år, heter det i politikken som Arbeiderpartiet gikk til valg på.

– Betyr dette at ambisjonene for etter- og videreutdanning er lavere hos Høyre og Frp enn hos Arbeiderpartiet?

– Svaret på det er ja, sier Marianne Aasen til Sosialdemokraten.no.

– I tillegg har ikke Høyre og Frp kommet opp med noe godt svar på hvordan de skal møte den allerede eksisterende lærermangelen, legger hun til.

Skal Høyre og Frp si opp 600 lærere?
Den rødgrønne regjeringen har  satset på rekruttering av lærere og på å fortsette å bygge opp lærernes kompetanse gjennom en omlegging av lærerutdanningen, og en fortsatt satsing på etter- og videreutdanning. Den har også styrket kommuneøkonomien, som har gjort det mulig å ansette flere i skolen.

I 2011 var det ansatt 6600 flere lærere i skolen siden 2005. Regnet i årsverk er tallet 4000. I statsbudsjettet for 2013 satt regjeringen av midler til 600 nye lærere på ungdomstrinnet. Denne satsingen var høyresida  imot, og da Erna Solberg i den avsluttende partilederdebatten ble spurt om disse burde frykte for jobbene sine ved et regjeringsskifte, svarte hun slik:

– Det vet ikke vi i dag.

Regjeringsforhandlingene om skolepolitikken har heller ikke gitt noen avklaring.

Du kan se klippet fra partilederdebatten om de 600 lærerne her:

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.