Høyre-veteraner protesterer mot endringer i fastlegenes abortpraksis

Den påtroppende regjeringen har varslet at fastleger skal få rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort, assistert befruktning eller foreskriving av prevensjonsmidler. - Den svakeste part er den kvinnen som søker hjelp. Og da hører det ikke noe sted hjemme å reservere seg, slår Høyre-veteran Astrid Nøklebye Heiberg fast. Også tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch er skeptisk. Samtidig sier 85 % av legestudentene nei til den påtroppende regjeringens "nye ideer og bedre løsninger".

RESERVASJONSRETT: Høyre og Frp vil innføre reservasjonsrett for leger mot å henvise pasienter til assistert befruktning, abort eller utskriving av prevensjon. Nå reagerer Høyre-veteraner, og også et stort flertall av legestudentene vender tommelen ned for forslaget.

RESERVASJONSRETT: Høyre og Frp vil innføre reservasjonsrett for leger mot å henvise pasienter til assistert befruktning, abort eller utskriving av prevensjon. Nå reagerer Høyre-veteraner, og også et stort flertall av legestudentene vender tommelen ned for forslaget.

Den påtroppende regjeringen har varslet at fastleger skal få rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort, assistert befruktning eller foreskriving av prevensjonsmidler. – Den svakeste part er den kvinnen som søker hjelp. Og da hører det ikke noe sted hjemme å reservere seg, slår Høyre-veteran Astrid Nøklebye Heiberg fast. Også tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch er skeptisk. Samtidig sier 85 % av legestudentene nei til den påtroppende regjeringens «nye ideer og bedre løsninger».

Høyre, Fremskrittspartiet og Krf har inngått skriftlig avtale om å innføre en slik reservasjonsrett for leger, mens partiet Venstre takket nei til å bli med på avtalen – fordi de var uenige.

Reservasjonen gjelder ikke deltagelse i et inngrep i forbindelse med assistert befruktning eller abort, men en rett til reservasjon mot å henvise til slikt, samt retten til å reservere seg mot å utskrive prevensjonsmidler som f.eks. p-piller.

Nå reagerer sentrale Høyre-veteraner på reservasjonsretten som den nye regjeringen skal innføre.

– Kvinnen er den svakeste part
Astrid Nøklebye Heiberg er mangeårig president i Norges Røde Kors, og har lang fartstid i Høyre som statssekretær, statsråd, stortingsrepresentant og leder av Høyrekvinnenes Landsforbund. Hun har liten sans for endringen som den nye regjeringen legger opp til.

– Den svakeste part er den kvinnen som søker hjelp. Og da hører det ikke noe sted hjemme å reservere seg, slår Astrid Nøklebye Heiberg fast overfor ABC Nyheter.

Nøklebye Heiberg tar dermed krystallklart standpunkt i den omdiskuterte reservasjonssaken, som i flere år har splittet leger og helsemyndigheter. Striden handler om hvorvidt fastleger skal ha frihet til å nekte pasienter henvisning til noe som strider mot legens samvittighet. Det gjelder blant annet abort, assistert befruktning og foreskrivning av p-piller som kan ha aborterende effekt.

Håper på Stortings-nei
Høyre-veteranen håper at Stortinget vil stanse hennes egen regjering i denne saken.

– Det er en foreløpig avtale de har, alle avtalene er foreløpige. Så skal det drøftes i gruppene. Det hender jo man snur der. Det skal man ikke forskuttere, sier Nøklebye Heiberg.

– Hva tror du skjer?

– Jeg ingen spåmann. Men jeg vil tro det blir en skikkelig debatt. Og man kan jo håpe at det ikke blir den endringen, sier politikerveteranen, kjent som en markant feminist og forkjemper for likestilling.

Ber om offentlig register
Tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch mener at det bør opprettes et offentlig register over leger som benytter seg av en slik reservasjonsrett, hvis den innføres. Han mener også det vil være svært viktig at de som eventuelt benytter seg av en slik reservasjonsrett får en grundig veiledning i forkant om hvordan de håndterer pasienter de av sine påståtte samvittighetskvaler ikke kan henvise.

– De må ikke prøve å påvirke søkere, men bare gjøre oppmerksom på de praktiske problemer som foreligger, sier Kåre Willoch til ABC Nyheter.

Også Nøklebye Heiberg mener slike leger må inn i et offentlig register.

– Det vil være naturlig, sier Nøklebye Heiberg, og foreslår at man i listen over fastleger kan sette en såkalt asterix – stjerne – ved dem som begrenser sine virksomheter.

– Det er jeg enig i, understreker Kåre Willoch.

Legestudenter sier nei
Også blant landets legestudenter blir den påtroppende Høyre- og Frp-regjeringens planer om å innføre reservasjonsrett tatt dårlig imot. Hele 85 prosent av legestudentene mener at fastleger ikke må få lov til å reservere seg mot å henvise til abort, assistert befruktning eller utskriving av prevensjonsmidler.

Undersøkelsen gjengis av avisa Vårt Land i dag, og viser at bare 10 % av legestudentene mener det er riktig å innføre en slik reservasjonsrett.

– Kun 10 prosent er overraskende lavt, sier lege og doktorgradsstipendiat Morten Magelssen til Vårt Land. Han arbeider ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og har vært veileder for medisinstudentene som har gjennomført undersøkelsen.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.