– Tar norsk skole flere tiår tilbake

Høyre og Frp har blitt enige om å bryte menneskerettighetene. "Nye ideer og bedre løsninger" betyr i skolepolitikken at de skal gjeninnføre et undervisningsopplegg som menneskerettighetsdomstolen i Haag tidligere har erklært for å være i strid med menneskerettighetene, og å gi kors og bibel en mer sentral rolle i undervisningen. - Den nye regjeringen tar norsk skole flere tiår tilbake, raser Elevorganiasjonen om de nye ideene og bedre løsningene som norske elever nå skal utsettes for.

Høyre og Frp har blitt enige om å bryte menneskerettighetene. «Nye ideer og bedre løsninger» betyr i skolepolitikken at de skal gjeninnføre et undervisningsopplegg som menneskerettighetsdomstolen i Haag tidligere har erklært for å være i strid med menneskerettighetene, og å gi kors og bibel en mer sentral rolle  i undervisningen. – Den nye regjeringen tar norsk skole flere tiår tilbake, raser Elevorganiasjonen om de nye ideene og bedre løsningene som norske elever nå skal utsettes for.

I enighetsprotokollen mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre heter det:

«RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om at faget, i tråd med kompetansemålene, skal inneholde minst 55 pst kristendom gjeninnføres.»

Det var dette Norge ble domfelt for i menneskerettighetsdomstolen i juni 2007.

Enige om å bryte menneskerettighetene
De fire borgerlige partiene er dermed enige om å bryte menneskerettighetene i norsk skole.

– Med den nye vektleggingen av kristendom i religionsfaget tar den nye regjeringen norsk skole flere tiår tilbake i tid, sier leder av Elevorganisasjonen, Liv Holm Heide til Aftenposten.

Hun sier at skolen ikke skal forskjellsbehandle elever med ulike religioner, og mener det er innlysende at vi ikke kan ha et religionsfag der 55 prosent av undervisningen handler om en enkelt religion.

– Ingen elever skal føle seg presset til å få opplæring i en religion de ikke tilhører eller har klare motsetninger til. Derfor er det viktig at alle som ønsker fritak fra denne undervisningen, får det, mener hun.

Norge endret faget etter domfellelse
Faget som Høyre og Frp nå skal gjeninnføre i norsk skole, er det samme faget som Norge tidligere har blitt domfelt for i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Det er ganske alvorlig at man nå gjeninnfører et fag som ligner mistenkelig mye på dette, sier pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund til Aftenposten.

Faget ble opprinnelig innført i norsk skole i 1997, og avviklet i 2008 etter domfellelsen i juni 2007.

Årevis i domstolene
Det var diskusjon om faget skulle være obligatorisk, og elever i grunnskolen kunne få fritak for de delene av faget som kan virke forkynnende. Da faget ble innført kom det sterke protester fra blant andre humanister, jøder, muslimer og buddister, som mente at staten forsøkte å tvinge kristendomsundervisning på skolebarna. En evaluering av faget viste at den begrensede fritaksretten fungerte dårlig i praksis, og syv familier gikk til sak mot staten for å få fullt fritak. De tapte i alle norske rettsinstanser, men fire av familiene anket saken videre til FNs menneskerettighetskomité, og tre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

FNs menneskerettighetskomité slo i november 2004 fast at ordningen med delvis fritak fra faget strider mot menneskerettighetene. I juni 2005 vedtok Stortinget derfor endringer i faget for å gjøre det mindre forkynnende, blant annet ble navnet endret fra «Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering» til «Kristendoms- religions- og livssynskunnskap», og koblingen til skolens kristne formålsparagraf ble fjernet.

Saken åpnet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 6. desember 2006. Domstolen vurderte om faget virker indoktrinerende, og hvis så om fritaksreglene er tilstrekkelige. Dommen, som falt i slutten av juni 2007, sier at KRL-faget fra Reform 97 strider med menneskerettighetene. Dog har det ikke blitt fattet noe vedtak om faget strider med den nye reformen Kunnskapsløftet. Status var dermed uklar, ettersom siste kull med elever som fulgte læreplanen av 1997 gikk ut av grunnskolen i juni 2007, og dommen dermed beskriver et tilbakelagt stadium. I desember 2007 varslet dog regjeringen at de ville gjøre forandringer i faget.

Og fra 2008 kom endringen som innebar å likestille alle religioner, og bytte navnet til Religion-, livssyn- og etikkfag.

Det er denne likestillingen som nå skal reverseres av Høyre og Frp, med  støtte  av Venstre og Krf.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.