Frp i velgertrøbbel

Med 30 dager igjen til valget er Frp i solid velgertrøbbel. Partiet faller med 4,3 prosentpoeng på en gallup som presenteres i dag, men situasjonen er verre for partiet enn som så: Samtlige meningsmålingsbyråer sliter med å finne partiets velgere når de foretar målingene sine!

BORTE: Hvor er Siv Jensens velgere? Meningsmålingsbyråene klarer ikke å finne partiets velgere, og oppgir derfor langt høyere Frp-tall enn de klarer å få bekreftet gjennom ringerunder til velgermasse.

BORTE: Hvor er Siv Jensens velgere? Meningsmålingsbyråene klarer ikke å finne partiets velgere, og oppgir derfor langt høyere Frp-tall enn de klarer å få bekreftet gjennom ringerunder til velgermasse.

Med 30 dager igjen til valget er Frp i solid velgertrøbbel. Partiet faller med 4,3 prosentpoeng på en gallup som presenteres i dag, men situasjonen er verre for partiet enn som så: Samtlige meningsmålingsbyråer sliter med å finne partiets velgere når de foretar målingene sine!

Ved stortingsvalget i 2009 gikk 22,9 % av velgerne til valgurnen med Frps stemmeseddel. Når byråene nå skal kvalitetssikre målingene sine spør de både om hva folk vil stemme i år og om hva de stemte ved forrige valg.

Og det er da byråene klør seg i hodet.

Frp-velgerne er søkk vekk
Frps velgere fra 2009 er borte.

I måned etter måned har det vært mer eller mindre umulig å finne noe i nærheten av 22,9 % av det totale antallet spurte som sier de stemte Frp i 2009.

Byråene har dermed brukt noe  som kalles «oppvekting» for å få en pekepinn på hva de mener er Frps egentlige oppslutning. Oppvektingen skjer slik:

Først spør de et representativt utvalg velgere – som lag cirke 1000 personer – om hva de skal stemme i år. Da får de et såkalt «råtall». Deretter spør byråene de samme velgerne hva de stemte forrige gang det var valg.

Hvis det viser seg at f.eks. bare 12 % sier de stemte Frp ved forrige valg, har målingen et skjevt utvalg. For det er en kjent sak at 22,9 % faktisk puttet Frps stemmeseddel i valgurnene.

Og da må utvalget vektes opp.

Frp-råtall på 10 prosent
Samtlige målinger det siste året har vektet Frp opp i denne prosessen, til dels betydelig.

I dag presenteres en meningsmåling i Nationen og Klassekampen der Frp måles til 17,7 %. Det er en tilbakegang på 4,3 prosentpoeng målt mot forrige måned.

Men du… Sosialdemokraten.no er kjent med råtallene dette byrået fikk da de ringte rundt til velgerne.

Og Frps råtall er bare på 10,8 %!

Oppvektingen fra antallet respondenter som faktisk svarer «Frp» når de blir spurt hva de skal stemme og opp til tallet byrået presenterer for leserne – er dermed formidable 7 prosentpoeng!

På vei mot katastrofevalg?
Det ser dermed mørkt ut for Frp.

Og bedre blir det ikke av at dette har vært tilstanden det siste året. Partiets tall som presenteres av gallupbyråene har vært betydelig vektet opp av samtlige byråer som vekter råtallene mot resultatet i 2009.

To av byråene vekter imidlertid mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011 i stedet. Det ligger nærmere i tid. Og samtidig var det et valg der Frp hadde betydelig lavere oppslutning enn ved stortingsvalget i 2009.

Og hos disse byråene er ikke oppvektingen av Frps råtall noe i nærheten av å være like formidable som hos byråer som bruker vekting mot 2009-resultatet.

Det er rett og slett lettere å finne det relativt lave antallet velgere som stemte Frp i 2011 enn det er å finne det relativt høye antallet velgere som stemte Frp i 2009.

Dermed tyder veldig mye på at Frps kraftige gallupfall på 4,3 prosentpoeng i dag, bare er en forsmak. Partiet skal ned omtrent 7 prosentpoeng til for  å komme ned på det nivået der man faktisk finner igjen råtallene for Frp-velgere i 2013.

Arbeiderpartiet nedvektet
Som en avsluttende fotnote: Arbeiderpartiet får i gallupen som presenteres en vektet oppslutning på 26,9 %.

Arbeiderpartiets råtall er derimot 28,7 %. Når Frp vektes såpass mye opp, må andre vektes ned. Hvis ikke ville ikke tallene summert seg til 100 %. I gallupen som presenteres i dag er altså Arbeiderpartiet vektet ned med nesten 2 prosentpoeng for å «finne plass til» de Frp-velgerne som byrået ikke klarer å finne når de ringer rundt.

Ellers viser bakgrunnstallene at Ap har en mindre lekkasje av sine 2009-velgere til Høyre enn hva som har vært tilfelle tidligere i år.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.