Frp: – Borgerlig uenighet og kaos kan gi kollaps

Kaoset på borgerlig side er nå så omfattende at Frp er i ferd med å miste troen på et blått regjeringsprosjekt etter valget. De politiske uenighetene er rett og slett for store. - Vi rotet det til for oss selv i 2009. Nå frykter jeg historien vil gjenta seg, sier Frp-nestleder Per Sandberg.

VEDGÅR KAOS: Frps nestleder Per Sandberg (bildet) vedgår at det er stor usikkerhet knyttet til hvilken politikk en eventuell borgerlig regjering vil føre. Situasjonen nå er nærmest en blåkopi av kaoset som herjet de borgerlige partiene forut for valget i 2009, og som er pekt på som hovedårsak til valgnederlaget den gang.

VEDGÅR KAOS: Frps nestleder Per Sandberg (bildet) vedgår at det er stor usikkerhet knyttet til hvilken politikk en eventuell borgerlig regjering vil føre. Situasjonen nå er nærmest en blåkopi av kaoset som herjet de borgerlige partiene forut for valget i 2009, og som er pekt på som hovedårsak til valgnederlaget den gang.

Kaoset på borgerlig side er nå så omfattende at Frp er i ferd med å miste troen på et blått regjeringsprosjekt etter valget. De politiske uenighetene er rett og slett for store. – Vi rotet det til for oss selv i 2009. Nå frykter jeg historien vil gjenta seg, sier Frp-nestleder Per Sandberg.

I et intervju med Adresseavisa innrømmer Frp-toppen at han er bekymret, og at galluptallene vi ser nå ikke på noen måte garanterer for regjeringsskifte i høst. – Styrkemessig er vi borgerlige i samme situasjon som i februar 2009, sier Sandberg.

Best når det ikke gjelder
Her har Sandberg helt rett, og de borgerlige har også tidligere vist seg å være best når det ikke gjelder.

Ved inngangen til februar 2009, sa mer enn halvparten av velgerne at de ville stemme på et av de fire partiene på høyresida – akkurat som nå. Utover våren 2009 vokste gallup-tilslutningen for de blå, og da sommerferien startet hadde høyresida et gallupforsprang på

Så sent som 10 dager før valget – 4. september 2009 – viste gjennomsnittet av meningsmålingene at de rødgrønne partiene bare samlet støtte fra 45,5 % av velgerne. De fire partiene på høyresida hadde støtte fra 51,1 % av velgerne, og så ut til å være på vei mot en sikker valgseier.

Slik gikk det som kjent ikke.

– Feilgrep
Per Sandberg mener det er et feilgrep å ikke lage en felles samarbeidserklæring mellom Krf, Venstre, Høyre og Frp før valget. – Det er et stort strategisk feilgrep å ikke lage en felles erklæring på borgerlig side, sier Sandberg.

Som Sosialdemokraten.no tidligere har omtalt, er det særlig Kristelig Folkeparti som setter foten ned og ikke vil ha en slik erklæring.

Frp-nestlederen mener det foran stortingsvalget i 2009 ble altfor lett for de rødgrønne å definere opposisjonen som et utrygt alternativ. Han frykter at høyresida også denne gangen vil fremstå som uenige og utrygge fordi det ikke er avklart hvilken politikk de fire partiene er enige om, og at velgere som søker trygghet og forutsigbarhet vil ende med å stemme på de rødgrønne.

Mer uenige enn enige
Fra  rødgrønn side er det også ønskelig at høyrepartiene finner fram til en felles erklæring i god tid før valget. Da kan valget dreie seg om politikk og om reelle politiske veivalg. I dag er det nær sagt en lottotrekning å stemme borgerlig, da det er umulig å vite hva slags politikk en eventuell borgerlig regjering vil føre landet ut i etter valget i høst.

Men kaoset på borgerlig side er bortimot komplett. Derfor klamrer partilederne seg til at «det er partienes styrkeforhold etter valgnatta som vil avgjøre hvilken innflytelse de får i en fremtidig regjering». Med dette som ledetråd håper de borgerlige partilederne at velgerne vil ta på seg bind for øynene før de går inn i stemmeavlukket og gjør sitt valg i september.

For en Høyre-velger som er opptatt av skattekutt, kan få Krfs skattepolitikk – med økte skatter. En Frp-velger som er opptatt av å fjerne bompenger, kan få flere bomstasjoner enn noensinne. En Venstre-velger som vil unngå utvinning av olje og gass i Lofoten, kan oppleve at regjeringen han stemte inn blir den første som åpner disse havområdene for borevirksomhet. En Krf-velger som vil ha mindre alkoholbruk i samfunnet kan oppleve at Frps ønske om salg av øl, vin og sprit på bensinstasjonene får gjennomslag. De som stemmer Frp for å kutte i u-hjelpen kan oppleve at Krf og Venstre får gjennomslag for å øke u-hjelpen.

På område etter område er det null avklaringer om hva en stemme på et borgerlig parti faktisk betyr.

Kaoset er komplett.

Og «det borgerlige alternativet» er minst like splittet som i 2009 – da kaoset på borgerlig side ble pekt på som hovedgrunn til valgnederlaget de opplevde etter å ha hatt gallupflertall gjennom hele året.

 

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Få varsling om nyheter fra Sosialdemokraten.no

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.