– Lovfest nettolønnsordningen for sjøfolk

Rederier med tusenvis av norske ansatte stod klare til å flagge ut på grunn av de borgerliges politikk, da regjeringen Stoltenberg overtok i 2005. Å sikre nettolønnsordningen for sjøfolk forhindret en utflagging av rederier som Color Line, og sikret dermed arbeidsplassene for tusenvis av norske sjøfolk. Nå vil Ap gå et skritt videre. - Arbeiderpartiet vil fortsette styrkingen av nettolønnsordningen, og går inn for å lovfeste den, sier stortingsrepresentant Else-May Botten (bildet).

VIL LOVFESTE: Else-May Botten (bildet) og Arbeiderpartiets programkomité vil lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk. Dette kan sikre lønns- og arbeidsforholdene for 10.000 norske sjøfolk. Alternativet er utflagging av rederier, tapte arbeidsplasser og et svekket maritimt miljø.

VIL LOVFESTE: Else-May Botten (bildet) og Arbeiderpartiets programkomité vil lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk. Dette kan sikre lønns- og arbeidsforholdene for 10.000 norske sjøfolk. De borgerliges alternativ er utflagging av rederier, tapte arbeidsplasser og et svekket maritimt miljø.

Rederier med tusenvis av norske ansatte stod klare til å flagge ut på grunn av de borgerliges politikk, da regjeringen Stoltenberg overtok i 2005. Å sikre nettolønnsordningen for sjøfolk forhindret en utflagging av rederier som Color Line, og sikret dermed arbeidsplassene for tusenvis av norske sjøfolk. Nå vil Ap gå et skritt videre. – Arbeiderpartiet vil fortsette styrkingen av nettolønnsordningen, og går inn for å lovfeste den, sier stortingsrepresentant Else-May Botten (bildet).

Botten sitter i Arbeiderpartiets programkomité, og det er i utkastet til nytt partiprogram forslaget om lovfesting av ordningen fremsettes.

Nettolønnsordningen går ut på at staten betaler tilbake både skatt og sosiale avgifter til rederiene for deres norske sjøfolk. Kostnaden er 1,6 milliarder kroner årlig.

Borgerlig styre = tap av arbeidsplasser
Med borgerlig valgseier i 2005, ville nettolønnsordningen vært avskaffet. Den Frp-støttede regjeringen bestående av Høyre, Krf og Venstre hadde allerede bestemt seg for å fjerne ordningen, og dermed satt tusenvis av norske arbeidsplasser i fare.

Arbeiderpartiet gikk til valg på å beholde ordningen, og etter valgseieren var dette et av de aller første valgløftene regjeringen innfridde. Color Line var beredt på å flagge ut hvis det ikke hadde blitt regjeringsskifte. Det samme gjaldt flere andre norske rederier. For Color Line og rederier i tilsvarende situasjon betyr nettolønnsordningen mye, og hadde selskapet valgt å flytte bedriften til Danmark, Sverige eller Tyskland, ville de spart 500 millioner kroner dersom nettolønnsordningen ikke kom på plass.

Totalt var tusenvis av norske arbeidsplasser satt i fare av den borgerlige regjeringen.

Forut for valget i 2013 kan nettolønnsordningen igjen bli et hett tema, ettersom de borgerlige partiene fortsatt er lunkne til ordningen til tross for at den har sikret tusenvis av norske arbeidsplasser, styrket det maritime miljøet i Norge, sikret norsk eierskap til selskaper i nærskipstrafikken og dermed også gitt oppdrag til norske underleverandører og norske verft.

Vil ha lovfesting og en styrket ordning
Else-May Botten i Arbeiderpartiets programkomité sier at Arbeiderpartiet vil slå ring om nettolønnsordningen. I tillegg til lovfesting vil programkomiteen også heve taket for hvor mye sjøfolkene har lov til å tjene før grunnlaget for refusjon av skatter og avgifter faller bort. Ved å gjøre ordningen enda bedre, vil rederiene kunne ansette enda flere norske sjøfolk.

– Derfor vil Ap løfte dette taket slik at norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige, sier Botten.

I 2008 ble det innført et tak på hvor høy lønna kunne være før grunnlaget for refusjon av skatter og avgifter falt bort. Men lønningene har steget også til sjøs de siste fem åra.

I følge Nærings- og handelsdepartementet er omlag 10.000 norske sjøfolk omfattet av nettolønnsordningen.

 

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Få varsling om nyheter fra Sosialdemokraten.no

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.