Riktig å åpne Lofoten og Vesterålen for utvinning av olje og gass

Et solid flertall i Arbeiderpartiets programkomité går inn for å konsekvensutrede olje- og gassutvinning i Lofoten. Dette er gode nyheter for miljø, klima, teknologikutvikling, kunnskap, sysselsetting og velferd.

VIL KONSEKVENSUTREDE: Arbeiderpartiets programkomité går inn for å konsekvensutrede utvinning av olje og gass i Lofoten. Dette er voldsomt gode nyheter for miljø, klima, teknologiutvikling, kunnskap, velferd og sysselsetting.

VIL KONSEKVENSUTREDE: Arbeiderpartiets programkomité går inn for å konsekvensutrede utvinning av olje og gass i Lofoten. Dette er voldsomt gode nyheter for miljø, klima, teknologiutvikling, kunnskap, velferd og sysselsetting.

Et solid flertall i Arbeiderpartiets programkomité går inn for å konsekvensutrede olje- og gassutvinning i Lofoten. Dette er gode nyheter for miljø, klima, teknologiutvikling, kunnskap, sysselsetting og velferd.

Å hente olje og gass – særlig gass – fra havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, fremstår som en stadig bedre idé. Og jo mer kunnskap som kommer på bordet, jo vanskeligere er det å se gode argumenter som taler mot en utvinning. I fjor høst snudde  Senterungdommens leder Sandra Borch i spørsmålet, og vil nå ha utvinning i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Og nå kommer nyheten om at Arbeiderpartiets programkomité går inn for konsekvensutredning i Lofoten.

Dette er fantastisk gode nyheter!

Jo flere som innser fordelene ved en slik utvinning, jo bedre er det. For miljøet er det bra. For velferden er det bra. For sysselsettingen er det bra. Og for utvikling av ny teknologi og ny kunnskap er det bra.

For norsk velferd er olje- og gassrikdommene av uvurderlig verdi. Dagens Norge er i stor grad et resultat av at vi har utnyttet de naturressursene som finnes, og fordelt rikdommen jevnt og rettferdig. Fortsetter vi å nyttiggjøre oss av disse naturressursene, fortsetter vi samtidig kursen for et godt utviklet velferdssamfunn for alle.

For klimaet er det helt åpenbart gode utsikter hvis vi utvinner de enorme gassressursene som ligger på norsk sokkel. Både Storbritannia og kontinentet etterspør norsk gass – fordi dette kan redusere avhengigheten av den langt mer forurensende og klimafiendtlige kullkraften som i dag er en av Europas viktigste energikilder. Når norsk gass erstatter brunkull, da gir det store klimagevinster.

For norsk sysselsetting er også disse ressursene av stor verdi. Allerede bidrar oljenæringen direkte og indirekte til rundt 250.000 norske arbeidsplasser spredt over hele landet. Det er en av Norges desidert viktigste industrier hva angår sysselsetting.

For bosetting og næringsutvikling i Nord-Norge vil utvinning av olje og gass utenfor Lofoten/Vesterålen og Senja ha stor betydning. Se hvilke direkte virkninger og hvilke ringvirkninger oljen har gitt i andre deler av landet, f.eks. i Stavanger-regionen. Hvorfor skal ikke også Nord-Norge få være en del av det norske oljeeventyret? Hvorfor skal ikke de kompetansearbeidsplassene denne industrien fører med seg kunne bidra til å ta hele landet i bruk? Hvorfor skal ikke større og mindre firmaer innen leverandørindustrien kunne bruke en slik utvinning til å sørge for et næringsmangfold i en landsdel der mangfoldet i dag er en god del mindre enn i resten av landet?

For norsk kunnskapsutvikling innen offshorebasert olje- og gassteknologi er utvinning av ressursene utenfor Lofoten/Vesterålen og Senja et helt riktig trekk. Det er hevet over enhver tvil at verdens energibehov i lange tider fremdeles vil være avhengig av fossile energikilder. Det samme gjelder produkter som asfalt, plast m.m. I framtida vil det å være i front på KUNNSKAPEN og TEKNOLOGIEN være avgjørende konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen vil gi oss muligheten til å være helt i front.

For det lokale visuelle miljøet i Lofoten/Vesterålen og Senja vil utbygging ikke ha spesielle effekter. For det første fordi man ser for seg at utvinningen i stor grad kan skje havbunnbasert – altså at plattformene ikke plasseres på havoverflaten i særlig utstrekning. Samtidig er skremmebildet om oljeplattformer i fjæresteinene helt forfeilet. Utvinningen vil skje mange mil til havs, og vil ikke være synlig for de som befinner seg på land.

For det lokale marine miljøet vil det være uhyre små konsekvenser. I mars 2010 offentliggjorde Havforskningsinstituttet sin rapport som viste at seismikk har liten effekt på fisken – stikk i strid med skremslene fra utvinningsmotstanderne. Og i mellomtiden har det blitt kjent at selv med totalt usannsynlig store oljeutslipp vil det ikke være noen nød for fisken: En rapport fra Veritas viser at en oljeutblåsning på 4500 tonn olje hver dag, som varer i 50 døgn (25 ganger verre enn Norges største utslipp, Bravo-utblåsingen i 1977) ikke vil få alvorlige følger for fisk i feltene Nordland VI, Nordland VII og Troms II.

Faren for utslipp i forbindelse med utvinning av olje og gass er generelt svært lav. På grunn av høye krav til sikkerhet og miljø hos utvinnerne – der Norge er verdensledende når det gjelder restriktive krav – er det praktisk talt ikke utslipp knyttet til utvinning lenger, i allefall ikke av et omfang som i noen grad truer lokalt miljø og halvlevende organismer og dyr. I noe større grad er det fare for utslipp forbundet med TRANSPORTEN av olje, men denne transporten vil pågå uavhengig av utvinning i Lofoten og Vesterålen.

For det rødgrønne regjeringssamarbeidet er det mulig at utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen ikke er en sak man kan enes om. Men hvis SV – og eventuelt Sp – nekter å ta politiske beslutninger basert på kunnskap og fakta, så er dét mer bekymringsfullt enn at regjeringen sprekker. Rent demokratisk er det problemfullt dersom småpartiers irrasjonelle motstand mot å gi et løft for sysselsetting, velferd, kompetanseutvikling og klima skal ødelegge for de gode løsningene.

Alt tyder på at en utvinning i områdene utenfor Lofoten/Vesterålen og Senja vil være svært positiv. Og det er gledelig at Senterungdommen nå har sett dette, og justerer politikken inn mot det som hele tida har vært Arbeiderpartiets primærstandpunkt. På Sosialdemokraten.no sa vi allerede i mars 2009 et rungende ja til olje- og gassutvinning i disse områdene.

Når Arbeiderpartiets programkomité nå går inn for konsekvensutredning av olje- og gassutvinning i Lofoten, er det veldig gode nyheter. En konsekvensutredning vil gi oss fakta knyttet til miljø, knyttet til samfunnsinteresser, knyttet til utvinnbarhet, knyttet til konsekvenser for fisk og marint liv – og rett og slett gi oss et saklig grunnlag for å beslutte om områdene skal åpnes eller ikke. En konsekvensutredning er altså ikke en beslutning om åpning.

Men det er en beslutning om at man ØNSKER å åpne, forutsatt at det er forsvarlig å gjøre det.

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Få varsling om nyheter fra Sosialdemokraten.no

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.