Svenske skoler raseres av Høyre-politikk

I Sverige har Høyres søsterparti for lengst gjennomført sin politikk for "fritt skolevalg" og etablering av privatskoler. En rykende fersk rapport viser at svenske skoleresultater stuper, og at det har etablert seg et nytt klasseskille i skolen.

SVENSK SKOLE I FRITT FALL: Høyre-politikk raserer svensk skole. Ny rapport viser hvordan privatisering og "fritt skolevalg" er i ferd med å ta knekken på det svenske skolevesenet. Faksimile: DagensArena.se

SVENSK SKOLE I FRITT FALL: Høyre-politikk raserer svensk skole. Ny rapport viser hvordan privatisering og "fritt skolevalg" er i ferd med å ta knekken på det svenske skolevesenet. Faksimile: DagensArena.se

Erna Solberg og Høyre vil at Norge skal ta etter Sverige på område etter område. dette gjelder også skolepolitikken. Da Bondevik-regjeringen la inn årene i 2005 hadde de godkjent en rekke privatskoler, og mange flere søknader lå inne i departementet til behandling. Privatiseringen av skoleverket ble reversert av den rødgrønne regjeringen. Det viser seg nå at dette var særdeles klokt.

Økende klasseskiller i Høyre-skolen
For i Sverige valgte velgerne en annen vei. Der har Høyres søsterparti Moderaterna ledet en blå regjering, som har hatt privatskoler og «fritt skolevalg» som noen av sine viktigste ledetråder for utdanningspolitikken. Forskjellen på «fritt skolevalg» og fritt skolevalg, er at «fritt skolevalg» betyr frihet for noen – og tvang for andre.

Altså fører svenskene nøyaktig samme skolepolitikk som den Høyre-dominerte Bondevik-regjeringen var i ferd med å realisere i Norge.

Resultatene taler for seg.

I en rykende fersk rapport viser Anne-Marie Lindgren hvordan Høyre-politikken har svekket den svenske skolen, og er i ferd med å rasere den. Rapporten omtales også på det svenske nettstedet Dagens Arena.

Hun har funnet ut at forskjellene i karakterer har mer enn fordoblet seg i perioden 1998- 2011, og at et nytt klasseskille har fått etablere seg. Lindgren peker på at både skolen og økte forskjeller i samfunnet forøvrig er årsaker til den sterkt bekymringsfulle utviklingen i svensk skole.

Rapporten viser også at skolene med de høyeste gjennomsnittskarakterene rykker fra de andre skolene etter hvert som elever med de høyeste karakterene søker seg dit. Sverige får dermed et A-lag og et B-lag blant skolene, og et mye mer todelt skolevesen enn både de og Norge har hatt på svært mange år.

Dramatisk fall i skoleresultater
I tillegg til at svesk skole blir todelt og at det er etablert nye klasseskiller i skolen, faller skoleresultatene dramatisk.

Hver femte elev klarte ikke å bestå terminprøven i matematikk i 2011. Det er den høyeste andelen i Sverige noensinne (de nasjonale prøvene ble innført i 2003). Resultatene er klart dårligere under den borgerlige alliansens regjeringstid enn de var før Høyre-politikken ble sluppet løs på skoler, elever og lærere.

Andelen elever som er kvalifisert for studieforberedende fag synker raskere enn før. Dette er dramatisk fordi det svekker rekrutteringen til høyere utdanning – og dermed til forskning, til innovasjon, til ingeniøryrker og til kvalifisert arbeidskraft for morgendagens arbeidsoppgaver.

Svenske barn leser dårligere enn før, og forverringen bare øker. Den siste runden med PISA-prøver underbygger dette.

Høyre-politikken gir segregering
De svenske skoleforskerne enige om at fritt skolevalg har en segregerende effekt, men det er en viss uenighet om hvor stor den er. Effekten av fritt skolevalg er tosidig. På den ene siden kan det for en del elever representere en mulighet til å velge seg til en skole med høyere karaktersnitt, på den andre siden medfører den økte utflyttingen problemer for de skolene som blir forlatt – og for de elevene som søker seg til disse skolene. Dermed forsterkes betydningen av bosted. Lindgren skriver at det finnes ”indikasjoner på at muligheten til å velge skole har fått effekter for elevsammensetningen på en måte som kan påvirke skolens resultater.”

Dette tydeliggjøres i artikkelen Dagens Arena skriver om rapporten:

«I Äppelviken i välbärgade Stockholmsförorten Bromma har eleverna genomsnittsbetyget 270 av 320 möjliga. I den fattiga förorten Rågsved är genomsnittet 128.»

Flertallet går i privatskoler
Et utslag av den hardcore Høyre-politikken Sverige nå fører, er at det i områder er et flertall av elevene som går på private skoler.

«Utförsbacken har pågått länge men tycks nu accelerera. Den sammanfaller med de kommersiella skolornas utbredning. En majoritet av Stockholms elever går numera i fristående skolor.»

Den svært alvorlige krisen svensk skole nå opplever, kunne norsk skole også opplevd. Vi var på vei dit forrige gang Norge hadde en borgerlig regjering. Men regjeringsskiftet i 2005 stanset raseringen.

Valget neste høst kan blåse nytt liv i de kreftene som vil privatisere og kommersialisere norsk skole.

Og gjeninnføre gamle klasseskiller i skolen og i samfunnet ellers.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.