I dag får familiene mer frihet, mot Høyres og Frps stemmer

De rødgrønne partiene sikrer stortingsflertall for mer frihet til familiene i dag. Høyre og Frp stemmer mot - og får følge av Venstre og Krf?

I dag behandler Stortinget endringer i ordningen for svangerskapspermisjon, pappaperm, mødrekvote osv.

De rødgrønne partiene sikrer familiene mer frihet. Høyresida kommer til å stemme imot, og vil heller ha ordninger som påtvinger familiene mer ufrihet.

Endringer som blir vedtatt sikrer både mødre og fedre 12 uker hver i tid av foreldrepermisjonen. De resterende 33 ukene er til fri benyttelse. Dette gir stor frihet til familiene. Høyre og Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å kutte i pappatiden. Det vil gi ufrihet for hele familien.

Sjansen er stor for at Venstre og Krf støtter forslagene fra Høyre og Frp. Dermed vil en samlet opposisjon ha mer ufrihet for familiene.

Mange fedre ønsker å ha pappapermisjon, men opplever at arbeidsgiver eller barnets mor står i veien. Disse fedrene vil få mindre frihet ved å fjerne deres rettigheter. Skal barn og fedre sikres tid sammen, må det være regelverk som sikrer denne tiden. Vi vet fra tidligere år at mangelen på regelverk har gitt mangel på tid sammen for barn og fedre i tida etter fødselen.

Familiepolitikken og svangerskapspolitikken er et område der de rødgrønne støtter stadige reformer for å få samfunnet til å gå framover, mens de borgerlige – anført av Høyre og Frp – vil reversere utviklingen og fjerne rettigheter og velferdsordninger som er innført:

  • De foreslår et “mer fleksibelt arbeidsliv”. I dette ligger flere midlertidige stillinger og økt bruk av vikarer, samt svekkelse av arbeidsmiljøloven. All forskning og all erfring fra andre land der dette har blitt utprøvd, viser at særlig unge kvinner rammes av slik politikk. Flere kvinner vil vedvarende bli stående utenfor arbeidslivet.
  • De foreslår store skattekutt, noe som først og fremst vil føre til at høytlønte (i all hovedsak menn) vil få et enda større økonomisk forsprang. Erfaringene fra Sverige viser at de økonomiske forskjellene øker mellom menn og kvinner etter at regjeringen der innførte endringer i tråd med det Høyre og Frp vil gjøre i Norge.
  • Forslaget om kutt i pappatiden ville ført til at færre fedre blir hjemme og at færre mødre vil kunne jobbe. Dette har konsekvenser både for lønn og pensjon.

Der Arbeiderpartiet og de rødgrønne går foran og leder vei, sleper Høyre og Frp beina etter seg og forsøker å klore seg fast i et utdatert kjønnsrollemønster der både kvinner, menn og familier hadde mindre frihet enn i dag.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.