Slutt for Norges eldste landsomfattende tariffavtale

Verkstedoverenskomsten fra 1907 er nå historie.

Det var framforhandlet leder Marius Ormestad i  Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og formann Axel Amundsen i  Norsk Arbeidsgiverforening som fremforhandlet Verkstedoverenskomsten. Forhandlingsresultatet ble sendt ut til uravstemning for  første gang i mars 1907, og første punkt gjaldt minstelønn:

«Ved ethvert mekanisk verksted, skibsverft og støberi, der er medlem af  Norsk arbeidsgiverforening, skal ingen arbeider – hverken fagarbeider eller  hjelpearbeider – betales under de i denne overenskomst fastsatte  mindstelønsatser»

Litt senere i forhandlingsresultatet fremgikk det at «ingen arbeider» likevel ikke betød akkurat det:

«Bestemmelsen om mindsteløn gjelder ikke lærlinge og kvinder»

Verkstedoverenskomsten har vært modell for en rekke andre landsomfattende tariffavtaler i nyere tid. Overenskomsten har blitt revidert i mange runder fra 1907 og framover, og nå er den altså gått over i historien – ved årets tariffoppgjør ble den erstattet av «Industrioverenskomsten». Industrioverenskomsten omfatter de fire overenskomstene fra årets frontfag;  VO, Teko, Nexans – og Teknologi og data. I den nye tariffavtalen er det både fellesbestemmelser for  industrioverenskomsten, og særbestemmelser som fortsatt vil gjelde for de  områdene som dekkes av de tidligere overenskomstene.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.