Konsekvensutredningen som ikke er en konsekvensutredning

Spørsmålet om varig vern av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, har lenge vært en av fanesakene til SV – og et standpunkt som har betydelig støtte i Senterpartiet. I Arbeiderpartiet har det vært en mer pragmatisk holdning; hvis kunnskapen om konsekvensene av boring tilsier at det er forsvarlig å åpne områdene – så skal områdene åpnes.

Spørsmålet om hvovidt det skal skje en konsekvensutredning av områdene med siktemål å starte utvinning av olje og gass har vært et av problemområdene for den rødgrønne regjerinen. Nå melder mediene om at regjeringen har kommet frem til et kompromiss.

Kortversjonen av kompromisset er: Man starter en konsekvensutredning som ikke er en konsekvensutredning!

Det ser kanskje rart ut. Det høres kanskje rart ut også. Og det ER kanskje rart.

Men likevel: Dette er en veldig god løsning!

Faste lesere av Sosialdemokraten.no vet godt vårt standpunkt i saken. Kunnskap først, og konklusjoner når kunnskapen foreligger.

Og det får vi nå.

For den litt lengre versjonen av kompromisset har tre hoveddeler:

  • Kunnskapsinnhentingen skal fortsette. I stedet for en konsekvensutredning etter petroleumsloven, vil regjeringen sette i gang det som NRK Kveldsnytt kaller en konsekvenskartlegging.
  • Regjeringen er enige om at en konsekvensutredning etter petroleumsloven ikke skal skje i inneværende stortingsperiode. Men områdene gis ikke varig vern. Kun frem til 2013.
  • Utvinningstakten skal øke på blokker og felt som allerede er åpnet, og der produksjonen enten er nær ved å starte eller er i full gang – eller endatil er avsluttet.

«Konsekvenskartlegging? Konsekvensutredning? Er det ikke bare to ord for det samme?», tenker du kanskje.

Svaret er nei.

Og svaret er ja.

Formelt set er det ikke det samme. Med en konsekvensutredning setter man i gang en bestemt kunnskapsinnhentingsprosess MED SIKTE PÅ Å ÅPNE FOR UTVINNING.

Mens en konsekvenskartlegging ikke nødvendigis har noe slikt siktemål.

Dermed bør utvinningsmotstanderne i SV og utvinningstilhengerne i Ap kunne forenes om kompromisset. SV’erne har hindret at det ligger et uttrykt siktemål om åpning til grunn for kunnskapsinnhentingen. Mens utvinningstihengerne kan slå seg til ro med at kunnskap om konsekvensene fortsatt innhentes.

Og det snedige er: Hvis kunnskapsinnhentingen viser at det er enighet om at det IKKE er tilrådelig å åpne havområdene for olje og gass i de nærmeste 10-20 årene, da åpnes ikke områdene.

Mens hvis kunnskapsinnhentingen viser at det er grunnlag for å gå videre med sikte på å åpne områdene, da er mye av kunnskapsinnhentingen man pålegges å gjennomføre i en konsekvensutredningallerede gjort.

For området som sådan betyr dermed regjeringens kompromiss ikke noen forsinkelse dersom åpning vurderes som tilrådelig.

Og for inntektene til velferden i Norge, for arbeidsplasser, sysselsetting, verdiskapning, kompetanseutvikling og teknologiutvikling vil den økte takten i de øvrige områdene veie opp for at dette inntil videre skyves noe på i Lofoten og Vesterålen.

Særlig for utvikling av kompetanse og teknologi er det viktig at man setter større fokus på blokker og felt som allerede er åpnet. Du forstår det, at omlag halvparten av oljen som blir funnet på norske felt havner aldri på oljefat! Den blir liggende nede på havbunnen fordi dagens teknologi (kombinert med oljeprisnivået) ikke gjør det lønnsomt å hente den opp. Slik er det også i resten av verdens offshoreområder. Tenk hvilke enorme potensialer som ligger i å utvikle en teknlogi som gjør slik uthenting lønnsom!

Alt i alt et kompromiss som både tilhengere og motstandere av utvinning bør kunne akseptere.

Så forventer jeg at Frp opg Høyre vil kjefte på Ap fordi de har solgt sjela si til SV, mens Venstre og Krf vil kjefte på SV fordi de har solgt sjela si til Ap.

Men slik er norsk politikk.

Faktum er uansett at kompromisset – slik det er presentert av mediene – er godt politisk håndverk som balanserer de ulike hensynene på en positiv måte.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10099106
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10099122

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.