Atomkraftverk kollapser i Japan – Frp vil bygge maken i Norge

Etter at jordskjelvet og tsunamien rammet Japan med full kraft, er det mange grusomme scener som utspiller seg. Japan har en hel verdens sympati og støtte i denne vonde tiden.

Midt oppe i det tragiske som skjer, kan vi likevel tillate oss å lære noe. F.eks. hva som nå skjer ved kjernekraftverket Fukishama Diichi – som er i ferd med å kollapse, og kan forårsake enorme ødeleggelser. To av atomreaktorene er allerede ute av kontroll.

Atomindustrien hevder at atomkraft er den sikreste formen for energi. At Tsjernobyl er noe som hører en forlengst passert fortid til. Og overalt i verden har de politikere som gjenforteller budksapet, nærmest som atomindustriens lydige papegøyer.

Vi ser at industriens budskap er feil. Nok en gang avsløres det at en industri er glade i å omtale sin egen virksomhet i langt mer rosenrøde vendinger enn det er saklig dekning for.

Sosialdemokraten.no mener det er grunn til å minne om at det er et norsk parti som kjemper hardt for å etablere atomkraftverk i Norge. Så sent som for et par måneder siden var Frp ute og ville etablere atomkraftverk i Sogn og Fjordane. Ja – de ikke bare ville det. De KREVDE det. Fulkesleder Frank Willy Djuvik får selv forklare hvorfor det er suverent med denne typen kraft:

– Det er helt ren kraft. Den har ingen utslipp og krever små inngrep i naturen, sier Djuvik.

Tenk det. Helt rent. Da er det vel ikke noe problem om reaktorene i Japan kollapser, vel? Dette er jo helt rent!

Det er forøvrig ikke bare Sogn og Fjordane som skal berikes med disse rene og helt ufarlige kraftverkene hvis Frp får bestemme. Allerede i 2006 fremmet partiet forslag i Stortinget om at Norge skulle satse på atomkraft. Den gangen var det thorium vi skulle ha som energikilde – en energikilde som det forøvrig ikke har vært mulig å få lønnsom utnyttelse av noe sted i verden, selv ikke i land der strømprisen ligger på det flerdobbelte av hva den er i Norge.

Når vi nå ser hvordan norske og internasjonale medier skriver om nedsmeltingen og kollapsen av atomkraftverket i Japan – er det ikke da tid for Frp å rykke ut? De bør forklare at dette er et medieskapt hysteri, styrt av sosialistpressen for å sverte den reneste og sikreste energikilden i verden. For det som skjer i Japan nå kan også skje når Frp-atomkraftverket starter opp i Sogn og Fjordane, eller hvor det nå enn etableres. Er det trygt og rent med atomkraftkollapser i Sogn, så er det vel det i Japan også?

Sosialdemokraten.no tror ikke på vår atomindustriens hjemlige representant. Atomkraft er ikke trygt og rent – spesielt ikke når det går galt, og det kan gå galt av de mest uforutsigbare grunner. Men hva med Frp? Tror ikke Frp på papegøyepraten sin selv? Hvis de er så ovebevist om at de har rett i at atomkraft er det saliggjørende for både Norge og verden – da er vel dette en ypperlig anledning til å misjonere for sitt syn? Hvis de selv tror på det de sier, vel å merke.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/jordskjelv-i-japan/artikkel.php?artid=10099247
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/jordskjelv-i-japan/artikkel.php?artid=10099236
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/jordskjelv-i-japan/artikkel.php?artid=10099238
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/jordskjelv-i-japan/artikkel.php?artid=10099244
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10099126&o=3
http://www.vl.no/verden/article120145.zrm
http://www.vl.no/verden/article120146.zrm
http://www.vl.no/verden/article120153.zrm
http://www.vl.no/verden/article120141.zrm
http://www.vl.no/verden/article120156.zrm
http://www.vl.no/verden/article120107.zrm
http://www.vl.no/verden/article120079.zrm
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3124444.ece
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3124685.ece
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hardsmalta-befaras-i-japan
http://www.dn.se/nyheter/varlden/annu-varre-skalv-kan-vanta-tokyo
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kraftigt-efterskalv-utanfor-japanska-kusten
http://www.dn.se/nyheter/varlden/japan-har-flyttats-over-tva-meter
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.571171-explosion-i-karnkraftverk-i-japan
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.571165-stigande-dodstal-och-fortsatta-skalv
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.570876–battre-beredskap-idag
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.571018–det-kan-ga-pa-minuter
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/risk-for-hardsmalta-i-japan_6001247.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stigande-dodstal-och-fortsatta-skalv_6001237.svd

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.