Ap-statsråd åpner krisetelefon for barn

Regjeringa leverer mer enn de lovte når det gjelder rettsvern og oppfølging av barn som utsettes for overgrep. Justisminiser Knut Storbergets fokus på vold i nære relasjoner, og opprettelsen av flere Barnehus rundt i landet har vakt stor positiv oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. I dag følger barne- og likestillingsminister Anniken Hutfeldt opp satsngen med å åpne alarmtelefon for barn.

Telefonen vil være åpen når andre barnevernstjenester er stengt, dvs. blant annet om kvelden og om natta. Dermed vil det være tilgjengelige tilbud for voldsutstte barn hele døgnet.

Barn som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt kan ha behov for hjelp når som helst. I dag åpnes en alarmtelefon for å sikre riktig og tidlig hjelp. Telefonen har nummer 116 111

– Utsatte barns behov for hjelp har ikke kontortid. Nå styrker vi barn, foreldre og venners mulighet til å si fra. Hjelp skal skaffes fra barnevern, helsestasjon, politi og andre som har ansvar for å hjelpe barn og unge Jeg er stolt og glad over å åpne Alarmtelefonen 116 111 i Kristiansand, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt i en kommentar.

Utsatte barn og unge er telefonens viktigste målgruppe. Voksne eller venner som er bekymret for enkeltbarn kan også ta kontakt. Å ringe Alarmtelefonen 116 111 er gratis. Telefonen er åpen mellom kl. 15.00-08.00 på hverdager. Den er ellers døgnåpen hele året – i helger og på hellig- og fridager.

Alarmtelefonen skal være en del av landets barnevern, og eksisterende akuttberedskapsordninger skal brukes i den grad det er mulig. Telefonen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008-2011). Den er et toårig pilotprosjekt fra oppstartidspunktet.

Denne regjeringen har gjort en stor og viktig innsats for barn somlever i vanskelige situasjoner. Lar vi dem fortsette, lar vi også det viktige arbeidet få fortsette.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.