Jonas med seiersoppskrift

HAR HAN SEIERSOPPSKRIFTEN? Ap-leder Jonas Gahr Støre har lagt fram et solid forslag til nytt partiprogram. Kan det være seiersoppskriften som sikrer Norge ny regjering og ny politisk retning?

Nytt partiprogram utløser entusiasme i Arbeiderpartiet – kan være vendepunktet som får tidligere velgere til å vende tilbake og sikre regjeringsskifte.

Svake meningsmålinger har fulgt Arbeiderpartiet i lengre tid, ledsaget av såvel personkonflikter som politiske uenigheter. Programmet som programkomiteen, ledet av Jonas Gahr Støre, nå har utarbeidet kan meget vel være vendepunktet som gir partiet mulighet for å snakke om politikk igjen.

Det vil være bra for partiet, og for utsiktene til å få et nytt stortingsflertall og en ny regjering etter valget i 2021.

Det omtrent 100 sider lange programmet er rett og slett et tydelig retningsvalg enn i 2017, med klare politiske prioriteringer for framtida.

Ap-velgerne vil kjenne seg igjen
Støre fremhevet i presentasjonen særlig tre punkter – og alle disse er svært godt egnet til å få velgere som har pleid å stemme Arbeiderpartiet til å gjøre det igjen i 2021:

  • Programmet er et kraftfullt forsvar for offentlig velferd, og en tydelig front mot privatisering.
  • Programmet er det største løftet for distriktspolitikken siden 1970-tallet.
  • Programmet forener industriinteressene og miljøinteressene og ivaretar både arbeidsplasser og klimahensyn.

Her sitter Jonas og Arbeiderpartiet med seiersoppskriften.

Mye av Arbeiderpartiets tilbakegang på meningsmålingene skyldes at tidligere Ap-velgere har «satt seg på gjerdet» og svarer «vet ikke» når de blir spurt om hva de vil stemme nå.

Noen har gått til andre partier. Men den klart største gruppen av de som stemte Ap i 2017 og som nå ikke svarer «Arbeiderpartiet» når gallupbyråene ringer, er folk som nå er i «Vet ikke»-gruppen.

De ser rett og slett etter et parti som leverer de verdiene og den politikken som de tidligere har funnet i Arbeiderpartiet når de har gått til valg.

Nå er det nettopp det de får i Arbeiderpartiets nye partiprogram. Ap-velgerne vil kjenne seg igjen.

Det er et solid og lett gjenkjennelig sosialdemokratisk samfunnsbyggerprosjekt, som gjennomsyres av rettferdig fordeling, av muligheter for alle uavhengig av bosted og privatøkonomiske forutsetninger, av en kraftig innsats for arbeidsplasser og gode velferdstjenester over hele landet, og av en miljøpolitikk som ikke bare kutter utslipp – men som også skaper arbeidsplasser og fordeler rettferdig.

Ap tar kampen for fellesskapet og mot privatisering
– Vi har sett konsekvensen ved privatisering. At velferdstjenester uthules. At det blir ulikheter mellom det du kan betale for og det du IKKE har tilgang på, sier Jonas Gahr Støre. – Det blir en kilde til urettferdighet i samfunnet når den offentlige velferden svikter, fastslår partilederen. Han har oppskriften klar på hva som er Arbeiderpartiets alternativ til høyresidens privatisering.

– Sterkere kvalitet i barnehagene. Flere lærere i skolen. Styrking av den offentlige velferden på sykehjem for eldre. Og hjemmesykepleien. Det kommunene tilbyr som fellesskapet har ansvar for, sier Ap-lederen. Og ikke minst fremhever han sykehusene, der Arbeiderpartiets fellesskapslinje kanskje har den aller klareste grenseoppgangen mot høyrekreftenes privatiseringsiver.

– Vi har en kraftfull satsing på sykehusene våre. Fellesskapets sykehus har hatt trang økonomi, har fått tappet budsjettene sine og mistet fagfolk til kommersielle aktører på utsiden. Denne utviklingen skal vi snu, sier Jonas Gahr Støre. – Sykehusene skal gi likeverdige tilbud til alle, og de skal ha økonomi til å kunne gi medisiner som skal være tilgjengelige for alle, for eksempel i kreftbehandlingen, sier Ap-lederen.

– En tillitsreform der de ansatte får gjøre jobben sin, mindre markedsstyring, sterkere offentlig velferd og en spiss mot privatisering går igjen gjennom hele programmet, sier partilederen.

Det største løftet for distriktspolitikken siden 1970-tallet
I distrikts-Norge har Arbeiderpartiets lekkasje til Senterpartiet vært stor. Men med dette partiprogrammet gjenreiser partiet mye av den sosialdemokratiske distriktspolitikken som har bygd hele landet.

– Folk opplever at tjenester forsvinner, at fellesskapet trekker seg tilbake og at tilliten til storsamfunnet er i krise. Det er ikke nødvendigvis hver enkelt reform som er problemet, men summen av dem. Kombinert med trang kommuneøkonomi og tvangsbruk fra staten overfor fylker og kommuner gir den opplevelsen. Distriktene i Norge opplever at de blir hektet av den utviklingen vi som fellesskap har, og det er alvorlig, sier Jonas Gahr Støre.

Ap-lederen sier at Arbeiderpartiet har gått i seg selv og sett på partiets egen politikk de siste årene, og har brukt mye tid på å innarbeide satsing på aktivitet over hele landet i alle kapitler i programmet.

– Vi gjør dette på Arbeiderparti-vis. Det er ikke én enkelt sak eller motstand mot én enkelt reform som er kjernen. God utvikling i distriktene handler om arbeid, velferd, trygghet, tjenester nær deg og at du har beredskap som gjør deg trygg, sier Ap-lederen.

– Vi foreslår et nærhetsprinsipp for statlig virksomhet. Det SKAL være tjenester nær deg. Og det skal ikke legges ned statlig virksomhet i Norge uten at det er sterke nasjonale interesser som tilsier det, sier partilederen.

– Staten skal med sine tjenester være så nær folk som mulig. Og vi skal ved alle reformer i Norge ha en grundig distriktspolitisk analyse for å se konsekvensene. Dette har ikke vært bra nok til nå, slår Jonas Gahr Støre fast.

I programforslaget går Arbeiderpartiet bl.a. inn for heltidsansatte jordmødre i alle kommuner, det fastslår ambisjoner for responstid for beredskapstjenestene, partiet vil at staten skal ta ansvar for ambulanseflyene for å sikre at flyet kommer når det trengs, og partiet foreslår en reform innenfor utdanning som skal sikre profesjonsutdanninger i distriktene.

– Ved offentlige anbud skal det være krav om ringvirkninger. Dette har stoppet opp de siste årene. Store satsinger innen f.eks. olje og gass skal gi regionale ringvirkninger, slår partilederen fast.

Industriarbeidere og miljøungdommer står sammen
I programforslaget har Arbeiderpartiet klart å forene interessene til industrien og mijøinteressene. Det er det ingen andre partier i Norge som til nå har klart.

Arbeiderpartiets gjennomgående linje er at miljøpolitikken ikke bare skal kutte utslipp, men også skal skape arbeidsplasser og fordele rettferdig.

– Det er et generasjonsfellesskap mellom miljøungdommen og industriarbeideren, sier Jonas Gahr Støre. – Miljøungdommen etterspør varer med lavt klimaavtrykk, som er bærekraftig og som gjenbruker ressurser. Og der sitter industriarbeideren på løsningen, sier Ap-lederen.

– Vi kan ikke fortsette å brenne og kaste og skrote materialer. Det er dårlig for luft og klima, og det er økonomisk helt uakseptabelt med tanke på hvor verdifulle disse ressursene er. Jeg er rett og slett stolt over at vi har klart å forene og samle interesser som i utgangspunktet er motstridende, sier Ap-lederen.

Ap til kamp mot økende ulikhet og større forskjeller
Ambisjonen om å bekjempe ulikhet i samfunnet går også som en rød tråd gjennom programmet.

– Ulikhetene i Norge er urettferdige. Det er dårlig for folk. Det er dårlig for bedriftene. Og det er gift for omstilling, sier Jonas Gahr Støre.

– I går kom det tall som bør få hver og en til å sette seg ned og virkelig lure på hvor Norge er på vei. Den rikeste prosenten i Norge sitter nå på 19 prosent av all inntekt. Antallet milliardærer er doblet på Erna Solbergs vakt. Norge har en formuesulikhet på linje med Storbritannia – som mange vil kalle et klassesamfunn, sier partilederen.

– Denne utviklingen fortsetter til den stanses politisk. Vi må bekjempe og begrense dette. det handler om å gi like muligheter til folk. Og med denne utviklingen blir det ikke like muligheter, det blir større forskjeller, sier Ap-lederen. Han varsler en mer omfordelende skatt, der de som har mye må bidra mer for at de som har mindre skal løftes og få litt mer.

Jonas Gahr Støre tar i programmet også opp kampen mot høye lederlønninger, innføring av pensjon fra første krone for alle og en rettferdig regulering av pensjonene for å bygge ned de økonomisk forskjellene mellom folk som har vokst under høyrepartienes regjeringstid.

Mobiliserer Ap-velgere, og henter frafalne tilbake
Slik svarer de tre hovedpunktene fra Jonas Gahr Støres presentasjon svært godt på partiets hovedutfordringer de siste årene:

  • Tidligere Ap-velgere som er lei av at politikken har druknet i personkrangler og indre stridighet, får nå et kraftfullt politisk program å forholde seg til.
  • Tidligere Ap-velgere som har gått til andre partier på venstresiden fordi de ikke kjenner igjen Arbeiderpartiet i politikken partiet har ført de senere årene, vil oppleve partiprogrammet som at partiet nå «går tilbake til røttene» og er til å kjenne igjen.
  • Tidligere Ap-velgere som har gått til Senterpartiet fordi de opplever at Ap har blitt litt utydelige i distriktspolitikken får her en kraftfull ny satsing på distriktene som ligner mye på distriktsbyggingen som Ap drev på 1950-, 1960- og 1970-tallet – men med nye og moderne virkemidler.
  • Tidligere Ap-velgere som har gått til MDG og andre miljøpartier fordi de syns Arbeiderpartiet har vært for passive i miljøpolitikken, får her en miljøpolitikk som er både grønn (kutter utslipp), rød (fordeler rettferdig) og som i tillegg skaper jobber i stedet for å avvikle næringer og sette arbeidsplasser i fare.
  • Tidligere Ap-velgere som har satt seg på gjerdet fordi de er på leting etter et parti som samsvarer med den politikken og de verdiene de tidligere har funnet i Arbeiderpartiet, vil nå finne disse verdiene og denne politikken i nettopp – Arbeiderpartiet.

Med det nye partiprogrammet har Jonas Gahr Støre seiersoppskriften. Ikke bare for hvordan stortingsvalget skal vinnes, men også for hvordan samfunnet skal endres, hvordan ulikhetene skal bekjempes, hvordan nye arbeidsplasser skal vokse fram, hvordan landet skal bygges og hvordan hver og en av oss skal sikres trygghet for utdanning, helse og arbeid.

Vil du se hele presentasjonen av det nye programforslaget? Du finner den på Arbeiderpartiets Youtube-kanal her.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.