Over 300 årsverk kuttet i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet – strammere budsjett fra regjeringen er grunnen

STORE KUTT: Folkehelseinstituttet har opplevd store kutt i perioden 2016-2019. Her direktør Camilla Stoltenberg på et seminar i regi NordForsk i 2015, like før kuttene ble iverksatt. Foto: NordForsk (CC BY 2.0)

Budsjettkutt på flere hundre millioner kroner har gitt store kutt i arbeidsstokken hos Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet de siste årene. FHI-direktør Camilla Stoltenberg: – FHI er rammet hardere enn andre, og vi forstår ikke hvorfor.

Instituttet som nå har en nøkkelrolle i arbeidet med å stanse eller begrenset omfanget av koronasmitte i Norge, har vært gjennom store kutt og nedbemanninger. Fra 2016 til 2019 har FHI opplevd at budsjettene har blitt strammere og strammere, og inntil 200 årsverk har blitt borte fra instituttet.

Det er særlig den faglige virksomheten som har blitt kuttet. – FHI er i veldig liten grad en byråkratisk organisasjon, understreket FHI-direktør Camilla Stoltenberg i 2018.

– Forstår ikke hvorfor
I fagtidsskriftet Dagens Medisin ble situasjonen omtalt tilbake i 2018. Da hadde kuttene pågått i to år, og hele 140 stillinger var allerede nedbemannet. I tillegg var også Helsedirektoratet utsatt for de samme budsjettkuttene, og hadde kuttet omlag 110 årsverk.

Totalt hadde dermed regjeringens budsjettkutt allerede ført til at 250 stillinger var fjernet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i 2018.

– FHI er hardere rammet enn andre, og vi forstår ikke hvorfor, sa Stoltenberg den gang om situasjonen, etter at instituttet ble pålagt å kutte hele 20 % av bevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet fra 2016 til 2018. Dette utgjorde hele 165 millioner kroner.

Nye 20 millioner i kutt i 2019
Men i 2019 ble det stilt krav om ytterligere 20 millioner kroner i kutt, noe som ville føre til ytterligere nedbemanninger hos FHI.

Dermed regnet FHI-direktør Stoltenberg med at det totalt ville være 200 årsverk som ble nedbemannet innen utgangen av 2019. Legger vi til de 110 årsverkene som Helsedirektoratet allerede var nedbemannet med, har over 300 årsverk forsvunnet fra de to viktige statlige helseaktørene de siste årene.

Helsedirektøren: – Krevende prosess
Også helsedirektør Bjørn Guldvog opplever at nedbemanningen som følge av budsjettkuttene har vært vanskelige. – Vi fikk klar beskjed fra politisk ledelse om å redusere bemanningen og kutte i budsjettene, sa Guldvog til Dagens Medisin i 2018.

Og han bekreftet Stoltenbergs opplevelse av at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet var særlig hardt rammet av kuttene. – FHI og vi har vært forholdsvis hardt rammet av kutt, uttalte Guldvog.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: NordForsk/Terje Heiestad (CC BY-NC 2.0)
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det er nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.