Arbeiderpartiet klart fram på fersk gallup

MEST FRAM: Arbeiderpartiet gjør et galluphopp fra april til mai, og øker mest av alle. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr.com

Arbeiderpartiet går fram med 1,8 prosentpoeng på en fersk meningsmåling, og har dermed den største fremgangen av alle partiene sammen med partiet Rødt. Frp går mest tilbake. Også Senterpartiet har velgertrøbbel, og har mistet tre av ti velgere hittil i år.

I den rykende ferske meningsmålingen som Norfakta har utført for avisene Nationen og Klassekampen, er det Arbeiderpartiet, Høyre og Rødt som har mest grunn til å glede seg. Arbeiderpartiet går mest fram sammen med Rødt, begge med 1,8 prosentpoeng sammenlignet med april-målingen. Høyre går også fram, med 1,0 prosentpoeng. Samt at gruppa «Andre» har en liten framgang med 0,3 prosentpoeng.

For Venstre og Krf er tallene i mai helt like som april-tallene; Venstre står helt stille på 3,3 % oppslutning, mens Krf for andre måned på rad måles like over sperregrensa med en oppslutning på 4,1 %.

Frp-fall
For Fremskrittspartiet er det veldig lite å glede seg over i den nye målingen. Partiet mister 2,0 prosentpoeng siden april, og går mest tilbake av alle partiene. Med 9,1 % oppslutning er partiet langt under valgresultatet fra 2017.

Frps galluptall er så lave at ved et valg nå, ville partiet gjort sitt svakeste stortingsvalg på 27 år.

Målingen fra Norfakta bekrefter Frps svake trend fra andre galluper i den senere tid; på flere av dem har Frp vært målt under 10 %.

Sp-trøbbel
For Senterpartiet er heller ikke den nye målingen lystiig lesning. Partiet måles rett nok til 13,5 % oppslutning, og ville dermed gjort et bedre valg enn i 2017 – faktisk ville partiet endt opp stikk motsatt av Frp; 13,5 % oppslutning i stortingsvalg ville vært Senterpartiets beste resultat på 27 år.

Men sammenlignet med oppslutningen partiet hadde rundt sist årsskifte, er det liten grunn til jubel. Da kjempet Senterpartiet med Arbeiderpartiet og Høyre om å være Norges største parti. Nå – kun få måneder senere – er avstanden lang opp til de to store, og Senterpartiet har mistet omtrent 3 av 10 velgere siden årsskiftet.

Gode tall for SV og Rødt
Hele venstresiden gjør egentlig en god måling. Som nevnt går både Arbeiderpartiet og Rødt fram med 1,8 prosentpoeng. SV må tåle en liten tilbakegang i mai, men partiet ble målt svært høyt i april og dermed kan mai-tallene være en korreksjon av noe høye tall i april.

Med 8.0 % oppslutning er uansett SV 2,0 prosentpoeng over valgresultatet i 2017, og ville gjort sitt beste stortingsvalg på 15 år.

Klart flertall for regjeringsskifte
Selv om Høyre har høye galluptall nå som et resultat av at velgerne over hele verden slutter opp om det største regjeringspartiet i krisetidene som vi opplever, knapper Arbeiderpartiet litt inn på Høyres ledelse fra april til mai. I april var Høyres forsprang på 2,6 prosentpoeng (25,9 % mot 23,3 %). Nå er forskjellen redusert til 1,8 prosentpoeng (26,9 % mot 25,1 %).

Mandatfordelingen viser at ved et valg nå, ville Høyre fått 49 stortingsmandater, fire flere enn Arbeiderpartiet som ville fått 45. Senterpartiet ville fått 23 mandater, Frp 15 og SV 14. Krf, MDG og Rødt kommer alle over sperregrensa i målingen, og ville dermed endt opp med 7 mandater hver ved et valg nå – men her er det små marginer, og veldig små velgervandringer kan gjøre at ett eller flere av disse partiene ender opp under sperregrensa på 4,0 % for utjevningsmandater. Under sperregrensa befinner Venstre seg, og partiet ville dermed fått inn to distriktsmandater; en fra Oslo og en fra Akershus.

Ap + SV + Sp + Rødt + MDG har til sammen 96 mandater, og dermed et klart flertall av de 169 mandatene som Stortinget består av.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Arbeiderpartiet, Flickr.com
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det er nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.