Dramatisk svakere kommuneøkonomi: Over 40 % av kommunene går i minus

I MINUS MED ERNA: Det har vært en eksplosiv økning i kommuner som går i minus. Fra 2016 til 2018 er antallet kommuner med negativt driftsresultat nær seksdoblet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Det er kraftig økning i kommuner med økonomiske problemer. I fjor gikk hele 172 kommuner i minus, mot kun 30 kommuner i 2016. Minusresultatene skyldes manglende finansiering fra regjeringen, og gir kutt i velferden og utviklingsmulighetene lokalt. Med mer Arbeiderparti-politikk ville nesten alle gått i pluss. Se forskjellen på Ap-politikk og regjeringens politikk for din kommune her!

Det er Kommunal Rapports undersøkelse «Kommunebarometeret» som viser den dramatiske svekkelsen av kommunenes økonomi under Solberg-regjeringen.

Over 40 % driver med minusresultat
172 kommuner leverte i 2018 et minusresultat. Disse utgjør mer enn 40 % av alle norske kommuner. Går vi tilbake til 2016, var det kun 30 kommuner som var i samme situasjon, viser Kommunebarometeret.

I 2016 var plussresultatet for norske kommuner i gjennomsnitt på 3,7 %. Nå har det falt, slik at gjennomsnittlig korrigert driftsresultat for norske kommuner er nede i 1,6 %.

Bare fra 2017 til 2018 har driftsresultatet falt fra 3,4 % til 1,6 %, altså mer enn en halvering på bare et år.

Kan gi kutt i skole, oppvekst, helse og omsorg
Kommuner som går i minus må sørge for å rette opp økonomien ved å enten skaffe seg nye inntekter, eller ved å kutte kostnadene.

På inntektssiden er det fra før av ganske begrensede muligheter for norske kommuner. Eiendomsskatt er den vanligste inntekten kommunene kan bruke for å kompensere for manglende inntekter fra staten. Men dagens regjering har innskrenket kommunenes mulighet for å bruke eiendomsskatt til å sikre driften av velferdstjenester som f.eks. skoler, barnehager, helsetjenester og omsorg for kommunens innbyggere.

Tidligere kunne eiendomsskatten utskrives av kommunen opp til 7 promille av eiendommenes verdi. Regjeringen har satt denne maksimale grensen ned til 5 promille, og har varslet at ytterligere reduksjon – til 4 promille – vil komme. Samtidig har regjeringen pålagt alle kommuner å innføre en teknisk reduksjonsfaktor som reduserer eiendommens skatteverdi med inntil 30 %.

Tvinger fram mer usosial politikk
Resultatet er at kommunene har mindre lokal handlefrihet til å kunne bruke eiendomsskatt for å holde liv i viktige kommunale tjenester for innbyggerne.

Andre inntektsmuligheter for kommunene går gjerne på avgifter knyttet til f.eks. SFO, kulturskole, svømmehaller etc og på å skru opp leien for folk som er bosatt i kommunale boliger, idrettslag som leier idrettshaller av kommunen o.l.

Disse inntektsmulighetene har til felles at de er mer usosiale enn eiendomskatten. For eksempel er det enslige aleneforsørgere som rammes hardest ved økning av SFO-prisen, det er folk som er utenfor det ordinære boligmarkedet som rammes hvis prisen på kommunale utleieboliger økes, det er foreldrene til barna i idrettslagene som sitter igjen med regningen når idrettshallene blir dyrere å leie.

Regjeringen underfinansierer kommunene
Fra 2016 til 2018 har antallet kommuner som leverer minusresultater nær seksdoblet seg. Grunnen til at kommunene nå har svakere økonomi, er den politikken som regjeringspartiene fører – og som i sum gjør det mer utfordrende for norske kommuner å få kommunen til å gå i pluss når det samtidig skal leveres forsvarlige tjenester til innbyggerne.

I tillegg til de reduserte mulighetene for lokale inntekter, har stortingsflertallet overført nye oppgaver til kommunene – uten at det har fulgt med penger til å fullfinansiere dette. Stortingsflertallet har også endret fordelingsnøkkelen for særlig kostnadskrevende brukere, i statens favør – og bare på dette området har mellomstore enkeltkommuner tapt et tosifret antall millioner kroner.

Men den viktigste grunnen er statsbudsjettet. Regjeringens økonomiske opplegg for kommunesektoren er lavere enn det som er nødvendig for å levere forsvarlige tjenester i kommunene.

Med andre ord: Kommunene er underfinansiert av denne regjeringen.

Mer til alle med Arbeiderpartiet
I motsetning til regjeringen, har Arbeiderpartiet tatt kommunenes utfordringer på alvor. Da Stortinget behandlet statsbudsjettet, foreslo Arbeiderpartiet hele 2,7 milliarder kroner mer til kommunene.

Med Arbeiderpartiets politikk ville de fleste av kommunene som nå går i minus, levert plussresultat.

Det er til dels store utslag Arbeiderpartiets politikk ville hatt på kommunenes evne til å levere forsvarlige tjenester til innbyggerne. Nedenfor kan du se hvor mye mer din kommune ville hatt til rådighet i år dersom Stortinget hadde vedtatt Arbeiderpartiets forslag til finansiering av kommunene i Statsbudsjettet (kilde: Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett).

Legg merke til at oversikten kun viser den direkte forskjellen for kommunene hvis Arbeiderpartiets budsjettforslag var blitt vedtatt. Betydningen av økt kommunal handlefrihet innenfor f.eks. eiendomsskatten kommer i tillegg, og denne effekten er ikke regnet på av Sosialdemokraten.no.

Østfold
Halden 15,192 mill
Moss 15,919 mill
Sarpsborg 27,560 mill
Fredrikstad 38,765 mill
Hvaler 2,254 mill
Aremark 878.000
Marker 1,896 mill
Rømskog 519.000
Trøgstad 2,8 mill
Spydeberg 1,908 mill
Askim 7,813 mill
Eidsberg 5,805 mill
Skiptvet 1,973 mill
Rakkestad 4,350 mill
Råde 3,665 mill
Rygge 7,640 mill
Våler 2,649 mill
Hobøl 1,823 mill
Totalt Østfold-kommunene 143.408.000 kroner

Akershus
Vestby 8,690 mill
Ski 15,528 mill
Ås 9,414 mill
Frogn 7,799 mill
Nesodden 9,334 mill
Oppegård 14,215 mill
Bærum 72,286 mill
Asker 34,048 mill
Aurskog-Høland 7,962 mill
Sørum 8,991 mill
Fet 5,622 mill
Rælingen 8,646 mill
Enebakk 5,252 mill
Lørenskog 18,712 mill
Skedsmo 26,292 mill
Nittedal 11,816 mill
Gjerdrum 3,444 mill
Ullensaker 17,609 mill
Nes 10,303 mill
Eidsvoll 11,888 mill
Nannestad 6,390 mill
Hurdal 1,573 mill
Totalt Akershus-kommunene 315.817.000 kroner

Oslo
Oslo 342.318.000 kroner

Hedmark
Kongsvinger 9,071 mill
Hamar 15,040 mill
Ringsaker 16,381 mill
Løten 3,731 mill
Stange 9,911 mill
Nord-Odal 2,768 mill
Sør-Odal 3,842 mill
Eidskog 3,363 mill
Grue 2,647 mill
Åsnes 4,013 mill
Våler 2,031 mill
Elverum 10,419 mill
Trysil 3,633 mill
Åmot 2,439 mill
Stor-Elvdal 1,529 mill
Rendalen 1,189 mill
Engerdal 932.000
Tolga 1,023 mill
Tynset 3,120 mill
Alvdal 1,457 mill
Folldal 1,033 mill
Os 1,189 mill
Totalt Hedmark-kommunene 100.761.000 kroner

Oppland
Lillehammer 13,482 mill
Gjøvik 14,553 mill
Dovre 1,527 mill
Lesja 1,292 mill
Skjåk 1,255 mill
Lom 1,341 mill
Vågå 2,048 mill
Nord-Fron 3,130 mill
Sel 3,225 mill
Sør-Fron 1,728 mill
Ringebu 2,431 mill
Øyer 2,684 mill
Gausdal 3,152 mill
Østre Toten 7,357 mill
Vestre Toten 6,390 mill
Jevnaker 3,309 mill
Lunner 4,463 mill
Gran 6,973 mill
Søndre Land 2,967 mill
Nordre Land 3,522 mill
Sør-Aurdal 1,909 mill
Etnedal 942.000
Nord-Aurdal 3,355 mill
Vestre Slidre 1,230 mill
Øystre Slidre 1,772 mill
Vang 1,050 mill
Totalt Oppland-kommunene 97.088.000 kroner

Buskerud
Drammen 34,203 mill
Kongsberg 13,377 mill
Ringerike 14,577 mill
Hole 3,573 mill
Flå 735.000
Nes 1,886 mill
Gol 2,536 mill
Hemsedal 1,390 mill
Ål 2,621 mill
Hol 2,435 mill
Sigdal 1,975 mill
Krødsherad 1,379 mill
Modum 6,905 mill
Øvre Eiker 9,226 mill
Nedre Eiker 12,064 mill
Lier 13,181 mill
Røyken 11,216 mill
Hurum 4,627 mill
Flesberg 1,547 mill
Rollag 954.000
Nore og Uvdal 1,579 mill
Totalt Buskerud-kommunene 141.985.000 kroner

Vestfold
Horten 13,298 mill
Tønsberg 22,185 mill
Sandefjord 30,471 mill
Svelvik 3,158 mill
Larvik 23,207 mill
Sande 4,898 mill
Holmestrand 6,951 mill
Re 4,819 mill
Færder 13,636 mill
Totalt Vestfold-kommunene 122.623.000 kroner

Telemark
Porsgrunn 17,272 mill
Skien 26,372 mill
Notodden 6,603 mill
Siljan 1,265 mill
Bamble 6,835 mill
Kragerø 5,383 mill
Drangedal 2,358 mill
Nome 3,475 mill
Bø 3,280 mill
Sauherad 2,272 mill
Tinn 3,338 mill
Hjartdal 1,027 mill
Seljord 1,715 mill
Kviteseid 1,425 mill
Nissedal 991.000
Fyresdal 899.000
Tokke 1,390 mill
Vinje 2,231 mill
Totalt Telemark-kommunene 88.130.000 kroner

Aust-Agder
Risør 3,620 mill
Grimstad 11,412 mill
Arendal 21,513 mill
Gjerstad 1,436 mill
Vegårshei 1,268 mill
Tvedestrand 3,242 mill
Froland 2,915 mill
Lillesand 3,769 mill
Birkenes 2,719 mill
Åmli 1,275 mill
Iveland 845.000
Evje og Hornnes 2,011 mill
Bygland 842.000
Valle 800.000
Bykle 753.000
Totalt Aust-Agder-kommunene 58.420.000 kroner

Vest-Agder
Kristiansand 44,244 mill
Mandal 7,963 mill
Farsund 4,895 mill
Flekkefjord 4,893 mill
Vennesla 7,296 mill
Songdalen 3,408 mill
Søgne 5,443 mill
Marnardal 1,417 mill
Åseral 687.000
Audnedal 1,128 mill
Lindesnes 2,704 mill
Lyngdal 4,489 mill
Hægebostad 1,083 mill
Kvinesdal 3,332 mill
Sirdal 1,285 mill
Totalt Vest-Agder-kommunene 94.268.000 kroner

Rogaland
Eigersund 7,369 mill
Sandnes 37,410 mill
Stavanger 67,357 mill
Haugesund 17,999 mill
Sokndal 1,932 mill
Lund 1,784 mill
Bjerkreim 1,583 mill
Hå 9,094 mill
Klepp 9,287 mill
Time 9,142 mill
Gjesdal 5,823 mill
Sola 13,435 mill
Randaberg 5,506 mill
Forsand 904.000
Strand 6,380 mill
Hjelmeland 1,710 mill
Suldal 2,388 mill
Sauda 2,711 mill
Finnøy 1,866 mill
Rennesøy 2,586 mill
Kvitsøy 446.000
Bokn 617.000
Tysvær 5,627 mill
Karmøy 20,289 mill
Utsira 300.000
Vindafjord 4,866 mill
Totalt Rogaland-kommunene 238.410.000 kroner

Hordaland
Bergen 135,620 mill
Etne 2,300 mill
Sveio 3,093 mill
Bømlo 6,247 mill
Stord 9,122 mill
Fitjar 1,762 mill
Tysnes 1,750 mill
Kvinnherad 6,978 mill
Jondal 790.000
Odda 3,776 mill
Ullensvang 2,107 mill
Eidfjord 706.000
Ulvik 804.000
Granvin 640.000
Voss 7,715 mill
Kvam 4,725 mill
Fusa 2,252 mill
Samnanger 1,397 mill
Os 8,018 mill
Austevoll 3,201 mill
Sund 3,672 mill
Fjell 12,242 mill
Askøy 14,386 mill
Vaksdal 2,421 mill
Modalen 416.000
Osterøy 3,972 mill
Meland 4,135 mill
Øygarden 2,590 mill
Radøy 2,717 mill
Lindås 7,828 mill
Austrheim 1,630 mill
Fedje 520.000
Masfjorden 1,187 mill
Totalt Hordaland-kommunene 260.720.000 kroner

Sogn og Fjordane
Flora 6,251 mill
Gulen 1,548 mill
Solund 633.000
Hyllestad 906.000
Høyanger 2,349 mill
Vik 1,669 mill
Balestrand 925.000
Leikanger 1,322 mill
Sogndal 3,986 mill
Aurland 1,114 mill
Lærdal 1,294 mill
Årdal 2,869 mill
Luster 2,986 mill
Askvoll 1,860 mill
Fjaler 1,838 mill
Gaular 1,828 mill
Jølster 1,795 mill
Førde 6,707 mill
Naustdal 1,709 mill
Bremanger 2,362 mill
Vågsøy 3,304 mill
Selje 1,680 mill
Eid 3,300 mill
Hornindal 770.000
Gloppen 3,437 mill
Stryn 3,932 mill
Totalt Sogn og Fjordane-kommunene 62.374.000 kroner

Møre og Romsdal
Molde 13,179 mill
Ålesund 22,528 mill
Kristiansund 11,828 mill
Vanylven 1,884 mill
Sande 1,503 mill
Herøy 4,446 mill
Ulstein 4,261 mill
Hareid 2,672 mill
Volda 4,669 mill
Ørsta 5,485 mill
Ørskog 1,283 mill
Norddal 1,138 mill
Stranda 2,483 mill
Stordal 709.000
Sykkylven 3,825 mill
Skodje 2,385 mill
Sula 4,781 mill
Giske 4,171 mill
Haram 4,710 mill
Vestnes 3,339 mill
Rauma 3,998 mill
Nesset 1,712 mill
Midsund 1,266 mill
Sandøy 843.000
Aukra 1,963 mill
Fræna 5,092 mill
Eide 1,902 mill
Averøy 2,943 mill
Gjemnes 1,498 mill
Tingvoll 1,850 mill
Sunndal 3,848 mill
Surnadal 3,152 mill
Halsa 1,027 mill
Smøla 1,327 mill
Aure 2,310 mill
Totalt Møre og Romsdal-kommunene 136.008.000 kroner

Trøndelag
Trondheim 88,875 mill
Steinkjer 11,100 mill
Namsos 6,877 mill
Hemne 2,239 mill
Snillfjord 716.000
Hitra 2,455 mill
Frøya 3,147 mill
Ørland 2,736 mill
Agdenes 1,181 mill
Bjugn 2,641 mill
Åfjord 1,923 mill
Roan 682.000
Osen 727.000
Oppdal 3,526 mill
Rennebu 1,484 mill
Meldal 2,159 mill
Orkdal 5,955 mill
Røros 2,910 mill
Holtålen 1,190 mill
Midtre Gauldal 3,279 mill
Melhus 8,104 mill
Skaun 4,111 mill
Klæbu 3,025 mill
Malvik 6,655 mill
Selbu 1,377 mill
Tydal 589.000
Meråker 1,470 mill
Stjørdal 8,750 mill
Frosta 1,487 mill
Levanger 9,839 mill
Verdal 7,432 mill
Verran 1,464 mill
Namdalseid 1,127 mill
Snåsa 1,295 mill
Lierne 1,046 mill
Røyrvik 468.000
Namsskogan 749.000
Grong 1,491 mill
Høylandet 977.000
Overhalla 2,178 mill
Fosnes 514.000
Flatanger 742.000
Vikna 2,575 mill
Nærøy 2,907 mill
Leka 490.000
Inderøy 3,733 milll
Indre Fosen 5,615 mill
Rindal 1,212 mill
Totalt Trøndelag-kommunene 227.223.000 kroner

Nordland
Bodø 25,069 mill
Narvik 9,348 mill
Bindal 1,012 mill
Sømna 1,295 mill
Brønnøy 4,363 mill
Vega 818.000
Vevelstad 470.000
Herøy 1,138 mill
Alstahaug 3,893 mill
Leirfjord 1,469 mill
Vefsn 6,998 mill
Grane 1,002 mill
Hattfjelldal 1,001 mill
Dønna 988.000
Nesna 1,158 mill
Hemnes 2,642 mill
Rana 13,046 mill
Lurøy 1,676 mill
Træna 432.000
Rødøy 1,005 mill
Meløy 3,757 mill
Gildeskål 1,348 mill
Beiarn 768.000
Saltdal 2,655 mill
Fauske 4,953 mill
Sørfold 1,298 mill
Steigen 1,663 mill
Hamarøy 1,261 mill
Tysfjord 1,362 mill
Lødingen 1,361 mill
Tjeldsund 889.000
Evenes 1,003 mill
Ballangen 1,554 mill
Røst 460.000
Værøy 615.000
Flakstad 903.000
Vestvågøy 5,993 mill
Vågan 5,001 mill
Hadsel 4,325 mill
Bø 1,670 mill
Øksnes 2,472 mill
Sortland 5,352 mill
Andøy 2,732 mill
Moskenes 732.000
Totalt Nordland-kommunene 132.948.000 kroner

Troms
Tromsø 36,449 mill
Harstad 12,762 mill
Kvæfjord 1,856 mill
Skånland 1,843 mill
Ibestad 993.000
Gratangen 814.000
Lavangen 843.000
Bardu 2,234 mill
Salangen 1,336 mill
Målselv 3,708 mill
Sørreisa 1,908 mill
Dyrøy 893.000
Tranøy 1,134 mill
Torsken 798.000
Berg 682.000
Lenvik 6,640 mill
Balsfjord 3,287 mill
Karlsøy 1,546 mill
Lyngen 2,001 mill
Storfjord 1,328 mill
Kåfjord 1,437 mill
Skjervøy 1,821 mill
Nordreisa 2,790 mill
Kvænangen 1,030 mill
Totalt Troms-kommunene 90.131.000 kroner

Finnmark
Vardø 1,425 mill
Vadsø 3,408 mill
Hammerfest 6,081 mill
Kautokeino 2,078 mill
Alta 11,910 mill
Loppa 853.000
Hasvik 843.000
Kvalsund 893.000
Måsøy 984.000
Nordkapp 1,961 mill
Porsanger 2,356 mill
Karasjok 1,796 mill
Lebesby 1,128 mill
Gamvik 907.000
Berlevåg 803.000
Tana 1,988 mill
Nesseby 853.000
Båtsfjord 1,455 mill
Sør-Varanger 5,643 mill
Totalt Finnmark-kommunene 47.366.000 kroner

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.