Arbeiderpartiet trekker kvinneandelen i kommunevalget opp

Også ved høstens valg er det langt flere menn enn kvinner som stiller til valg ved kommunestyrene. Mens Arbeiderpartiets lister trekker kvinneandelen opp, bidrar Frp, Høyre og Pensjonistpartiet i motsatt retning.

Dette fremgår av statistikk fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) som NTB har gjennomgått og som bl.a. FriFagbevegelse gjengir i dag.

Frp, Høyre og Pensjonistpartiet på bunn
Tallene viser at det er Frp, Høyre og Pensjonistpartiet som er svakest på kjønnsbalanse ved årets kommunevalg. Aller dårligst er Frp, der kun 28 prosent av kandidatene på listene i landets kommuner er kvinner.

Hos Høyre og Pensjonistpartiet er det 36 % kvinnelige kandidater. Altså har disse partiene hele 64 % mannlige kandidater ved årets valg, og er langt unna å ha kjønnsbalanserte lister.

Ap, Rødt og MDG best, fulgt av SV
Det er Arbeiderpartiet som har den beste kjønnsbalanseringen på listene sine, sammen med MDG og Rødt. Hos disse tre partiene er 48-49 % av kandidatene kvinner når landet sees under ett. For disse tre partiene er det altså så godt som full kjønnsbalanse blant kandidatene.

Deretter følger SV, som har en overvekt av kvinner – og er det eneste partiet som har det. Her er 55 % av kandidatene kvinnelige, mens 45 % er mannlige. Også dette er ganske nær kjønnsbalanse, men ikke full balanse slik det er hos Ap, MDG og Rødt.

Hos Senterpartiet er det 41 % kvinner. Hos Venstre 43 % kvinner, og hos Krf 44 % kvinner.

Ettersom Arbeiderpartiet stiller lister i hele 348 av landets kommuner, gjør partiets kjønnsbalanse på sine lister at kvinneandelen trekkes opp også nasjonalt. MDG, Rødt og SV stiller i færre kommuner, og balanseringen hos disse partiene bidrar dermed noe mindre til at det nasjonale gjennomsnittet gir en kvinneandel på 43 % ved årets valg – noe som kun er 0,3 prosentpoeng bedre enn ved valget for fire år siden.

Store regionale forskjeller
Gjennomgangen viser at det er store regionale forskjeller i kjønnssammensetningen av valglistene.

I kun 10 av landets 356 kommuner er det kvinnelig flertall blant kandidatene.

I de større byene er det kun i Stavanger det er et flertall kvinnelige kandidater (52 %). I Oslo er det 44 % kvinner og 56 % menn, i Bergen 40 % kvinner og 60 % menn og i Trondheim 42 % kvinner og 58 % menn blant kandidatene.

Frp og Høyre har helt droppet kvinner på listene sine i til sammen 12 kommuner. For Frps vedkommende gjelder dette Sigdal, Nore og Uvdal, Hægebostad, Sokndal, Vindafjord, Midtre Gauldal og Overhalla. For Høyres del er det snakk om Nord-Odal, Åmli, Meråker, Sømna og Karlsøy.

Krf stiller liste med kun menn i Skiptvet i Østfold.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her
Foto: Arbeiderpartiet/Flickr (CC BY-ND 2.0)

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.