Romfolk selger norsk gatemagasin som bagatelliserer holocaust – der romfolk ble forsøkt utryddet

UTRYDDELSE: Gjennom holocaust skulle bl.a. jøder og romfolk utryddes. Bildet viser henrettelser ved en massegrav ved Jasenovac konsentrasjonsleir i Kroatia, der romfolk og jøder ble henrettet. Foto: United States Holocaust Memorial Museum

I nyeste utgave av det norske gatemagasinet «Folk er folk», bagatelliseres holocaust gjennom en lengre lederartikkel skrevet av redaktør Bjønnulv Evenrud. Gjennom holocaust forsøkte nazistene å utrydde bl.a. jøder og romfolk. Magasinet selges på gater og torg over hele landet nå i sommer av nettopp romfolk.

Utryddelse av romfolk/sigøynere var et av de uttalte målene for holocaust, og anslagene på drepte romfolk varierer fra 220.000 til 1.500.000 mennesker. Utryddelsen har fått et eget navn – porajmos.

Under porajmos ble nesten hele Romani-befolkningen utryddet i en rekke europeiske land, blant annet Nederland, Estland, Kroatia, Litauen og Luxembourg. Også fra Norge ble romfolk sendt til nazistenes utryddelsesleire for å dø som en del av holocaust.

– Norge sviktet
– Selv om den norske staten ikke bærer noe direkte ansvar for Porajmos, var den norske holdningen til romfolk den gang som nå preget av arroganse, utstøtning og manglende interesse for romfolkets menneskerettslige situasjon. Derfor sviktet den norske staten sine egne rom-statsborgere da det gjaldt som mest, i tiden før og etter nazistenes maktovertagelse i Tyskland, fastslo Torgeir Skorgen ved Universitetet i 2012 i en kronikk i Dagbladet.

– Som følge av at norske romer var blitt fratatt sine norske statsborgerskap og utestengt fra landet gjennom en egen ‘sigøynerparagraf¨’, omkom i underkant av 100 norske romer i Hitlers konsentrasjonsleirer, konstaterte Skorgen.

Gatemagasin bagatelliserer holocaust
I sommer er gatemagasinet «Folk er folk» til salgs, med tydelig bagatellisering av holocaust. Magasinet preges av innlegg fra partileder Hans-Jørgen Lysglimt Johansen i det ekstreme partiet «Alliansen», som har slått seg opp på kritikk mot jøder, det de kaller «neger-kultur» og påstått masseinnvandring. Videre har magasinet denne gang også latt organisasjonen FMI («Folkebevegelsen Mot Innvandring») som ble startet av den kjente rasisten Arne Myrdal på 1980-tallet, få utfolde seg fritt med motbydelighetene sine på magasinets sider.

Det mest oppsiktsvekkende må likevel sies å være lederartikkelen i magasinet, som er skrevet av redaktør Bjønnulv Evenrud. lederartikkelen målbærer jo magasinets offisielle syn, og det er her bagatelliseringen av holocaust kan leses.

Bagatelliserer og nedvurderer holocaust
– Vi minner om at mens dødstallene i Auschwitz i det stille er blitt kraftig nedjustert, og at jakten på styringsdokumentene for holocaust er avlyst, så blir historikerne som har drevet fram slike faktabaserte justeringer av det historiske narrativet utsatt for straffeforfølgelse i de fleste europeiske land, skriver Evenrud i lederartikkelen.

Han omtaler altså holocaust som et «narratiiv», altså et slags eventyr eller en oppkonstuert historie som er laget for å lure noen.

LEDERARTIKKEL: Faksimile fra lederartikkel i «Folk er folk», der redaktør Bjønnulv Evenrud omtaler holocaust som et «narrativ».

Lederartikkelen fortsetter deretter med kritikk mot franske myndigheters kamp mot holocaustfornektere, og forsøker å latterliggjøre dette arbeidet. Videre fyrer redaktør Evenrud av en salve mot myndighetene i Storbritannia for deres kamp mot hatefulle ytringer og forsøkene der på å skape et mer inkluderende offentlig ordskifte.

Bagatelliseringen av romfolks utryddelse selges av romfolk
Det er altså romfolk som selger magasinet «Folk er folk» på gater og torg nå i sommer, et magasin som bagatelliserer forsøket på å utrydde dem som folk og som tok livet av hundretusener av romfolk i utryddelsesleire og massehenrettelser i årene 1941 – 1945.

Sosialdemokraten.no har forsøkt å stille redaktør Evenrud spørsmål om hvorvidt romfolkene som selger magasinet er klar over innholdet, eller om de rett og slett selger et magasin de ikke aner at inneholder bagatellisering og fornektelse av holocaust.

Bjønnulv Evenrud har ikke besvart vår henvendelse.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her
Foto: United States Holocaust Memorial Museum

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.