Butter det for Senterpartiet?

FALLER: Senterpartiet og partileder Trygve Magnus Slagsvold vedum går tilbake på samtlige nasjonale meningsmålinger som er tatt opp hittil i mai. Foto: Senterpartiet

Mens Arbeiderpartiet går fram, møter Senterpartiet nå galluptrøbbel. Partiet går tilbake på samtlige av de åtte nasjonale gallupene som er tatt opp hittil i mai, viser en gjennomgang som Sosialdemokraten.no har fpretatt. For lokalvalget i høst kan det bety flere Ap-ordførere, og mindre innflytelse til de borgerlige.

Sosialdemokraten.no har gått gjennom samtlige nasjonale meningsmålinger hittil i mai, både der velgerne er spurt om stemmevalg ved stortingsvalget og stemmevalg ved kommunevalget.

Senterpartiet faller alle steder
Funnene står i skarp kontrast til utviklingen Senterpartiet har hatt gjennom vinteren.

For nå faller Senterpartiet.

På samtlige målinger går Senterpartiet tilbake, til dels betydelig. Samtidig går Arbeiderpartiet klart fram på flere målinger, og har kun (en liten) tilbakegang i to av målingene.

Dersom stemningsskiftet holder seg, er det gode nyheter for dem som ønsker seg flere Ap-ordførere ved valget i september – og ikke minst for dem som ønsker seg mindre innflytelse i lokalpolitikken fra regjeringspartiene:

  1. Senterpartiet og Arbeiderpartiet samarbeider i mange kommuner, og det største partiet får ordføreren mens det nest største får varaordføreren. Med et sterkere Arbeiderparti og et svakere Senterparti betyr det flere ordførere til Arbeiderpartiet.
  2. I andre kommuner samarbeider Senterpartiet med Høyre og Frp. Dette er også tilfelle noen steder for Arbeiderpartiets vedkommende, men i langt færre kommuner enn for Senterpartiet. Når Senterpartiets svekkes – og Høyre og Frp ikke styrker seg tilsvarende – betyr det svekkede muligheter for en borgerlig allianse inklusiv Senterpartiet i lokalpolitikken. Og tilsvarende større muligheter for et flertall ledet av Arbeiderpartiet.
  3. Når borgerlige allianser med Senterpartiet ikke vinner flertall i lokalvalgene, betyr det svekket innflytelse for regjeringspartiene lokalt. Dette betyr at lokalpolitikken i sterkere grad kan være en motvekt til regjeringens politikk når det gjelder spørsmål om rettferdig fordeling, muligheter for alle og et anstendig arbeidsliv.

Her er tallene
Vi har gått gjennom alle nasjonale målinger som er tatt opp i mai. I tre av dem er velgerne spurt om stemmegiving ved kommunevalg. I de øvrige er velgerne spurt om stemmegiving ved stortingsvalg.

Og i samtlige går Senterpartiet tilbake sammenlignet med april. Tilbakegangen er til dels betydelig.

3. mai kom VG med månedens første måling, utført av Respons Analyse. Velgerne er spurt om stemmegiving ved kommunevalg. Resultatet målt mot april viser:

Ap pluss 2,2 prosentpoeng
Sp minus 2,7 prosentpoeng

3. mai kom også VGs måling for stortingsvalget, også denne utført av Respons Analyse. Resultatet målt mot april viser:

Ap pluss 2,6 prosentpoeng
Sp minus 3,1 prosentpoeng

6. mai kom TV2s kommunevalgmåling, utført av Kantar TNS. Resultatet målt mot april viser:

Ap uforandret
Sp minus 1,4 prosentpoeng

7. mai publiserte Aftenposten og NRK en stortingsvalgmåling, utført av Norstat. Resultatet målt mot april viser:

Ap pluss 2,5 prosentpoeng
Sp minus 1,9 prosentpoeng

7. mai kom også Aftenposten og NRKs kommunevalgmåling, utført av Norstat. Resultatet målt mot april viser:

Ap pluss 0,9 prosentpoeng
Sp minus 1,4 prosentpoeng

10. mai kom TV2s stortingsvalgmåling, utført av Kantar TNS. Resultatet målt mot april viser:

Ap pluss 1,7 prosentpoeng
Sp minus 2,2 prosentpoeng

11. mai publiserte Nationen og Klassekampen sin mai-måling, utført av Norfakta. Velgerne er spurt om stemmegiving ved stortingsvalg. Resultatet målt mot april viser:

Ap minus 1,0 prosentpoeng
Sp minus 0,8 prosentpoeng

15. mai ble månedens åttende – og hittil siste – landsdekkende måling publisert i Amedias aviser, utført av Opinion Perduco. Resultatet målt mot april viser:

Ap minus 0,3 prosentpoeng
Sp minus 2,6 prosentpoeng

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Senterpartiet/Flickr (CC BY-ND 2.0)
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.