1877 nye medlemmer i Arbeiderpartiet hittil i år

NYE MEDLEMMER: 1.877 er antallet nye medlemmer i Arbeiderpartiet fra 1. januar og fram til landsmøtet. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

1.877 personer har meldt seg inn i Arbeiderpartiet hittil i år. Er du medlem ennå? Hvis ikke kan du bli det her – det tar deg bare 30 sekunder!

Partisekretær Kjersti Stenseng kunngjorde det høye antallet innmeldinger da hun innledet på Ap-landsmøtet om organisasjonsarbeidet i partiet.

God medlemsvekst – svak oppfølging
– 1.877 nye medlemmer så langt i år. Hver enkelt av dem skal få mulighet for å involveres i partiarbeidet vårt, sier Stenseng.

Stenseng understreket at det er svært viktig at nye medlemmer følges opp. – Bare 54 % av våre kommunepartier sier at de har rutiner for å følge opp nye medlemmer. Dette er dårlige tall. Alle nye medlemmer må få et tilbud om aktivitet, og alle nye medlemmer må få mulighet til å bli en del av Arbeiderpartiets fellesskap, understreker partisekretæren.

Hun la deretter fram flere konkrete tiltak for å øke involveringen av nye medlemmer i partiarbeidet. Blant annet skal alle kommunepartier nå ha en egen medlemsansvarlig for å sikre at nye medlemmer får tilbud om deltagelse i partiets aktiviteter.

Vil rekruttere flere
Stenseng er fornøyd med antallet nye medlemmer hittil i år, men vil at det jobbes enda sterkere med å rekruttere flere framover. Mange støtter Arbeiderpartiet, og kan tenke seg å bli medlem – men har aldri blitt spurt.

Derfor spør vi nå: Vil du bli medlem i Arbeiderpartiet?

Her kan du lese mer om hva medlemskap innebærer, hva det koster og hvordan du enkelt og raskt melder deg inn:

  1. Som medlem velger du selv om du vil engasjere deg og bli aktiv i de mange partiaktivitetene, eller om du heller vil være et mer passivt støttemedlem og på den måten støtte opp om arbeidet som partiets tillitsvalgte og folkevalgte gjør.
  2. Noen vil engasjere seg. Andre vil støtte opp om andres engasjement gjennom medlemskapet. Du velger det helt selv. Som medlem får du jevnlig e-poster og sms’er med informasjon om Arbeiderpartiets aktiviteter i området der du bor, f.eks. medlemsmøter, valgkampaktiviteter, nominasjoner av valglister etc. Du kan velge helt selv om du ønsker å delta på noe av dette eller ikke.
  3. Mange velger å kun stå som medlem, og dermed støtte opp om partiets arbeid gjennom å betale medlemskontingenten. Den er på 300 kroner pr år hvis du jobber, og 150 kroner pr år hvis du ikke jobber. Giro kommer i posten eller blir sendt elektronisk til alle nye medlemmer.
  4. Du kan også velge å bruke mulighetene et medlemskap gir mer aktivt, f.eks. gjennom å delta på medlemsmøter, kurs og skolering, valgkampaktiviteter, aksjoner eller andre sammenkomster.
  5. I 2019 er det valg i alle kommuner og alle fylkesting i hele landet, og Arbeiderpartiet skal drive valgkamp for å vinne flertall for politikken vår i flest mulig kommunestyrer og fylkesting. Jo sterkere Arbeiderpartiet gjør det i valget i din hjemkommune, jo større direkte innflytelse på lokalpolitikken vil du ha som medlem!
  6. Som medlem har du løpende mulighet for å påvirke hvordan Arbeiderpartiet på ditt hjemsted skal forholde seg til aktuelle politiske saker, du kan være med og stemme over Arbeiderpartiets politikk og være med på å bestemme hvem som skal være Arbeiderpartiets valgkandidater ved neste kommunestyre- og fylkestingsvalg. Og på medlemsmøter i partiet vil du både lære mer om politikk, og få være med på å avgjøre viktig politikk gjennom diskusjon og debatt – og gjennom at saker legges fram til avstemning blant medlemmene som møter på medlemsmøtene.

Å melde seg inn er veldig lett. Sosialdemokraten.no har laget et enkelt innmeldingsskjema som du finner i margen til høyre på sidene våre – rett under videoen med Jonas Gahr Støres åpningstale til Ap-landsmøtet. Der skriver du inn dine opplysninger og trykker på «send inn». I løpet av kort tid vil du motta velkomstpakke fra Arbeiderpartiet i posten, samt få tilsendt betalingsdetaljer for medlemskontingenten.

Straks den er betalt, er du medlem i Arbeiderpartiet og får fulle rettigheter til å delta på møter, stemme i saker som behandles og kan stille til valg til verv om du ønsker det.

Støtt Arbeiderpartiet også når det ikke er valg – meld deg inn!

Tekst og foto av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.