Arbeiderpartiet vil ha flere stillinger i barnevernet

VIL STYRKE: Arbeiderpartiet vil styrke barnevernet med flere ansatte, og setter av 200 millioner kroner til å gjennomføre politikken. Illustrasjonsfoto: Pexels.com

Vil innføre bemanningsnorm og foreslår 200 millioner kroner ekstra til flere stillinger i barnevernet.

– Høyreregeringen har ikke bevilget penger til en eneste stilling i barnevernet i denne regjeringsperioden. Likevel står Barne- og familieministeren fram på TV og i medier og skryter av at det under denne regjeringen er kommer flere stillinger, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kari Henriksen. Hun viser til at flere ansatte har kommet pga vedtak i Stortinget og fordi kommunene har tatt grep selv.

– Arbeiderpartiet har hvert år videreført politikken fra Stoltenberg-regjeringen når det gjelder å øremerke stillinger til det kommunale barnevernet og la i 2019 inn 200 mill til det. Og vi har nå lagt fram forslag om å innføre en bemanningsnorm, sier hun.

Stortingsrepresentanten viser til at behovet for flere ansatte i barnevernet er stort. – Barneombudet, Landsforeningen for barnevernsbarn  og ansattes organisasjoner har i alle budsjetthøringer pekt på at det er behov for flere stillinger fordi barna trenger mer tid til å fortelle sine vanskelige historier, sier Ap-politikeren.

– Det trenger de for at vedtakene og tiltakene skal bli riktige og gode. Ansatte har tatt initiativ til en landsomfattende kampanje, #HEIERNA der dette er eneste sak, sier hun.

Henriksen konstaterer at det ikke har hjulpet å få Krf inn i regjeringen. – Det er beklagelig at den mye barne- og familieministeren viderefører linjen til høyreregjeringen. Jeg håper #HEIERNA kampanjen klarer å få ministeren på nye tanker, sier Kari Henriksen.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Illustrasjonsfoto: Pexels.com
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.