ACER-saken: Tungt LO-forbund gir Arbeiderpartiet skryt, særlig for å ha stanset private utenlandskabler

LO-forbundet Industri Energi har tidligere kritisert Arbeiderpartiet i saken om ACER, det europeiske energibyrået. Men nå gir de i stedet Arbeiderpartiet velfortjent ros, særlig for å ha stanset den nye sjøkabelen mellom Norge og Skottland.

FELLESSKAPETS EIE: Arbeiderpartiets gjennomslag i forhandlingene om ACER sikrer at kraftressursene skal være i fellesskapets eie og at norske myndigheter skal ha full kontroll over norsk energipolitikk, også i framtida. Foto: Illustrasjonsbilde fra Pexels.com

FELLESSKAPETS EIE: Arbeiderpartiets gjennomslag i forhandlingene om ACER sikrer at kraftressursene skal være i fellesskapets eie og at norske myndigheter skal ha full kontroll over norsk energipolitikk, også i framtida.
Foto: Illustrasjonsbilde fra Pexels.com

LO-forbundet Industri Energi har tidligere kritisert Arbeiderpartiet i saken om ACER, det europeiske energibyrået. Men nå gir de i stedet Arbeiderpartiet velfortjent ros, særlig for å ha stanset den nye sjøkabelen mellom Norge og Skottland.

Industri Energi er et av LOs aller største forbund, og organiserer mer enn 60.000 medlemmer innen bl.a. olje- og gassindustrien, farmasøytisk industri, aluminium og andre kjemiske og metallproduserende industrier, treindustri m.m. Veldig mange av medlemmene jobber innenfor kraftkrevende industri, og forbundet er naturlig nok svært opptatt av energipolitikken.

Skryter av Arbeiderpartiets ACER-gjennomslag
LO-forbundet var blant de første som sa nei til ACER, og har særlig vært opptatt av at det ikke skal etableres nye sjøkabel-forbindelser mellom Norge og utlandet. Så sent som i forrige uke kritiserte forbundet Arbeiderpartiet for å ikke si nei til norsk deltagelse i det europeiske energibyrået ACER.

Men etter partiets gjennomslag i forhandlingene med regjeringspartiene og MDG er tonen en annen.

– Klargjøringen fra statsministeren innebærer at Ap har fått et flertall som gjør at NorthConnect ikke blir realisert, sier forbundsleder Frode Alfheim til VG.no. Bakgrunnen er at statsministeren har forsikret Stortinget at de tre regjeringspartiene har gått med på samtlige av Arbeiderpartiets åtte ufravikelige krav som ble stilt av landsstyret i Arbeiderpartiet i forrige uke.

Forbundslederen er svært fornøyd, og gir velfortjent ros til Arbeiderpartiet som har måttet ta mye av den politiske belastningen ved å sikre gjennomslag for sosialdemokratisk energipolitikk i forhandlingene med regjeringspartiene.

– Klargjøringen fra statsministeren innebærer at Ap har fått et flertall som gjør at NorthConnect ikke blir realisert, og at det ikke gis nye konsesjoner på utenlandskabler overhodet inntil de påbegynte kraftkablene er ferdige og man har evaluert dem. Med et lite forbehold om at det gjenstår en debatt og en avstemning i Stortinget i morgen, er dette en stor seier for Industri Energi og alle som har vært engasjert i denne saken, sier Alfheim til VG.

Sikrer norsk eierskap til kraften og hindrer privatisering
Avtalen som Arbeiderpartiet har inngått med de tre regjeringspartiene og med MDG, gjør at sosialdemokratisk energipolitikk nå blir akseptert også av partiene på høyresida. Blant punktene i avtalen er:

  1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig styring og kontroll over vannkraftressursene. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal fortsatt være offentlig eid.
  2. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.
  3. Norske myndigheter skal ha full styring og kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.
  4. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter.
  5. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres. Hvilken betydning dette får for eventuelle nye konsesjonssøknader, må vurderes som ledd i behandlingen av disse.
  6. Statnett skal eie og drive alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette tas inn i energiloven.
  7. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.
  8. Den nye reguleringsmyndigheten (RME) opprettes, dens oppgaver avgrenses til å oppfylle direktivets minimumskrav. Den overordnede myndigheten til å utforme og vedta forskrifter og utarbeide lover skal fortsatt ligge i departementet (OED) og direktoratet (NVE).

Alle punktene har vært viktige for Arbeiderpartiet, og etter at landsstyremøtet i Arbeiderpartiet i forrige uke satte «hardt mot hardt» og truet med å stemme nei til ACER dersom ikke det ble fullt gjennomslag for alt dette – har altså regjeringspartiene akseptert Arbeiderpartiets energipolitikk fullt ut.

Dermed vil Stortinget med 3/4 flertall stemme for å gjøre Arbeiderpartiets politikk til landets politikk ved behandlingen av ACER-spørsmålet og EUs tredje energimarkedspakke.

Industri Energi mener fremdeles at Norge burde avvente mer kunnskap om innholdet i og konsekvensene av EUs neste energimarkedspakke før Stortinget tar endelig stilling til ACER og EUs tredje energimarkedspakke.

Saken oppdatert 22. mars klokka 10.22.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.