Valgestimat dagen før valget, fylke for fylke

Valget avgjøres ikke - som en del synes å tro - av oppslutningen nasjonalt. Det avgjøres av hvor mange mandater de ulike partiene klarer å vinne i hvert enkelt fylke. Redaktøren i Sosialdemokraten.no har gått gjennom fylke for fylke, og konkluderer et drøyt døgn før stemmelokalene stenger: Det er duket for regjeringsskifte - med svært knapp margin.

Valget avgjøres ikke – som en del synes å tro – av oppslutningen nasjonalt. Det avgjøres av hvor mange mandater de ulike partiene klarer å vinne i hvert enkelt fylke. Redaktøren i Sosialdemokraten.no har gått gjennom fylke for fylke, og konkluderer et drøyt døgn før stemmelokalene stenger: Det er duket for regjeringsskifte – med svært knapp margin.

La oss se hvordan hvert enkelt fylke vurderes. Og til slutt vurderes fordelingen av utjevningsmandatene.

Østfold
Østfold skal sende 8 distriktsmandater. 6 av dem er ikke spennende, der tar Ap 3, H 2 og Frp 1. Spørsmålet er hvem som tar de to siste. Kampen står mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Frp.

Østfold er et godt Ap-fylke, og mobiliseringen de siste ukene og dagene har vært sterk. Senterpartiet har slitt litt i motbakke i valgkampinnspurten, og er på vikende front. Frp er direkte upopulære, både på grunn av stortingskandidater som er uspiselige for mange velgere og på grunn av innføringen av flyseteavgiften som ødela 1.000 arbeidsplasser i fylket.

Vi vurderer at Senterpartiet har såpass vind i seilene fortsatt at de tar det ene av mandatene. Arbeiderpartiets mobilisering i innspurten gjør at vi holder en knapp på at Ap tar det siste mandatet.

Fordeling: Ap 4, H 2, Sp 1, Frp 1.

Akershus
Her fordeles det 16 distriktsmandater. De 13 første mener vi er relativt sikre. De fordeler seg med Ap 4, H 4, Frp 2, SV 1, SP 1 og så regner vi at Venstres mandat i Akershus er såpass trygt at vi tar med dette blant de som ikke er i spill.

De tre siste er det en kamp mellom Ap, Høyre, MDG og Frp om.

Ap mobiliserer bra i innspurten, og Høyre virker å holde grei stand i Akershus – så vi legger inn premiss om at begge disse partiene ender med fem. Samtidig er det Rasmus Hansson som er toppkandidaten for MDG i fylket, og at hans plass på Stortinget er truet kan ha bidratt ekstra til at miljø-/klimavelgere i fylket slutter sterkere opp om MDG enn ellers. Så vi holder Frp som det tapende parti i kampen om disse tre mandatene.

Fordeling: Ap 5, H 5, Frp 2, SV 1, Venstre 1, MDG 1, Sp 1

Hedmark
Et sterkt Ap-fylke, men også hjemfylket til Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum og et fylke der rovdyrspørsmål har preget dagsorden mer enn i de aller fleste andre fylker (unntatt Oppland, som vi kommer tilbake til).

Seks distriktsmandater skal fordeles. Fire av disse er helt sikre: Ap 2, Sp 1, H 1.

De to siste kjemper Ap, Sp og Frp om.

Senterpartiet har vært noe på defensiven i Hedmark, mens Arbeiderpartiet har hatt en voldsom mobilisering. Frp har hatt flere statsråder på skryteturné i fylket, og har pøst på med mer reklame enn noen sinne før.

Vi vurderer at det er Ap og Frp som har best sjanse på de to siste mandatene i fylket, og at Senterpartiets andrekandidat må kjempe om utjevningsmandat (se lenger ned).

Fordeling: Ap 3, Sp 1, H 1, Frp 1.

Oppland
Veldig likt som Hedmark, men her har rovdyrpolitikk vært sterkere på dagsorden i mediene under valgkampen til tross for at fylket er utenfor ulvesonen. Grunnen er flere rovdyrangrep i sommer, i motsetning til Hedmark der det har vært færre angrep og andre temaer har hatt sterkere fokus i valgkampen.

Vi ender på at Ap 2, H 1 og Sp 1 er sikre i Oppland, og at kampen om de to siste mandatene her ender opp med at Ap og Sp tar hvert sitt – og at Frp ryker og må kjempe om utjevningsmandat. Men veldig få stemmer skiller i kampen om sistemandatet, og Frp kan vinne mandat på bekostning av Ap eller Sp her.

Fordeling: Ap 3, Sp 2, H 1

Buskerud
Arbeiderpartiet har 3 i dag, og målsettingen er 4. Det tror vi ikke går. Ap blir stående med 3, som til gjengjeld er helt sikre. Andre sikre mandater i fylket er H 2, Frp 1 og Sp 1. Sistemandatet er kanskje særlig en kamp mellom Høyre og Frp, men med Ap som outsider.

Vi legger til grunn at Høyre tar det siste mandatet. Men det kan altså gå til Frp – uansett har det i såfall lite å si for blokkfordelingen nederst i gjennomgangen.

Fordeling: Ap 3, H 3, Frp 1, Sp 1.

Vestfold
Seks distriktsmandater til fordeling. Sannsynligvis får det største partiet tre, og det nest største to. Hvem blir størst av Ap og Høyre i Vestfold?

Det er veldig tett på de lokale målingene, og samtidig er det en voldsom moblisering fra både fylkets Ap-folk og fra nasjonale Ap-topper. Høyre ser ut til å være mer fokusert andre steder, og dét kan vippe det hele i Aps favør.

Vi holder en knapp på at det blir Ap 3, H 2 og Frp 1 her – men Aps ene mandat kan ende hos Høyre. Alle som ønsker regjeringsskifte og har stemmerett i Vestfold må stemme Arbeiderpartiet for å sikre Aps 3. mandat.

Heller ikke Sp er sjanseløse på det siste mandatet (som Ap og Høyre kjemper om).

Telemark
Fem mandater skal fordeles. Ap klarte tre av de fem med et nødskrik sist, og har mål om å holde skansen.

Vi tror ikke det går.

Ap tar 2. De andre fordeles med H 1, Frp 1 og Sp 1. Høyre kan ta sistemandatet fra Sp.

I og for seg kan Ap ta sistemandatet også, men det skal såpass mye til at det neppe skjer.

Ellers ser det ganske oversiktelig ut.

Aust-Agder
Tre mandater til fordeling. Det ene tar Ap. Det andre tar Høyre.

Det tredje kan Ap klare, og partiet har blant annet sendt Jonas Gahr Støre ut for å banke på dører i Arendal og prate med velgerne.

Men mer sannsynlig er det at Frp tar det, og vi legger dét til grunn i estimatet. Om massivt frammøte av Ap-velgere gjør at vi bommer i estimatet, vil intet glede oss mer enn å ta feil her!

Vårt estimat: Ap 1, H 1, Frp 1.

Vest-Agder
Har fem mandater til fordeling. De sikre er Ap 1, H 1 og Frp 1. Så kjemper Krf, Ap og Høyre om de to siste mandatene.

Svak innspurt fra Krf og sterk innspurt av Ap samtidig med at noen av grunnene til at velgerne på Sør- og Vestlandet forlot Høyre tidligere er litt nedtonet i valgkampen, gjør at vi holder Ap og Høyre som favoritter i den kampen.

Ingen andre partier enn Ap, Frp, Høyre og Krf ser ut til å ha mulighet for distriktsmandat.

Fordeling: Ap 2, H 2, Frp 1.

Rogaland
Spennende fylke med 13 mandater til fordeling. Ap har sett på dette som et av fylkene med mulighet for mandatgevinst målt mot 2013 (sammen med bl.a. Østfold, Vestfold og Hordaland). Vi tror det kan gå, selv om det er ekstremt lite som skiller i kampen om sistemandatet. Den som blir størst av Ap og Høyre tror vi får 4 herfra, den andre 3.

Her tror vi også SV kan gjøre comeback på Stortinget, og at Krf klorer seg fast i et mandat. Også Frp kan redde sitt tredjemandat her og både Venstre og Sp er med i kampen om de siste mandatene.

Ap er helt avhengige av at alle som ønsker regjeringsskifte møter opp og stemmer Ap, slik at de vinner sitt 4. mandat her. Dette mandatet kan avgjøre regjeringsspørsmålet.

Estimat: Ap 4, H 3, Frp 3, Sp 1, SV 1, Krf 1.

Hordaland
Hordaland fordeler 15 distriktsmandater. Målingene i fylket har hatt enorme sprik i valgkampen, og så sent som 9. september ble Ap målt til 26,4 % på en måling og 23,1 % på en annen, mens Høyre ble i de samme målingene målt til henholdsvis 22,5 % og 30,1 %.

Ikke mye hjelp å få fra målingene, altså…

Vi regner 11 av mandatene for sikre. Det er Ap 3, H 3, Frp 2, SV 1, Sp 1 og Krf 1.

De fire siste er en kamp mellom Ap, Høyre, Venstre, SV, Sp, MDG og faktisk også Rødt og til en viss grad Frp.

Vi tror Ap, Høyre, Venstre og MDG tar de siste fire her.

Estimat: Ap 4, H 4, Frp 2, SV 1, Sp 1, Krf 1, MDG 1, Venstre 1.

Sogn og Fjordane
Fordeler tre distriktsmandater. Her er det ganske oversiktelig.

Ap, Sp og Høyre tar et mandat hver.

Frp har kanskje en viss sjanse til å utfordre Høyre om sistemandatet, men vi tror ikke mye på det.

Dette ser ut til å være et fylke der fasiten er gitt på forhånd.

Estimat: Ap 1, Sp 1, H 1.

Møre og Romsdal
Det største partiet her får mest sannsynlig tre. Men blir det Ap, Høyre eller Frp som blir størst? Eller Senterpartiet?

Det er uansett Ap 2 og Frp 2. Og Senterpartiet tar minst et mandat. Og Høyre minst et. Lokale målinger viste høye Sp-tall tidlig i valgkampen, men vinden ser ut til å ha løyet. Derfor tror vi mest på Sp 1. Og dermed også H 2. Men sistemandatet er vrient.

Det kan være at Krf klarer mandat her også. Men med motvind for Krf og god sluttspurt for Ap, tror vi det ender med at Krf må kjempe om utjevningsmandat (se lenger ned).

Estimat: Ap 3, H 2, Frp 2, Sp 1.

Sør-Trøndelag
Ni distriktsmandater skal fordeles. Og det ser oversiktelig ut for åtte av dem.

Her tar SV 1, H 2, Frp 1 og Sp 1. Ap tar 3.

Sistemandatet er en kamp mellom i første rekke Ap, Høyre og Frp. Med Venstre og faktisk Rødt som outsidere et stykke lenger bak. Vi holder Ap som favoritt her, på grunn av partiets evne til å mobilisere i innspurten.

Estimat: Ap 4, H 2, Frp 1, SV 1, Sp 1.

Nord-Trøndelag
Fire mandater til fordeling, og det hele ser relativt oversiktelig ut. Arbeiderpartiet har hatt ambisjon om å øke fra 2 til 3 her. Vi tror nok dessverre at det ikke går.

I 2013 endte det med Ap 2, Sp 1 og H 1.

Det gjør det nå også.

Sp kan kanskje utfordre H så det ender Ap 2 og Sp 2.

Men vi holder på Ap 2, Sp 1 og H 1 som estimat.

Nordland
Åtte mandater til fordeling. Ap tok fire i 2013. Det går ikke denne gangen. Partiet kjemper knallhardt for tredjemandatet, og det kan gå å redde det. Men vi tror det glipper. Sikre er vi ikke, men når det gjelder seks av mandatene er vi sikre.

Det er Aps to første, samt H 2, Frp 1 og Sp 1. Så er det en kamp av de sjeldne om de siste to mandatene, der Ap, SV, Sp og Frp sloss om plassene. Her tror vi Senterpartiets noe svake valgkamp og SVs ganske sterke valgkamp avgjør det ene mandatet, og at høyresiden redder Frp i kampen om det andre mandatet. Men vi håper vi tar feil…

Estimat: Ap 2, H 2, Frp 2, SV 1, Sp 1

Troms
Fem mandater til fordeling.

Dette syns vi ser oversiktelig ut.

Ap 2, H 1, Frp 1 og Sp 1 er det mest sannsynlige utfallet.

Kanskje kan SV utfordre enten Sp eller Frp, men vi tror ikke det.

Det overrasker om andre partier skulle blande seg inn her, mest sannsynlig blir dette fasiten.

Finnmark
Fire mandater til fordeling. Ap blir størst, og såpass mye større enn de andre at det skal gi to mandater. Så er det veldig jevnt mellom Sp, H og Frp i kampen om de to siste mandatene. Her er det litt bingoaktig, men Senterpartiet har klart å klore seg fast som et distriktsparti også i nord, og det er begrenset hvor entusistiske velgerne i Finnmark er for den sittende regjeringa. Vi tror ikke det er mulig for Høyre og Frp å fordele blå velgere på en måte som gjør at de sikrer to mandater på bekostning av Sp.

Så dermed holder vi Sp som favoritt til den ene av de to siste plassene fra Finnmark. Men om det er Høyre eller Frp som tar det siste? Tja.. Vi har latt andre fylker vippe litt i Høyres favør, så vi gjør motsatt her. For blokkfordelingen spiller det liten rolle, men for H og Frp kan det ha en del å si.

Estimat: Ap 2, Sp 1, Frp 1.

Oslo
Oslo har flest mandater å fordele, hele 18 + utjevningsmandatet. Her har det vært en del lokale målinger, men de spriker i alle mulige retninger. Det som synes å være klart, er at Oslo er et stronghold for både SV, Rødt og MDG, og at Venstres mandat ser trygt ut. Frp har slitt i Oslo, og på én fersk måling er partiet mindre enn Rødt og Venstre og måles til kun ett mandat.

Vi tror Frp gjør det noe bedre på valgdagen, og redder to mandater. SV ser også ut til å kunne klare to. Mens Rødt har ligget med to mandater på målinger, og der er vi mer skeptiske – partiet har hatt en tendens til å falle inn mot valget. Vi tror Rødt må klare seg med et mandat fra Oslo, og det er partileder Bjørnar Moxnes.

Sp tar ikke distriktsmandat i Oslo, og det gjør heller ikke Krf.

Høyre og Ap kan begge to klare seks mandater, men vi tror ikke det går så bra for begge. Spørsmålet er hvem av dem som er mest effektive i mobiliseringen, og hvis Arbeiderpartiet nå har klart mobiliseringen like bra som rapporter i sosiale medier gir inntrykk av – da går det bra i områder som Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Estimat: Ap 6, H 5, Frp 2, SV 2, MDG 1, Venstre 1, Rødt 1

Oppsummering distriktsmandater
Før utjevningsmandatene kan vi oppsummere slik:

Ap 56 mandater
Høyre 39 mandater
Frp 23 mandater
Senterpartiet 16 mandater
SV 7 mandater
Krf 2 mandater
Venstre 3 mandater
MDG 3 mandater
Rødt 1 mandat

Utjevningsmandatene
19 mandater skal fordeles, en i hvert fylke. Her er det litt vrient… Men la oss ta utgangspunktet først: Hvem kommer over 4 %?

Jo, det gjør Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Senterpartiet, SV og Krf.

Resten havner under.

Det betyr at utjevningsmandatene skal fordeles blant disse seks partiene.

Vår beregning viser at utjevningsmandatene fordeles slik:

Krf 7, Frp 4, Sp 3, SV 2, H 2, Ap 1.

Blokkstillingen
Totalt for partiene ser da mandatfordelingen slik ut:

Ap 56 distriktsmandater + 1 utjevningsmandat = 57 mandater
Høyre 39 distriktsmandater + 2 utjevningsmandater = 41 mandater
Frp 23 distriktsmandater + 4 utjevningsmandater = 27 mandater
Senterpartiet 16 distriktsmandater + 3 utjevningsmandater = 19 mandater
SV 7 distriktsmandater + 2 utjevningsmandater = 9 mandater
Krf 2 distriktsmandater + 7 utjevningsmandater = 9 mandater
Venstre 3 mandater
MDG 3 mandater
Rødt 1 mandat

Høyre + Frp + Venstre + Krf får med dette estimatet 80 mandater.

Ap + Sp + SV får med dette estimatet 85 mandater. Det er akkurat nok til å danne flertallsregjering.

Legger vi til MDGs 3 mandater og Rødts ene mandat, er vi oppe i 89 mandater for dagens opposisjonspartier i dette estimatet.

 

Oppdatering 12. september klokka 19.30:

Nær 100 % av stemmene er opptalt. Vi tar en gjennomgang på de 150 distriktsmandatene vi hadde estimert, og ser at vi har 100 % treffsikkerhet på de 116 mandatene vi har omtalt som «sikre».

Når vi inkluderer de mer usikre estimatene, er treffsikkerheten 92 %.

Her er oversikten:

Fasit estimater

Totalt sikre mandater estimert: 116

Totalt sikre mandater riktig plassert: 116

Treffprosent sikre mandater: 100 %

Totale mandater estimert: 150

Totale mandater riktig plassert: 138

Treffprosent alle mandater: 92 %

Østfold

Estimat sikre: 3 Ap, 2 H, 1 Frp

Estimat totalt: 4 Ap, 2 H, 1 Frp, 1 Sp

Fasit: 3 Ap, 2 H, 2 Frp, 1 Sp

Sikre: 6 av 6 rett = 100 %

Totalt: 7 av 8 mandater rett = 87,5 %

Akershus

Estimat sikre: 4 Ap, 4 H, 2 Frp, 1 SV, 1 Sp

Estimat totalt: 5 Ap, 5 H, 2 Frp, 1 Sp, 1 SV, 1 V, 1 MDG

Fasit: 5 Ap, 5 H, 3 Frp, 1 Sp, 1 SV, 1 V

Sikre: 12 av 12 rett = 100 %

Totalt: 15 av 16 rett = 93,75 %

Oslo

Estimat sikre: 4 Ap, 4 H, 2 Frp, 2 SV, 1 V, 1 Rødt, 1 MDG

Estimat totalt: 6 Ap, 5 H, 2 Frp, 2 SV, 1 V, 1 Rødt, 1 MDG

Fasit: 5 Ap, 5 H, 2 Frp, 2 SV, 2 V, 1 Rødt, 1 MDG

Sikre: 15 av 15 = 100 %

Totalt: 17 av 18 = 94,4 %

Hedmark

Estimat sikre: 2 Ap, 1 H, 1 Sp

Estimat totalt: 3 Ap, 1 H, 1 Frp, 1 Sp

Fasit: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 2 Sp

Sikre: 4 av 4 = 100 %

Totalt: 5 av 6 = 83,3 %

Oppland

Estimat sikre: 2 Ap, 1 H, 1 Sp

Estimat totalt: 3 Ap, 1 H, 2 Sp

Fasit: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 2 Sp

Sikre: 4 av 4 = 100 %

Totalt: 5 av 6 = 83,3 %

Buskerud

Estimat sikre: 3 Ap, 2 H, 1 Frp, 1 Sp

Estimat totalt: 3 Ap, 3 H, 1 Frp, 1 Sp

Fasit: 3 Ap, 2 H, 2 Frp, 1 Sp

Sikre: 7 av 7 = 100 %

Totalt: 7 av 8 = 87,5 %

Vestfold

Estimat sikre: 1 Ap, 2 H, 1 Frp

Estimat totalt: 3 Ap, 2 H, 1 Frp

Fasit: 2 Ap, 3 H, 1 Frp

Sikre: 4 av 4 = 100 %

Totalt: 5 av 6 = 83,3 %

Telemark

Estimat sikre: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 1 Sp

Estimat totalt: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 1 Sp

Fasit: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 1 Sp

Sikre: 5 av 5 = 100 %

Totalt: 5 av 5 = 100 %

Aust-Agder

Estimat sikre: 1 Ap, 1 H

Estimat totalt: 1 Ap, 1 H, 1 Frp

Fasit: 1 Ap, 1 H, 1 Frp

Sikre: 2 av 2 = 100 %

Totalt: 3 av 3 = 100 %

Vest-Agder

Estimat sikre: 1 Ap, 1 H, 1 Frp

Estimat totalt: 2 Ap, 2 H, 1 Frp

Fasit: 1 Ap, 2 H, 1 Frp, 1 Krf

Sikre: 3 av 3 = 100 %

Totalt: 4 av 5 = 80 %

Rogaland

Estimat sikre: 3 Ap, 3 H, 2 Frp, 1 Sp

Estimat totalt: 4 Ap, 3 H, 3 Frp, 1 Sp, 1 SV, 1 Krf

Fasit: 4 Ap, 4 H, 3 Frp, 1 Sp, 1 Krf

Sikre: 9 av 9 = 100 %

Totalt: 12 av 13 = 92,3 %

Hordaland

Estimat sikre: 3 Ap, 3 H, 2 Frp, 1 SV, 1 Sp, 1 Krf

Estimat totalt: 4 Ap, 4 H, 2 Frp, 1 SV, 1 Sp, 1 Krf, 1 MDG, 1 V

Fasit: 4 Ap, 5 H, 2 Frp, 1 SV, 1 Sp, 1 Krf, 1 V

Sikre: 11 av 11 = 100 %

Totalt: 14 av 15 = 93,3 %

Sogn og Fjordane

Estimat sikre: 1 Ap, 1 Sp, 1 H

Estimat totalt: 1 Ap, 1 Sp, 1 H

Fasit: 1 Ap, 1 Sp, 1 H

Sikre: 3 av 3 = 100 %

Totalt: 3 av 3 = 100 %

Møre og Romsdal

Estimat sikre: 2 Ap, 1 H, 2 Frp, 1 Sp

Estimat totalt: 3 Ap, 2 H, 2 Frp, 1 Sp

Fasit: 2 Ap, 3 H, 2 Frp, 1 Sp

Sikre: 6 av 6 = 100 %

Totalt: 7 av 8 = 87,5 %

Sør-Trøndelag

Estimat sikre: 3 Ap, 2 H, 1 Frp, 1 Sp, 1 SV

Estimat totalt: 4 Ap, 2 H, 1 Frp, 1 Sp, 1 SV

Fasit: 4 Ap, 2 H, 1 Frp, 1 Sp, 1 SV

Sikre: 8 av 8 = 100 %

Totalt: 9 av 9 = 100 %

Nord-Trøndelag

Estimat sikre: 2 Ap, 1 H, 1 Sp

Estimat totalt: 2 Ap, 1 H, 1 Sp

Fasit: 2 Ap, 1 H, 1 Sp

Sikre: 4 av 4 = 100 %

Totalt: 4 av 4 = 100 %

Nordland

Estimat sikre: 2 Ap, 2 H, 1 Frp, 1 Sp

Estimat totalt: 2 Ap, 2 H, 2 Frp, 1 Sp, 1 SV

Fasit: 2 Ap, 2 H, 2 Frp, 2 Sp

Sikre: 6 av 6 = 100 %

Totalt: 7 av 8 = 87,5 %

Troms

Estimat sikre: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 1 Sp

Estimat totalt: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 1 Sp

Fasit: 2 Ap, 1 H, 1 Frp, 1 Sp

Sikre: 5 av 5 = 100 %

Totalt: 5 av 5 = 100 %

Finnmark

Estimat sikre: 2 Ap

Estimat totalt: 2 Ap, 1 Frp, 1 Sp

Fasit: 2 Ap, 1 Frp, 1 Sp

Sikre: 2 av 2 = 100 %

Totalt: 4 av 4 = 100 %

 

 

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.