Nye avgifter fra Høyre og Frp: Dyrere for folk i distriktene og billigere for folk i byene

Bor du i distriktene og har få eller ingen alternativer til bil som transportmiddel, får du det dyrere neste år. Bor du derimot i en by med godt utbygd kollektivtransport, vil du spare penger ved å fortsette å bruke bil. Det er konsekvensen av Høyres og Frps forslag til nye avgifter på bil og drivstoff i statsbudsjettet for neste år.

Bor du i distriktene og har få eller ingen alternativer til bil som transportmiddel, får du det dyrere neste år. Bor du derimot i en by med godt utbygd kollektivtransport, vil du spare penger ved å fortsette å bruke bil. Det er konsekvensen av Høyres og Frps forslag til nye avgifter på bil og drivstoff i statsbudsjettet for neste år. 

De geografiske utslagene av regjeringens forslag til nye bilavgifter er mildt sagt urettferdige; bor du i områder der det ikke finnes kollektivtransport må du belage deg på å betale mer i tida framover. I byene får avgiftene stikk motsatt effekt, til tross for at det er nettopp i byene folk kan velge trikk, t-bane eller buss.

Øker drivstoffavgiftene, senker årsavgiften
Grunne til at det blir dyrere i distriktene og billigere i byene, er måten Høyre og Frp nå foreslår å legge om avgiftene på. I korte trekk er avgiftsendringene slik:

* Dieselavgiften øker med 35 øre pr. liter og bensinavgiften med 15 øre pr. liter. I tillegg kommer moms, slik at pumpeprisen øker med 43,75 øre for diesel og 18,75 øre for bensin.

* Årsavgiften senkes noe.

* Pendlerfradraget økes.

* Enkelte bomstasjoner får lavere passeringspris.

* Nye avskrivingssatser for kjøretøy innføres (relevant for næringslivet, ikke for privatpersoner).

Straffer de som kjører mye
I distrikts-Norge kjøres det mye bil – på grunn av kombinasjonen av store avstander og manglende kollektivtilbud. I store deler av Norge finnes det ikke realistiske alternativer til bil. I disse områdene er det avgiftene på BRUKEN av bilen som utgjør den største delen av kostnaden på bileierne i dag.

Når Høyre og Frp vil øke drivstoffavgiftene, slår det dermed ekstra kraftig ut i distriktene. Samtidig vil en reduksjon av årsavgfiten ikke balansere økningen i drivstoffavgifter, ettersom årsavgfiten utgjør en forholdsvis liten del av det samlede avgiftsnivået or bilbrukere i distriktene.

I større byer er effekten motsatt. Der er avstandene kortere, kollektivtilbudene langt bedre utbygd og årsavgiften utgjør en forholdsvis større del av de totale avgiftene bileierne betaler hvert år.

Regjeringen legger dermed på til at det skal bli billigere å fortsette å bruke bil i byene. Til tross for at det her finnes gode alternativer i orm av kollektivtransport.

Mens i distriktene skal det bli dyrere å fortsette å bruke bil – selv om det i store deler av landet ikke finnes kollektive alternativer til bil.

Økt pendlerfradrag oppveier ikke
At pendlerfradraget økes, oppveier ikke for de negative geografiske urettferdighetene i regjeringens forslag. Pendling til og fra jobb er én av mange transportbehov som må løses med bil i distriktene, men langt fra det eneste. Mens mange i Oslo og i andre byer kan rusle bort til butikken for å handle, ta trikken til kinoen, sykle til barnehagen med ungene eller spasere til nærmeste kafé – er situasjonen helt annerledes i store deler av landet.

Der er bil det eneste realistiske alternativet.

Og pendlerfradrag får man kun for reiser til og fra arbeid, ikke for andre transportbehov man har.

Høyres og Frps forslag til nye bilavgifter straffer distriktene økonomisk, og belønner byene.

Stikk i strid med fornuft og logikk legger forslaget til «grønne avgifter» opp til at det skal lønne seg mer å fortsette å bruke bil i områder der man lett kan velge bort bilen – og det skal straffe seg økonomisk å bruke bil der det ikke finnes andre måter å få løst transportbehovene sine på.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.