Borgerlige ordførere klare til å kjempe mot borgerlig regjeringspolitikk

Det er ikke mye politikk fra de borgerlige regjeringssondringene som hittil har kommet offentligheten for øre. Men det lille som til nå er kjent, får borgerlige lokalpolitikere til å reise bust. Ordførere fra Høyre, Krf, Venstre og Frp står allerede i kø for å kjempe mot det lille deres egne partiledere har klart å bli enige om!

Det er ikke mye politikk fra de borgerlige regjeringssondringene som hittil har kommet offentligheten for øre. Men det lille som til nå er kjent, får borgerlige lokalpolitikere til å reise bust. Ordførere fra Høyre, Krf, Venstre og Frp står allerede i kø for å kjempe mot det lille deres egne partiledere har klart å bli enige om!

Det eneste som har kommet ut av politisk enighet til nå, er at en ny borgerlig regjering vil gjennomføre en storstilt massesammenslåing av norske kommuner. Og dét finner ordførere fra de borgerlige all mulig grunn til å advare mot. De ser ut vil å mye heller ville ha Arbeiderpartiets løsninger der frivillighet fortsatt skal være hovedmodellen.

– Tvang er et ord jeg ikke liker
Høyres ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen er en av dem som sterkt misliker politikken som til nå har kommet fra regjeringssonderingene i Nydalen i Oslo. – Tvang er et ord jeg ikke liker, uttaler han i dag til VG.no.

– Vi har alltid hatt en holdning i Høyre om at beslutninger skal tas nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned, legger han til, og slår fast:

– Jeg vil selvsagt bruke mine kontakter i partiet for kjempe mot en eventuell tvangssammenslåing.

– Mitt inntrykk er at mange småkommuner gir bedre tilbud enn de store. Vi er tett på innbyggerne våre, sier Høyre-ordføreren.

Forbereder seg på kamp
Pedersen er langt fra den eneste borgerlige ordføreren som nå forbereder seg på kamp mot borgerlig politikk.

Partikollega og ordfører i Flekkefjord i Vest-Agder, Jan Sigbjørnsen, ønsker «flere fakta på bordet» før han vil bestemme seg for om det er rett å slå seg sammen med nabokommunene.

– Men i Lister-regionen har vi et godt interkommunalt samarbeid, og vi løser mange oppgaver uten å være under samme kommuneadministrasjon, påpeker han overfor VG.no.

Tvang er han uansett imot. – Jeg er ikke særlig tilhenger av tvang. Flere småkommuner ble tvunget sammen på 60-tallet, og det er fortsatt ting som tyder på at dét, i en del tilfeller, ikke var riktig fremgangsmåte, sier Høyre-ordføreren i Flekkefjord.

Frp-ordfører positiv – og tvilende
Fremskrittspartiets mangeårige ordfører i Ullensaker, Harald Espelund, vil gjerne at kommunen han leder skal slås sammen med nabokommunene. Likevel ser han at det mange andre steder ikke vil være gunstig med kommunesammenslåinger.

– Vi er en liten kommune – målt i areal – i et sentralt område. Her kan vi ikke bygge en svømmehall i hver eneste kommune. I Stryn, derimot, som er over 1300 kvadratkilometer, er det kanskje ikke så lurt med sammenslåing, sier Frp-ordføreren.

Espelund er ikke fremmed for at Stortinget skal kunne tvinge gjennom kommunale ekteskap.

– Jeg tror at hvis man sier plent nei, etter tydelige signaler om hvorfor dette er viktig, må man vurdere hvilke virkemidler som skal brukes. Som tvang, mener han.

– Svekker lokaldemokratiet
Krf-ordfører Kari Pettersen i Rømskog advarer mot at kommunen hun leder skal bli del av en storkommune, og frykter for lokaldemokratiet dersom det skulle skje. – Her føler folk at de selv er med på å bestemme. Ved valget hadde vi et fremmøte på hele 84 prosent. Dessuten er vi en langstrakt kommune, langt fra andre kommunesentrum, forteller hun.

– Og jeg er selvfølgelig ikke for tvangssammenslåing. Ikke i det hele tatt, følger hun opp.

– Merkelig å tvinge oss
Også  i Venstre møter politikken fra de blå regjeringsforhandlerne motstand på lokalplanet. – Det er veldig merkelig hvis vi tvinges til sammenslåing. I utgangspunktet er jeg svært skeptisk til det, sier John Paulsby, ordfører for Venstre i Tydal i Sør-Trøndelag.

– Flere nabokommuner ble slått sammen på 60-tallet. Nå sentraliseres skoletilbud og andre kommunale tjenester, og mange får svært lang reisevei, fortsetter Paulsby.

Han fremholder at demokrati og selvstyring vil bli svekket som følge av kommunesammenslåinger.

– Som en utkantkommune på svenskegrensen er jeg veldig skeptisk til dette, sier Paulsby.

Det er åpenbart ikke noe rop på «nye idéer og bedre løsninger» fra de borgerlige lokalpolitikerne. Snarere tvert om – den eneste politikken som til nå har blitt kjent fra regjeringssonderingene, er politikk som lokalpolitikerne er kritiske til og forbereder seg på å kjempe imot.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

 

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.