Arbeiderpartiet vokser på god eldrepolitikk

De siste dagene har eldrepolitikk, omsorg og sykehjem vært i fokus i mediene. Samtidig vokser Arbeiderpartiet på målingene. Bakgrunnstall fra gallupbyråene viser at det rett og slett kan være Arbeiderpartiets gode eldrepolitikk som nå løfter Aps gallup-tall.

STEMMER AP: Aldersgruppa 65+ samler seg om Arbeiderpartiet etter en uke med mye fokus på eldre- og omsorgspolitikk. Nesten 35 % av velgerne over 65 år vil stemme Ap, i følge nyeste riksdekkende gallup.

STEMMER AP: Aldersgruppa 65+ samler seg om Arbeiderpartiet etter en uke med mye fokus på eldre- og omsorgspolitikk. Nesten 35 % av velgerne over 65 år vil stemme Ap, i følge nyeste riksdekkende gallup.

De siste dagene har eldrepolitikk, omsorg og sykehjem vært i fokus i mediene. Samtidig vokser Arbeiderpartiet på målingene. Bakgrunnstall fra gallupbyråene viser at det rett og slett kan være Arbeiderpartiets gode eldrepolitikk som nå løfter Aps gallup-tall.

Både TV2, NRK og flere andre riksmedier har fokusert på eldre, omsorg og sykehus-politikk den siste uka. Nå tyder mye på at dette fokuset har bidratt til å løfte Arbeiderpartiet på meningsmålingene.

Ap: 34,7 % hos de eldste
Lørdag 24. august klokka 12.00 presenterte VG.no den ferskeste gallupen hittil i valgkampen. Målingen fanger opp perioden da eldre- og omsorgspolitikk har vært heftig debattert i mediene, og viser at Arbeiderpartiet er det klart mest populære partiet hos den eldste aldersgruppa.

Bakgrunnstallene fra VG.no/InFacts gallup, som Sosialdemokraten.no har gått grundig gjennom, viser at Arbeiderpartiet får støtte fra hele 34,7 % av velgerne over 65 år.

Dette er den aldersgruppen som personlig berøres mest av politikkområder knyttet til eldre, helse og sykehus.

Høyre må se seg solid slått, med en støtte fra 26,7 % av velgerne i denne aldersgruppen. Mens Frp har en oppslutning på 15,7 % i den eldste aldersgruppen.

Tydelig omsorgspolitikk
Arbeiderpartiet har en tydelig og klar omsorgspolitikk, og har også vært tydelige og klare på hvor partiet vil med omsorgspolitikken de neste årene:

* Flere ansatte (16.000 nye årsverk i den kommunale omsorgssektoren fra 2012 til 2020).

* Øke kompetansen (gi 28 000 ansatte i omsorgssektoren tilbud om kompetanseheving, grunn- , etter- og videreutdanning).

* Bygge flere omsorgsplasser (fullføre målet om å gi støtte til rehabilitering og bygging av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015).

* Styrke forskningen (bl.a.. på demens).

Samtidig har Arbeiderpartiet vært tydelige på at omsorg ikke er et samfunnsområde som egner seg for omfattende privatisering og anbudsutsetting, men i stedet skal løftes og driftes av fellesskapet.

Borgerlig kaos skremmer de eldste velgerne
På borgerlig side er det villt kaos, og det ene partiets argumenter slår det andre partiets ihjel innenfor omsorgspolitikken som innenfor de aller fleste andre politikkområder.

Når man er avhengig av omsorg og sosial trygghet, er det borgerlige kaoset antagelig noe av det man trenger aller minst.

Og derfor flokker eldre velgere seg nå om Arbeiderpartiet etter at riksmedienes dagsorden en stund har dreid seg om politikkområpder som er særdeles relevante for dem.

Venstre under sperregrensa
Bakgrunnstallene fra VG.no/InFact viser forøvrig at Venstre ville havnet under sperregrensa dersom de eldste velgerne fikk bestemme. Partiet scorer kun 3,1 % hos aldersgruppa 65+, og det etter at partiets leder Trine Skei Grande bl.a. har deltatt i TV-sendt debatt om omsorgspolitikk og ellers hatt en høy profil. Tallene må være direkte nedslående for partiet som håper å havne over sperregrensa så de kan åpne dørene for Høyre og Frp inn til regjeringskontorene.

Her er partienes oppslutning i aldersgruppa over 65 år:

Ap 34,7 %
H 26,7 %
Frp 15,7 %
Krf 5,9 %
Sp 5,7 %
V 3,1 %
SV 2,6 %

Oppslutningen hos aldersgruppa over 65 år er spesielt interessant, fordi denne aldersgruppa er de flittigste brukerne av stemmeretten og har en langt høyere fremmøteprosent enn f.eks. de yngste velgerne.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.