Arbeiderpartiet vil ha flere ansatte i omsorgssektoren

Arbeiderpartiet vil både øke antallet ansatte i omsorgsyrker, og styrke kompetansen hos de som allerede jobber der. – Folk skal ha gode omsorgs- og helsetjenester i Norge. Derfor blir jeg berørt hver gang jeg hører eksempler på mennesker som ikke får den omsorgen de trenger, sier Jonas Gahr Støre, som nå varsler at Arbeiderpartiet vil ansette flere i omsorgssektoren.

TAR OMSORGS-NORGE VIDERE: – Vi har benyttet perioden fra 2005 til 2013 til å rehabilitere og bygge heldøgns omsorgsplasser, til å styrke kompetansen blant personalet og til å øke antall ansatte i sektoren. I tiden fram mot 2020 må vi videreføre og forsterke denne innsatsen, sier Gahr Støre. Foto: Arbeiderpartiet

TAR OMSORGS-NORGE VIDERE: – Vi har benyttet perioden fra 2005 til 2013 til å rehabilitere og bygge heldøgns omsorgsplasser, til å styrke kompetansen blant personalet og til å øke antall ansatte i sektoren. I tiden fram mot 2020 må vi videreføre og forsterke denne innsatsen, sier Gahr Støre. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil både øke antallet ansatte i omsorgsyrker, og styrke kompetansen hos de som allerede jobber der. – Folk skal ha gode omsorgs- og helsetjenester i Norge. Derfor blir jeg berørt hver gang jeg hører eksempler på mennesker som ikke får den omsorgen de trenger, sier Jonas Gahr Støre, som nå varsler at Arbeiderpartiet vil ansette flere i omsorgssektoren.

Og det er ikke småtterier Arbeiderpartiet ser for seg: Hele 16.000 nye årsverk vil Arbeiderpartiet ha på plass i den kommunale omsorgssektoren innen 2020.

I tillegg skal hele 28.000 ansatte i omsorgssektoren tilbud om kompetanseheving, grunn- , etter- og videreutdanning. Dette fremgår av Arbeiderpartiets handlingsplan for omsorgssektoren.

– Vi har benyttet perioden fra 2005 til 2013 til å rehabilitere og bygge heldøgns omsorgsplasser, til å styrke kompetansen blant personalet og til å øke antall ansatte i sektoren. I tiden fram mot 2020 må vi videreføre og forsterke denne innsatsen, sier Gahr Støre.

Skal kunne bo hjemme
Arbeiderpartiet er opptatt av å imøtekomme ønsket fra mange om å kunne bo hjemme i stedet for på institusjon. – De som ønsker å bo hjemme skal få hjelp til det. De som trenger heldøgnsomsorg skal få tilbud om det, sier Jonas Gahr Støre.

Disse ferske løftene fra helse- og omsorgsministeren kommer i tillegg til at han vil fullføre målet om å gi støtte til rehabilitering og bygging av 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015.

Kraftig satsing innen demens
Arbeiderpartiet går også inn for å styrke forskningen på demens, bygge ut dagaktivitetstilbud til demente og deretter lovfeste en plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til demente og gjøre tilbudet om pårørendeskoler og opplæring i demens for ansatte landsdekkende.

– OECD kåret Norge til et av verdens beste omsorgsland i 2011, sier Jonas Gahr Støre. – Det slår vi oss ikke til ro med, fordi det fortsatt er uløste behov og kvaliteten må bli bedre, lover han.

Helseministeren påpeker at vi har fått 24.000 nye ansatte i omsorgsektoren siden 2005, og at 87 prosent av disse har helse/sosialfaglig utdanning.

Løfte de ansattes kompetanse
– 21 000 personer har gjennomført grunn – videre- eller etterutdanning med midler fra vårt Kompetanseløfte 2015. I tillegg har Norge som det første land i verden fått en egen demensplan. Over 90 prosent av kommunene har nå innført opplæring i demens, og det er etablert pårørendeskoler for de med familiemedlemmer som har demens, sier Gahr Støre.

Han mener at framtidas omsorgstjenester må preges av tilstrekkelig personell, høy kompetanse og utvikling.

– Vi må tenke nytt og fremtidsrettet rundt fag og metoder, organisering, teknologi og samarbeid med frivillige og pårørende, sier helse- og omsorgsministeren.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.