Nei til karakterer i barneskolen

- La meg gjøre en ting helt klart: Hvis jeg kommer inn på Stortinget vil jeg kjempe med nebb og klør mot Høyre og Frps forslag om karakterer i barneskolen, skriver Jorid Holstad Nordmelan (på bildet til høyre) på Sosialdemokraten.no i dag. Hun er AUF'er og Arbeiderpartiets kampkandidat i Nord-Trøndelag ved høstens valg.

KARAKTER-NEI: Arbeiderpartiets kampkandidat Jorid Nordmelan (bildet) sier et klart og kontant nei til Høyres ønske om å innføre karakterjag i barneskolen.

KARAKTER-NEI: Arbeiderpartiets kampkandidat Jorid Nordmelan (bildet) sier et klart og kontant nei til Høyres ønske om å innføre karakterjag i barneskolen.

La meg gjøre en ting helt klart: Hvis jeg kommer inn på Stortinget vil jeg kjempe med nebb og klør mot Høyre og Frps forslag om karakterer i barneskolen.

Arbeiderpartiet ønsker en kunnskapsskole, og satser på en god offentlig skole med flere gode lærere som skal få mer tid til elevene, styrking av realfag og yrkesfag, og tidlig innsats til alle som trenger det. Vi vil kjempe mot utvikling av A- og B-skoler, og en hverdag der testing og rangering av elever er viktigere enn hva man faktisk lærer i løpet av et skoleår. Derfor støtter vi heller ikke innføring av karakterer i barneskolen.

Absolutt ingen forskning tyder på at karakterer for 10-åringer er bra. Snarere tvert imot viser forskningen at elevene blir demotiverte og mer oppmerksomme på prestasjoner, i stedet for å oppleve mestringsglede når de får til noe. Det har en negativ effekt på elevenes læring, i tillegg til at det vil få vesentlige konsekvenser for lærernes tidsbruk.

Arbeiderpartiet fører en kunnskapsbasert skolepolitikk, i motsetning til Høyre og Frp som nekter å høre på det forskerne sier. Vi vil heller bruke lærernes tid på tiltak som faktisk har dokumentert effekt – som blant annet veiledningssamtaler, læringsstøttende vurdering og skriftlige tilbakemeldinger. Formålet med tallkarakterer er jo først og fremst å rangere søkere til høyere utdanningsnivåer når det er flere søkere enn plasser. Vil Høyre på sikt at sjuendeklassingene skal søke om å få plass i åttende klasse? Hva i all verden ellers kan motivasjonen være for å tvinge et system som ikke har grunnlag i forskningen nedover hodene på elever og lærere?

Velg kunnskapsskole foran testeskole. Stem Arbeiderpartiet 9. september.

Skrevet av: Jorid Holstad Nordmelan
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/Nordmelan
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.