– Byrådet bløffer de eldre og gjør det vanskeligere å få sykehjemsplass i Oslo

Byrådet i Oslo avvikler nå ordningen med tosengsrom på sykehjemmene i Oslo. - Det støtter vi dem i. Men når byrådet bare fjerner tosengsrommene uten å øke antallet plasser, gjør de det vanskeligere å få sykehjemsplass i Oslo. Det kan vi ikke akseptere, sier Arbeiderpartiets bystyrepolitiker Tone Tellevik Dahl.

REFSER MANGLENDE SYKEHJEMSSATSING: Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl kommer med skarp kritikk av byrådet i Oslo for manglende satsing på sykehjem. - Byrådet gjør det vanskeligere å få sykehjemsplass i Oslo, sier hun.

REFSER MANGLENDE SYKEHJEMSSATSING: Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl kommer med skarp kritikk av byrådet i Oslo for manglende satsing på sykehjem. - Byrådet gjør det vanskeligere å få sykehjemsplass i Oslo, sier hun.

Byrådet i Oslo avvikler nå ordningen med tosengsrom på sykehjemmene i Oslo. – Det støtter vi dem i. Men når byrådet bare fjerner tosengsrommene uten å øke antallet plasser, gjør de det vanskeligere å få sykehjemsplass i Oslo. Det kan vi ikke akseptere, sier Arbeiderpartiets bystyrepolitiker Tone Tellevik Dahl.

Hun er leder for helse- og sosialkomitéen i Oslo bystyre og har en rekke ganger tatt opp mangelen på sykehjemsplasser i Oslo. Nå frykter hun at situasjonen går fra vondt til verre.

– Må gå galt
– Når byrådet vil fjerne 90 senger fra dobbeltrommene uten å ha nye rom å sette dem i må det gå galt, sier Tellevik Dahl.

Arbeiderpartiet er enige i at dobbeltrom skal avvikles ved sykehjemmene i Oslo. – Men i motsetning til byrådet vil vi samtidig øke antallet sykehjemsplasser. Å bare kutte ut dobbeltrom betyr at det blir færre plasser. Det er skuffende at byrådspartiene ikke er med oss på å styrke eldreomsorgen i Oslo ved å bygge ut flere sykehjemsplasser, mener Tellevik Dahl.

– Det blir rett og slett enda vanskeligere å få sykehjemsplass i Oslo enn det allerede er, slår hun fast.

12 år gammelt løfte
Det var tirsdag denne uken at byrådet i Oslo – bestående av Høyre, Krf og Venstre – la fram sitt forslag til revidert budsjett for Oslo kommune. – Byrådet foreslår at Oslo setter strek over uverdig del av eldreomsorgen; dobbeltrom på sykehjemmenes langtidsplasser, skrev byrådsleder Stian Berger Røsland ved den anledning på sin Facebook-profil.

Og avskaffelse av dobbeltrom er ikke en ny idé. Dette har vært et løfte fra Oslo bystyre helt fra 2001. Ifølge byrådsleder Røsland skal løftet om enerom realiseres ved å fjerne den ene senga fra de nitti dobbeltrommene som skal gjøres om. Dette vil ikke gå utover kapasiteten i eldreomsorgen, mener byrådet.

– Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er ingen nye plasser som er ferdige før tidligst i 2015, så det betyr at byrådet legger opp til at det blir en enda høyere terskel for å få sykehjemsplass i minst to år før nye plasser kommer til, sier Tellevik Dahl. Hun er svært bekymret for situasjonen som nå vil oppstå.

– Bystyret vedtok i 2001 at dobbeltrommene skulle avvikles innen 2004! Siden den gang har man hatt en nedgang, men det koster jo penger å avvikle plasser pga tapte «leieinntekter», og byrådet har bygget få nye plasser for å kompensere, fastslår Ap-politikeren oppgitt.

– Bløffer de eldre
Tellevik Dahl advarte allerede i oktober 2012 om at en eneromsreform uten å øke antallet sykehjemsplasser ville være å bløffe de eldre. – Mange sier nei til sykehjemsplass hvis de blir tilbudt tosengsrom – og dette er personer som faktisk har fått vedtak og som da selvfølgelig trenger det omsorgsnivået. Byrådet skriver i budsjettet at de skal starte nedtrappingen av dobbeltrom, men uten at det følger penger med. Dette er en bløff overfor de eldre, sa Tellevik Dahl den gang.

Komitélederen mener at byrådet også denne gang driver med talltriksing på grensen til bløff. – Nå i revidert budsjettforslag sier byrådet de vil legge inn 30 millioner kroner til eneromsreformen og sykehjemsplasser. Det er ikke riktig. De legger inn 15 millioner og så krever de at sykehjemsetaten skal effektivisere frem den andre halvparten, sier Tellevik Dahl til Sosialdemokraten.no.

– Jeg ber Aps finansfraksjon om å legge inn de 15 millionene som mangler i byrådets forslag. Det er viktig at kvaliteten på tjenestene, som allerede er hardt presset pga økonomi, ikke svekkes ytterligere. I tillegg legger vi press på økt fremdrift av etablering av nye plasser for å kompensere for bortfall av senger, sier hun.

Ap-politikeren peker på manglende handlekraft fra byrådet som en ekstra forklaring på hvorfor Oslo fortsatt sliter med stor mangel på sykehjemsplasser. – Byrådet skyver på investeringer og begrunner dette med manglende bestillinger til Omsorgsbygg – bestillinger byrådet selv er ansvarlige for å sende, basert på vedtak fattet i bystyret, sier Tellevik Dahl.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.