Å gå ut av Schengen vil ikke løse et eneste problem – men vil skape mange nye!

Senterpartiets Sandra Borch tar til orde for at Norge skal gå ut av Schengen-samarbeidet og stenge grensene. Dette er tradisjonell Sp-utenrikspolitikk, og som ellers når det gjelder tradisjonell Sp-utenrikspolitikk er det ingen spesiell grunn til å gjennomføre den.

VIL STENGE GRENSENE: Senterpartiets Sandra Borch tar til orde for at Norge skal gå ut av Schengen-samarbeidet og stenge grensene. Dette er tradisjonell Sp-utenrikspolitikk, og som ellers når det gjelder tradisjonell Sp-utenrikspolitikk er det ingen spesiell grunn til å gjennomføre den. Faksimile: Dagbladet.no

VIL STENGE GRENSENE: Senterpartiets Sandra Borch tar til orde for at Norge skal gå ut av Schengen-samarbeidet og stenge grensene. Dette er tradisjonell Sp-utenrikspolitikk, og som ellers når det gjelder tradisjonell Sp-utenrikspolitikk er det ingen spesiell grunn til å gjennomføre den. Faksimile: Dagbladet.no

Senterpartiets Sandra Borch tar til orde for at Norge skal gå ut av Schengen-samarbeidet og stenge grensene. Dette er tradisjonell Sp-utenrikspolitikk, og som ellers når det gjelder tradisjonell Sp-utenrikspolitikk er det ingen spesiell grunn til å gjennomføre den.

Vi trenger verden mer enn verden trenger oss
Et generelt nedlatende syn på alt og alle som ikke har sin opprinnelse i Norge, burde ikke være tilstrekkelig til å stenge grensene. For selv om man sitter med nesa trygt plantet i sin egen navel, bør man likevel klare å innse at Norge er langt mer avhengig av verden rundt oss enn det verden rundt oss er avhengig av Norge.

For å krysse grensene mellom land i Europa før Schengen-traktaten behøvde man et pass. I mange land var det også påkrevet med egne visum. Et enormt nettverk av grenseposter i Europa forårsaket forsinkelser og økte utgifter for handel og turisme.

Etter traktatens iverksettelse, ble grenseposter mellom deltagerland stengt, og ofte revet. Biltrafikken blir ikke lenger forsinket; passasjerer som reiser med bil, båt, jernbane og fly trenger ikke å identifisere seg med pass eller visum når de krysser grensene. Og mange av dem som jobbet med formålsløs kontroll av pass og visum ved grensepasseringer kunne frigjøres til mer nyttig og/eller produktivt arbeid.

Jeg er uenig med Senterpartiet i at det var bedre før.

Køer herfra til Helvete?
La oss for et øyeblikks adspredelse tenke oss at Senterpartiet fikk gjennomført dette opplegget sitt med å stenge grensene. Hva ville konsekvensen blitt?

Jo, la oss se på én enkelt grenseovergang. Svinesund. Der kjører omlag 20 000 biler over grensa (begge broer) hvert døgn. Store deler av turisttrafikken mellom Norge og Sverige går her, og mye av godsforsyningen til Østlandet går her.

Det er ca 14 passeringer hvert minutt, det. Døgnet rundt.

På høytrafikkdager i rushtiden må det være veldig mange fler, f.eks. når nordmenn skal feire skjærtorsdag på tradisjonelt vis i Strømstad…

Schengen krever passkontroll ved inn- og utreise. Alle pass skal sjekkes opp mot dataregistre. Dette er reglene Sverige må følge. Går vi ut av Schengen er det full passkontroll ved Svinesund. Og ved alle andre grenseoverganger også, for den saks skyld.

I tillegg sier Sandra Borch at Norge skal ha streng kontroll. Da må vi hvertfall ved reise fra Norge til Sverige ha to grensekontroller. Hver kontroll tar kanskje et halvt minutt pr person. Vi kommer til å ha køer herfra til Helvete hele sommerferien igjennom.

Men Schengen er jo BRA for oss, Sandra!
Etter innføringen av Schengen-traktaten har Norge rett og plikt til å anvende HELE Schengen-regelverket. Det innebærer at avtalens regler om politisamarbeid, rettslig samarbeid i straffesaker, regler om visumarbeid og regler om personkontroll ved de ytre grensene skal gjelde for oss. Disse reglene skal samlet sett kompensere for de utfordringer som følger av at kontrollen er opphevet ved de indre grensene. Politiet, påtalemyndighetene og utlendingsmyndighetene er de sentrale aktørene i dette arbeidet.

Totalt sett er Schengen-traktaten bra for oss, Sandra! Veldig bra! Den sikrer flyt i samkvemet med omverden, den sikrer felles innsats mot grenseoverskridende kriminalitet, den frigir enorme ressurser fra uproduktivt og unødvendig kontrollarbeid til produktivt og nødvendig arbeid i andre sektorer og den er rett og slett et stort framskritt for både oss og de andre landene som deltar.

Hva med den nordiske passunionen?
Når Senterpartiet vil erstatte Schengen-deltagelse med en nordisk union, blir det hele egentlig komisk. Mellom de nordiske land har det siden 1954 eksistert en passunion som gjør Norden til ett felles reisefrihetsområde. Da de nordiske EU-medlemmene Danmark, Sverige og Finland søkte om å tiltre Schengen-samarbeidet, ble det nødvendig for Norge og Island å inngå en avtale med Schengen-landene for å bevare den nordiske passunionen. Denne samarbeidsavtalen ble undertegnet 19. desember 1996.

Med andre ord: Går vi ut av Schengen, ryker den nordiske unionen som Sp er så voldsomt tilhengere av…!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.