– Vi ønsker et krafttak mot ufrivillig deltid

Arbeiderpartiet er utålmodige etter å bekjempe ufrivillig deltid. Allerede før jul sender regjeringa ut på høring to nye tiltak for å bedre vilkårene for deltidsansatte. – Vi ønsker et krafttak mot ufrivillig deltid. Andelen som jobber ufrivillig deltid går nedover, men vi er langt fra fornøyd, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

VEKK MED UFRIVILLIG DELTID: – Vi ønsker et krafttak mot ufrivillig deltid. Andelen som jobber ufrivillig deltid går nedover, men vi er langt fra fornøyd, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

VEKK MED UFRIVILLIG DELTID: – Vi ønsker et krafttak mot ufrivillig deltid. Andelen som jobber ufrivillig deltid går nedover, men vi er langt fra fornøyd, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet er utålmodige etter å bekjempe ufrivillig deltid. Allerede før jul sender regjeringa ut på høring to nye tiltak for å bedre vilkårene for deltidsansatte. – Vi ønsker et krafttak mot ufrivillig deltid. Andelen som jobber ufrivillig deltid går nedover, men vi er langt fra fornøyd, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen.

Det er nettstedet FriFagbevegelse.no som melder dette.

Nye tiltak i arbeidslivsmeldinga
– I arbeidslivsmeldinga, som nå er til behandling i Stortinget, varsler vi derfor enda flere tiltak, sier Trettebergstuen til nettstedet.

Tiltakene Trettebergstuenn varsler, er for det første allmenngjøring av en såkalt fortrinnsrett. Dette innebærer at deltidsansatte har rett til utvidet stilling hos sin arbeidsgiver framfor at arbeidsgiveren ansetter nye personer. Betingelsen er at detet skjer i sammenhenger der dette ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiveren.

Hva begrepet ”vesentlig ulempe” betyr, vil regjeringen nå se nærmere på.

Mertidsparagraf gir mer arbeidstid
Det andre større grepet er innføringen av en mertidsparagraf. Ordningen innebærer at deltidsarbeidende som fyller opp arbeidstida med ekstravakter skal ha krav på å få den reelle arbeidstida omgjort til fast stillingsbrøk.

Er man ansatt i en 30 prosent stilling, men reelt jobber 80 prosent i minst 15 måneder, har man dermed krav på en 80 prosent stilling. Denne ordningen blir allerede praktisert flere steder, f.eks. i Trondheim kommune.

Kollektiv søksmålsrett
Videre gis fagforeningene en kollektiv søksmålsrett. Denne ordningen innebærer at en fagforening kan reise søksmål mot en arbeidsgiver. I dag er det bare enkeltpersoner som har denne retten, noe som fungerer begrensende, siden mange arbeidstakere er redd for å reise en sak på egen hånd – bl.a. i frykt for å miste jobben.

Fagbevegelsen håper kollektiv søksmålsrett kan begrense ulovlig innleie av vikarer og midlertidig ansatte.

Trettebergstuen vil ta verstingene
– Vi vil bekjempe useriøsitet i arbeidslivet, sier Trettebergstuen til FriFagbevegelse. – For å beholde et anstendig arbeidsliv, må vi ta verstingene, mener hun.

Et annet tiltak for å øke kunnskapen om arbeidsmiljøloven, er innføring av opplæring om loven i skolen.

– Vi bør heve kunnskapen om arbeidsmiljøloven. Den er gull verdt for norske arbeidstakere. Arbeidsmiljøloven kom ikke av seg selv og er stadig under press, sier Trettebergstuen.

 

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Få varsling om nyheter fra Sosialdemokraten.no

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.