Knut Storberget med boklansering i dag

Stortingsrepresentant Knut Storberget lanserer i dag boka "Det er dine øyne jeg ser". Her skriver den tidligere justisministeren om forbrytelse og straff - men mest av alt om forsoning.

BOKUTGIVELSE: Knut Storberget er klar med boka "Det er dine øyne jeg ser", en annerledes politikerbok om forbrytelse, straff og forsoning.

BOKUTGIVELSE: Knut Storberget er klar med boka "Det er dine øyne jeg ser", en annerledes politikerbok om forbrytelse, straff og forsoning.

Stortingsrepresentant Knut Storberget lanserer i dag boka «Det er dine øyne jeg ser». Her skriver den tidligere justisministeren om forbrytelse og straff – men mest av alt om forsoning. Og om behovet for endringer i måten vi tenker rundt forbrytelse, straff, gjerningsmann, offer, individ og samfunn.

«Det er dine øyne jeg ser» er en helt annen type bok enn vi er vant til at politikere ellers leverer. Boka tar for seg strafferettspleien i Norge, og handler om møter med mennesker som på ulike måter har vært i kontakt med rettsapparatet; som gjerningsmann, som pårørende eller som offer.

Vil begrense rekrutteringen til tung kriminalitet
Med utgangspunkt i begrepet «forsoning» viser han hvordan nye tilnærminger kan gi alle de berørte et bedre liv og – ikke minst – begrense rekrutteringen til tyngre kriminalitet.

Gjennom fortellingene i boka, gir Storberget uttrykk for at han er kritisk til måten det norske straffesystemet fungerer. Overfor Sosialdemokraten.no utdyper han dette:

– I Norge anser vi en sak som «kvittert ut» når gjerningsmannen har fått en straff, selv om resultatet av gjerningen ikke er rettet opp. Veldig ofte har både forbryter og offer behov for å få gjort opp utover idømmelse av straff, sier Storberget.

– Sett taggere til å vaske veggen
Som eksempel sier han at samfunnet bør kreve at taggere vasker vegger og at hvitsnippforbrytere betaler pengene tilbake. – Saken er ikke kvittert ut hvis tagginga fortsatt står på veggen. Eller hvis hvitsnippforbryteren beholder pengene fra forbrytelsen. Slik sett er straffesystemet vårt ukomplett, mener Storberget.

– Vi som driver med politikk må våge å spørre om vi bruker pengene riktig, ikke bare om vi bruker høye nok summer. Og vi må stille noen grunnleggende spørsmål ved om samfunnsstrukturene er som vi ønsker de skal være, sier han. – Det prøver jeg å gjøre i «Det er dine øyne jeg ser». Jeg mener det legges for lite vekt på forsoningsaspektet i Norge. Både for de som dømmes og ofrene for kriminelle handlinger er forsoning utrolig viktig, understreker han.

– Strafferettspleien må reformeres
Storberget har erfaring som mangeårig advokat og høyesterettsadvokat før han ble rikspolitiker for Arbeiderpartiet.

– Jeg håper boka bidrar til at vi begynner å diskutere reformer innen strafferettspleien. I stedet for å være opptatt av hva som står i avisa i dag, bør politikere være opptatt av hva som skal stå der i morgen. Mye av det som er viktig i politikken, handler om det vi IKKE ser og IKKE erfarer. Forebygging er et slikt tema. Forebygging handler om det som ikke skjer. Det som gikk bra. Voldsepisodene som ikke skjedde, tilbakefallet som ikke kom, sier Storberget.

Du kan bestille «Det er dine øyne jeg ser» til spesialpris på denne linken.

 

Skrevet av:
Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.