Barn skal ikke klage?

Tirsdag 20. november er det Barnekonvensjonens dag. Det er 23 år siden de første landene signerte konvensjonen. Framfylkingen, som er LO sin barne- og familieorganisasjon, var sterk pådriver for å få innført barnekonvensjonen i Norge. Nå engasjerer vi oss for at Norge skal innføre en tilleggsprotokoll som gjør at barn har rett til å klage hvis de mener at deres rettigheter er blitt brutt.

KLAGERETT: Ved å signere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon, vil Norge gi barn og barns verger individuell klagerett på lik linje med voksne.

KLAGERETT: Ved å signere tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon, vil Norge gi barn og barns verger individuell klagerett på lik linje med voksne.

Tirsdag 20. november er det Barnekonvensjonens dag. Det er 23 år siden de første landene signerte konvensjonen. Framfylkingen, som er LO sin barne- og familieorganisasjon, var sterk pådriver for å få innført barnekonvensjonen i Norge. Nå engasjerer vi oss for at Norge skal innføre en tilleggsprotokoll som gjør at barn har rett til å klage hvis de mener at deres rettigheter er blitt brutt.

Barn i Norge er blant verdens heldigste. Norge er langt framme i å sikre barns rettigheter og rettssikkerhet. Vi har gjort FNs barnekonvensjon til norsk lov og den har forrang dersom to lover er i konflikt. Barn blir som oftest hørt i saker som angår dem, og Norge er langt framme i å sikre barns rett til deltakelse i samfunnet.

Innføringen av FNs barnekonvensjon var et enormt gjennombrudd for barns rettigheter og rettssikkerhet verden over. Den ga barn egne rettigheter som var tilpasset barn. Likevel var det en ting som gjorde at barnekonvensjonen inntil i fjor skilte seg markant fra andre menneskerettighetskonvensjoner. Dersom en voksen person opplevde brudd på menneskerettighetene kunne personen klage inn bruddet til en domstol og få saken prøvet. Var det et barn som hadde fått sine rettigheter i barnekonvensjonen brutt, kunne det ikke klage. Inntil februar i fjor. Da åpnet FN for at barn skulle få individuell klagerett. Det betyr at barn og deres representanter i land som har signert protokollen, og som mener at de ikke får sine rettigheter oppfylt, selv kan fremme en klage til FNs Barnekomité. Det er et nytt viktig gjennombrudd for barns rettigheter og for å sikre barns rettssikkerhet. Vi i Framfylkingen mener at Norge må signere tilleggsprotokollen. Vi synes det er viktig at Norge som allerede er et foregangsland på barns rettigheter går foran som et godt eksempel og signerer protokollen. Det sender tydelige signaler om at Norge kjemper for barns rettigheter. Vi tror dessverre at signalene som sendes hvis Norge velger å ikke signere tilleggsprotokollen er enda sterkere: Det forteller verdens land at klagerett ikke er noe barn fortjener.

1/3 av verdens befolkning er barn under 18 år, mange av dem får sine rettigheter brutt hver eneste dag. Fortsatt får mange barn ikke den utdanningen de har rett til, barn helt ned i 12-årsalderen blir giftet bort og mange mangler mat og trygghet. De fleste av disse barna lever i land med langt svakere rettssystem enn Norge. Også for disse barna er det viktig at Norge sender ut et sterkt signal om at deres rettigheter bør styrkes.

Framfylkingen forstår ikke hvorfor skal barn ha dårligere rettssikkerhet enn voksne. Er det ikke nettopp barna som bør ha et ekstra sterkt vern? At barn skal ha dårligere rettssikkerhet enn voksne strider mot rettferdighetsoppfatningen til vanlige folk! Derfor krever vi at Norge signerer tilleggsprotokollen nå!

Bjørn Jarle Røberg-Larsen
styremedlem, Framfylkingen i Hedmark
Twitter: www.twitter.com/BjornJarle 

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.