Borgerlig enighet var velgerbløff og spill for galleriet

I sommer stod Høyre, Venstre, Krf og Frp sammen i mediene og erklærte at de var enige innenfor det antatt vanskeligste politikkområdet for borgerlig samarbeid. Nå viser det seg at alt var bløff og spill for galleriet.

KLIMASKUESPILL: Den borgerlige enigheten om klimapolitikk i juni fremstår mer som et skuespill. I virkeligheten er klimapolitikken det beste beviset på dyp splittelse og kaos på borgerlig side.

KLIMASKUESPILL: Den borgerlige enigheten om klimapolitikk i juni fremstår mer som et skuespill. I virkeligheten er klimapolitikken det beste beviset på dyp splittelse og kaos på borgerlig side.

Husker du tilbake til juni i år? Husker du at de borgerlige partiene på Stortinget løp avisredaksjonene ned for å fortelle om hvor enige de var seg i mellom om klimapolitikken? Og hvordan dette nærmest var kronbeviset for hvor godt de ville samarbeide i en eventuell regjering?

Og hvordan de påstod at Klimaforliket mellom regjeringen på den ene siden og Høyre, Venstre og Krf på de andre siden ble brukt som et politisk spill mot Frp?

Og kanskje også hvordan de gikk ut mot særlig Aps nestleder Helga Pedersen i sakens anledning, og påstod  at hun gir «politisk svada et ansikt«?

Mangelfull politisk vilje – fra hvem?
Høyre, Venstre, Krf og Frp stod skulder ved skulder med hverandre, og beskyldte regjeringen for å mangle politisk vilje.

Nå viser det seg at alt var velgerbløff og spill for galleriet.

Det som ble fremstilt som enighet om klimapolitikken – er i virkeligheten dyp splittelse.

Og det som ble påstått at var et politisk spill fra de rødgrønne – viser seg i virkeligheten å være et politisk spill fra de blå.

Enigheten finnes nemlig ikke.

Og det er godt å se at Dagens Næringslivs eminente kommentator Kjetil Bragli Alstadheim har fått dette med seg.

Forslagene til nye partiprogram fra de borgerlige partiene, spriker så kraftig i hver sine retninger at det er nær sagt umulig å få øye på noe som helst disse fire er enige om.

Frp trygt tilbake som klimaendringsbenektere
Hos Frp er den gamle skepsisen til klimaendringer tilbake. I den leiren er de fortsatt opptatt av å for det første betvile at klimaendringer finnes, for det andre benekte at de isåfall er menneskeskapte, for det tredje bagatellisere de eventuelle konsekvensene og for det fjerde mistenkeliggjøre dem som mener noe annet. F.eks. FN. Eller de rødgrønne. Eller sine potensielle borgerlige samarbeidspartnere…

Venstre har meldt seg ut av virkeligheten igjen
I partiet med det misvisende navnet Venstre, er de på vei i stikk motsatt retning. Venstre har tatt et tigersprang vekk fra Klimaforliket i juni. Nå skal de ha ensidige CO2-kutt i Norge på smått utrolige 40 %. Og det før 2020.

Som Sosialdemokraten.no nylig skrev, har Klimaforliket som måle å kutte utslippene tilsvarende 30 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Men målet er ikke å ta alle reduksjonene innenlands. To tredjedeler av innsatsen skal gjøres i Norge, mens resten av målsetningen kan oppfylles gjennom kutt i andre land gjennom kjøp av klimakvoter.

Venstre skal altså kutte mye mer, og kuttene skal tas uten bruk av klimakvoter. Totalt urealistisk og virkelighetsfjernt.

Eller som Alstadhaug i Dagens Næringsliv skriver:

«Problemet med Venstres mål, ved siden av å være urealistisk, er at det ser totalt bort fra at store deler av norsk klimapolitikk er et samarbeid med EU. Over halvparten av norske utslipp vil fra neste år være en del av EUs system for klimakvoter. Det gjør særmål om innenlandske kutt meningsløse. Ekstra kutt i utslipp fra norsk industri vil gi lavere utslipp i Norge, men påvirker neppe utslippene fra Europa samlet fordi det bare blir flere kvoter igjen til industri i andre europeiske land. Det ender altså i ren symbolpolitikk.»

Det eneste Venstre og Frp har til felles, er at de stiller seg hinsides enhver realisme og virkelighet. Men altså i hver  sin separate urealistiske boble, løsrevet fra realpolitikken.

Realitetsorientering fra Høyre
Hos Høyre har kursen tatt en tredje retning. De har stø kurs mot det som var den rødgrønne regjeringens primærstandpunkter FØR FORLIKET MED HØYRE I 2008!

Høyre påstod i juni at de hadde gjort dårlig klimapolitikk bedre ved å presse de rødgrønne med på endringer i forrhandlingene om Klimaforliket. Og det same påstod de i 2008, da det første forliket om klimapolitikk ble inngått mellom Ap, SV, Sp, Høyre, Venstre og Krf.

Den gang presset Høyre på for at MER av klimakuttene måtte tas i Norge, i større grad enn de rødgrønne primært ønsket.

Nå har Høyre inntatt holdningen om at MINDRE av klimakuttene må tas i Norge…!!

Dette er forsåvidt en realitetsorientering av Høyres politikk. Men for det første er det synd at Høyre fram til nå har ført en klimapolitikk som de rent faktisk ikke står inne for – slikt ligner mest om uansvarlig spill for tabloidpressen og velgerne. Det vitner i allefall ikke om forutsigbarhet og ansvarlighet fra det partiet som tar mål av seg til å innsette sin partileder som statsminister, og lede landets regjering i minimum fire år framover.

Og for det andre viser det at Høyre har en helt annen tilnærming til dette politikkområdet enn Venstre og Frp på hver sin fløy har.

Klimapolitikk ble for få måneder siden fremstilt som selve gallionsfiguren for hvor godt det stod til med samarbeidet på borgerlig side.

Nå er klimapolitikken i stedet blitt et utstillingsvindu for borgerlig splittelse, kaos og uforutsigbarhet.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.