Fra 2013 kan offentlig ansatte miste streikeretten

Årets streik kan bli den siste noensinne for offentlig ansatte. I Stortingets største opposisjonsparti tas det nå til orde for å fjerne streikeretten for offentlig ansatte. Dermed kan over en million ansatte i kommuner, staten, fylkeskommuner, direktorater og statsselskaper i framtida bli fratatt muligheten for å bruke streik som lovlig våpen i arbeidskonflikter. Endringen kan tre i kraft ganske raskt etter en eventuell borgerlig valgseier høsten 2013.

FJERN STREIKERETTEN: Erik Tørrissen i Fremskrittspartiet vil fjerne streikeretten for offentlig ansatte. Samtidig vil partiet overlate til hver enkelt arbeidstager å selv forhandle om lønn og arbeidsforhold, de vil fjerne mange av arbeidsmiljølovens bestemmelser, svekke overtidsreglene, kutte ut kravet om overtidsbetaling og på svært mange områder knuse anstendigheten i det norske arbeidslivet. Foto: Fpu.no

FJERN STREIKERETTEN: Erik Tørrissen i Fremskrittspartiet vil fjerne streikeretten for offentlig ansatte. Samtidig vil partiet overlate til hver enkelt arbeidstager å selv forhandle om lønn og arbeidsforhold, de vil fjerne mange av arbeidsmiljølovens bestemmelser, svekke overtidsreglene, kutte ut kravet om overtidsbetaling og på svært mange områder knuse anstendigheten i det norske arbeidslivet. Foto: Fpu.no

Årets streik kan bli den siste noensinne for offentlig ansatte. Tariffoppgjørene skjer annenhvert år, og neste oppgjør er i 2014. I mellomtida kan streikeretten for alle offentlig ansatte bli avskaffet!

I Stortingets største opposisjonsparti tas det nå til orde for å fjerne streikeretten for offentlig ansatte. Dermed kan over en million ansatte i kommuner, staten, fylkeskommuner, direktorater og statsselskaper i framtida bli fratatt muligheten for å bruke streik som lovlig våpen i arbeidskonflikter. Endringen kan tre i kraft ganske raskt etter en eventuell borgerlig valgseier høsten 2013.

Vil fjerne streikeretten
Under overskriften «Vil fjerne streikeretten» går Frp-politiker Erik Tørrissen ut på Fremskrittspartiets Ungdoms nettsider mot offentlig ansattes streikerett. Til NRK.no utdyper han synspunktene sine.

– Vi ser nå at mange innen offentlig sektor blir tatt ut i streik. Dette rammer i stor grad de som skal motta tjenester fra det offentlige. Vi syns dette er svært uakseptabelt. Dette rammer de svake i samfunnet, sier Tørrissen til NRK. Tørrissen er nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom, og dermed en svært sentral politiker i partiet.

– Vi ønsker en bredere debatt om dagens streikerett i det offentlige. Vi ønsker å begrense og kanskje fjerne streikeretten helt. Offentlige tjenester er finansiert av skattebetalerne. Da er det også helt naturlig at tjenestemottakerne kan stole på at det offentlige apparatet er oppe og går til en hver tid, fortsetter Tørrissen.

«Det nye Arbeiderpartiet»
Frp har i mange år forsøkt å markedsføre seg som «Det nye Arbeiderpartiet«. De har fremhevet at det er de som er opptatt av det som vanlige arbeidsfolk er opptatt av, at mange LO-medlemmer stemmer på Frp og at mange velgergrupper som tidligere sluttet helhjertet opp om Arbeiderpartiet nå i noen grad stemmer på Frp.

Det vi ser nå er «Frp-koden» i et nøtteskall:

1) Si en ting
2) Gjør noe helt annet
3) Forsøk etter beste evne å tilsløre de faktiske effektene av partiets egen politikk

Her fremstiller Frp seg som et parti for arbeidsfolk – mens de i virkeligheten vil frata arbeidsfolk muligheten for å gå til streik for å bedre lønna si eller for å forbedre arbeidsforholdene på andre måter. Dette er rettigheter som norske arbeidsfolk har hatt helt siden 1930-åra, og som i stor grad har blitt brukt med kløkt og klokskap – og har banet veien for at Norge i dag er et av landene i verden med best arbeidsmiljø, best lønns- og arbeidsforhold, best kjøpekraft for vanlige arbeidsfolk og best produktivitet.

Tilbake til «Lua i handa»-samfunnet
Frp slår et slag for å få tilbake «lua i handa»-samfunnet, i stedet for «alle skal med»-samfunnet. Uten retten til å streike må offentlig ansatte ta til takke med den lønna arbeidsgiver bestemmer at de skal ha. Samtidig vet vi at Frp er for å avskaffe kollektive avtaler og tariffavtaler. Med andre ord skal hver enkelt arbeidstager overlates til å selv fremforhandle sin egen lønn og sine egne arbeidsbetingelser.

Samtidig er Frp ivrige når det gjelder å rasere arbeidsmiljøloven, fjerne bestemmelsene om overtidsbetaling, kutte i bestemmelsene om begrnsning i bruk av overtidsarbeid, åpne døra på vidt gap for midlertidige ansettelser, øke bruk av bemanningsbyråer og spare offentlige kostnader inn til beinet.

Summen av Frps politikk er et arbeidsmarked av en helt annen verden. Å slå inn på Frps politiske linje blir en «Tilbake til fremtiden»-ordning der det brutaliserte arbeidsmarkedet vi hadde i førkrigsrida ønskes hjertelig velkommen tilbake.

Kan bli realitet etter valget i 2013
I dag er Frp det største opposisjonspartiet på Stortinget. Hvis gallupene slår til, vil Frp etter valget i 2013 være det nest største POSISJONSpartiet i en ny regjering! Det er en vesentlig endring.

Som det største opposisjonspartiet i Stortinget har partiet ingen innflytelse overhodet på politikken som vedtas – rett og slett fordi det er de tre regjeringspartiene som har flertall i alle saker i Stortinget. Hvorvidt et opposisjonsparti er stort eller lite har dermed minimalt å si – det er flertallspartiene som uansett bestemmer. Med den store avstanden det er fra Frps politkk til den rødgrønen regjeringens politikk, kan man trygt si at Stortingets største opposisjonsparti vandrer i et stummende politisk mørke fram til valget i 2013. De får rett og slett ikke gjennomslag for en millimeter av politikken sin.

Men i 2013 kan det bli annerledes.

Etter hva gallupene peker på, kan en regjering bestående av Høyre og Frp bli en realitet. Da vil Frp ha betydelig politisk gjennomslag.

Det samme vil være tilfelle for en regjering bestående av alle dagens fire opposisjonspartier. For uansett om en regjering utgår fra H+Frp eller fra H+Frp+V+Krf vil Frp være det nest største partiet i konstellasjonen.

Da vil de ha stor innflytelse på mange politikkområder, blant annet på arbeidslivspolitikken.

Og når vi vet at Venstre er et minst like fagforeningsfiendtlig parti som Frp er – og Høyre bare er noen hakk mindre fiendtlige enn Frp på dette området – er det lite tvilsomt at et Krf som kjemper med ryggen mot sperregrensa vil være i stand til å oppveie for brutaliseringa av arbeidslivet som Frp kjemper for å få gjennomført.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.