Høyre vil la kreftpasienter og kronisk syke finansiere skattekutt til milliardærene

Programutvalg i Høyre går inn for å kutte sykepengeutbetalingene dine med 30 % når du blir syk. Dette skjer kun kort tid etter at partiet varslet en mykere linje i arbeidspolitikken, og at de ville legge politikken sin tettere opp mot Arbeiderpartiet og LO. I dag får du full lønn i inntil et år dersom du blir syk. Om programutvalget i Oslo Høyre får det som de vil, blir det slutt på dette i framtida. Partiet har store skattekutt å finansiere, og gyver derfor løs på kreftpasienter og kronisk syke for å finne inndekning. Forslaget om en tøffere hverdag for de syke får varm støtte fra en rekke Høyre-topper.

DYRERE Å BLI SYK: Får du belastningsskader eller kroniske plager f.eks. på grunn av dårlig tilrettelagt arbeidsplass, skal du fratas 30 % av lønna di under sykdom. Dette foreslår et programutvalg i Høyre. - Det er

DYRERE Å BLI SYK: Får du belastningsskader eller kroniske plager f.eks. på grunn av dårlig tilrettelagt arbeidsplass, skal du fratas 30 % av lønna di under sykdom. Dette foreslår et programutvalg i Høyre. - Vi mener det er nødvendig at folk tar et større personlig ansvar for egen velferd, sier programutvalgets leder. Illustrasjonsbilde: FreeDigitalPhotos.net

Programutvalg i Høyre går inn for å kutte sykepengeutbetalingene dine med 30 % når du blir syk. Dette skjer kun kort tid etter at partiet varslet en mykere linje i arbeidspolitikken, og at de ville legge politikken sin tettere opp mot Arbeiderpartiet og LO. I dag får du full lønn i inntil et år dersom du blir syk. Om programutvalget i Oslo Høyre får det som de vil, blir det slutt på dette i framtida. Partiet har store skattekutt å finansiere, og gyver derfor løs på kreftpasienter og kronisk syke for å finne inndekning.

Lover store skattekutt – og mest til de rikeste
Det kan være grunn til å rose Høyre for én ting med dette forslaget: Omsider snakker de om sin egen politikk, i stedet for å rakke ned på regjeringens og Arbeiderpartiets politikk.

Men det er også det eneste det er mulig å si at er positivt med forslaget, sett med sosialdemokratiske øyne.

Som kjent er Høyre skattekuttpartiet fremfor noen i norsk politikk, og selv om Norge allerede er er snublende nær å være et skatteparadis i Nord-Europa med vårt lave skattenivå vil Høyre kutte skattene ytterligere. Særlig er det de som har mest fra før som skal få store kutt om Høyre kommer tilbake i regjeringsposisjon.

Samtidig vil Høyre gjøre omveltninger i Folketrygden og i måten samfunnets ulike velferdsordninger finansieres på. Et av forslagene fra programutvalget er å slå sammen de ulike velferdsordningene, og sette alle på det samme 70-prosentnivået av lønna. I dag er uføreytelsen på rundt 65 prosent, og programutvalget understreker at forslaget dermed vil innebære en forbedring for dem som er langvarig utenfor arbeidslivet.

Høyre foreslår derfor å ta fra de svakeste for å hjelpe de svakeste…!

Med forslaget kan man si at Høyre finner tilbake til seg selv. Nå får vi vite hvem som skal betale regninga for Høyres skattekuttdryss over milliardærene og omlegging av velferdsordningene; det skal de sjukeste blant oss gjøre.

De sjuke må ta større personlig ansvar
Lederen av programutvalget, Torbjørn Sølsnes, sier til Dagsavisen i dag at de sjuke må ta et større personlig ansvar for sin egen velferd. – Vi mener det er nødvendig at folk tar et større personlig ansvar for egen velferd. Det er også viktig at velferdssystemet reflekterer det som har ligget som premiss for systemet, nemlig at man skal kreve sin rett, men også gjøre sin plikt. En av pliktene vi har er å ta ansvar for oss selv, sier Sølsnes til Dagsavisen.

Og overlater dermed til kreftsyke og kronikere å selv finne ut hvordan de skal få endene til å møtes når Høyre gjennomfører raseringen av økonomien deres.

Torbjørn Sølnæs er tidligere politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, med ansvar for arbeids- og sosialpolitikk. Her jobbet han blant annet med utforming av Høyres politikk og budskap i velferdsdebatten, og var også ansvarlig rådgiver under forhandlingene om pensjonsreform i 2007. Han jobber nå som rådgiver i First House.

Fra Sosialdemokraten.no sin side legger vi merke til at Høyre sterkt vektlegger et personlig ansvar for egen sykdom. At langvarig sykdom hos arbeidstagere ofte har sammenheng med forhold på arbeidsplassen ser partiet i denne sammenheng bort fra. Her skal arbeidstageren rett og slett betale regningen fordi vern mot skadelige stoffer, belastningsskader, sikkerhetsrisikoer etc ikke blir ivaretatt godt nok av arbeidsgiver (gjennom konkret tilrettelegging) eller samfunn (gjennom lover, forskrifter, kontroller og veiledning).

Jo mer ansvar som kan flyttes over fra arbeidsgiverne og samfunnet og over på den enkelte som er sjuk, jo mer sparer Høyres kjernevelgere i form av redusert skatt. Å ta fra de svake og gi til de sterke – minner mistenkelig om en slags omvendt Robin Hood-politikk.

Høyre-topper står i kø for å støtte forslaget
Forslaget om en tøffere hverdag for de syke får varm støtte fra en rekke Høyre-topper.

Oslo Høyres leder Nicolai Astrup sier til Dagsavisen at det er positivt at man følger opp prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe. – Det er ingen tvil om at økonomiske insentiver virker. Hvis jeg skal ha en innsigelse mot forslaget måtte det være at overgangen fra hundre til sytti prosent fra en dag til en annen er litt for brå. Men dette er et interessant innspill, og nivået utvalget foreslår er såpass høyt at det ikke er noen tvil om man skal ha anstendige utbetalinger selv om man er syk, sier han til avisen.

Tidligere leder av Oslo Høyre og tidligere byrådsleder i Oslo, stortingsrepresentant Michael Tetzschner, sier til Dagsavisen at forslaget fra egne rekker er «prisverdig», og viser blant annet til at vi har et dobbelt så høyt sykefravær som svenskene.

Avtroppende Unge Høyre-leder Henrik Asheim mener det er på tide å stramme inn ordningen og er positiv til forslaget. Han viser til at Norge har et veldig høyt sykefravær selv om vi aldri har jobbet mindre og aldri vært friskere. – Det skal lønne seg å jobbe, og jeg synes ikke det er urimelig at folk som er borte fra jobb tar sin del av andelen det koster arbeidsgiveren, sier han til Dagsavisen.

Også tidligere Høyre-statsråd Kristin Clemet uttaler seg positivt om forslaget overfor Dagsavisen.

Kraftige reaksjoner fra Ap og SV
Fra Arbeiderpartiet møter forslaget motbør. Aps helsepolitiske talsmann på Stortinget, Thomas Breen, reagerer via sin profil på Facebook. – De er jo ikke spesielt moderne, sier han og sikter til at ordningen med full lønn under sykdom avløste ordninger der den sykmeldte selv var ansvarlig for seg selv og sin egen økonomi når man av forskjellige grunner ikke var i stand til å arbeide.

Også Aps arbeidspolitiske talsperson reagerer. – Jeg registrerer at Høyre fortsatt fører «god», gammaldags høyrepolitikk. Angrep på sykelønnen. Intet nytt under solen derfra, sier Anette Trettebergstuen. Hun har også tidligere vært kritisk til at Høyres retorikk i arbeidspolitiske og helsepolitiske spørsmål endret seg, samtidig med at partiets politikk var uforandret.

På Twitter reagerer SVs politiske rådgiver for arbeids- og sosialpolitikk på Stortinget, Bjarne Kristoffersen, kraftig på forslaget. – Klart det virker greit å kutte sykelønn når man heter Astrup og har ræva full av penger og aldri merker lønnskutt, skriver han. SVs sekretariatsleder på Stortinget, Thor Egil Braadland, følger opp. – Litt av en nyhet at Høyre vil ha høyrepolitikk, skriver han.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik er heller ikke overrasket. – Alt er som det alltid har vært med andre ord, skriver hun på Facebook.

En annen av Aps stortingsrepresentanter, Stina Renate Håheim, konstaterer at Høyres politikk bygger på forskjellsbehandling: – Høyre må åpenbart mene at det er forskjell på rikfolk og vanlige folk. Rikfolk skal få skattelettelser for å bli stimulert til å jobbe mer, de som er syke skal få mindre penger slik at de jobber mer. Forstå det den som kan, sier hun.

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen omtaler forslaget slik på sin Facebook-profil: – Høyretopp mener folk må ta mer ansvar for at de blir syke, ja for sykdom og uhelse er vel fordelt rettferdig og etter hva en har fortjent, er det ikke??

Hipp hurra for «Det nye arbeidspartiet»
Det er bare få uker siden Høyre var offensive på at de ville omtale seg selv som «Arbeidspartiet». Ved den anledning skrev Sosialdemokraten.no at Høyre vil vinne valget ved å villede velgerne. Det gikk ekstremt kort tid før vi fikk rett.

«Nye Høyre» skiller seg ikke vesentlig fra «Gamle Høyre».

Det er samme umoderne velferds- og arbeidspolitikk som før. Høyre er lette å kjenne igjen, både på innhold og retorikk.

Men en del av oss husker at partiet på landsmøtet sitt gikk inn for å forby tigging – etter at de i lang tid hadde sagt at man ikke kan forby noe bare fordi man ikke liker noe. Der var det altså et reelt linjeskifte fra Høyre. Nå vil de sende politiet ut for å jage fattigfolk gatelangs.

Derfor har vi en idé til Høyre.

Programutvalget skal få idéen helt gratis fra oss. Og kan bruke det uten at vi vil kreve noen form for vederlag:

Forby sykdom!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.