Folkevekst i Hedmark tross fødselsunderskudd

Skal Hedmark nå sitt mål om å bli 220.000 innbyggere i år 2020? Rykende ferske tall fra SSB viser at det er et godt stykke igjen. Fylket hadde 192.970 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2012. Elverum hadde fødselsoverskudd, men andre større kommuner hadde fødselsunderskudd. Totalt ble det født 142 færre personer enn det døde i Hedmark i første kvartal i år. Likevel øker folketallet!

FØDSELSUNDERSKUDD: Hedmark har fødselsunderskudd, men opplever likevel befolkningsøkning. Illustrasjonsfoto: FreeDigitalPhotos.net

FØDSELSUNDERSKUDD: Hedmark har fødselsunderskudd, men opplever likevel befolkningsøkning. Illustrasjonsfoto: FreeDigitalPhotos.net

Skal Hedmark nå sitt mål om å bli 220.000 innbyggere i år 2020? Rykende ferske tall fra SSB viser at det er et godt stykke igjen. Fylket hadde 192.970 innbyggere ved utgangen av 1. kvartal 2012. Elverum hadde fødselsoverskudd, men andre større kommuner hadde fødselsunderskudd. Totalt ble det født 142 færre personer enn det døde i Hedmark i første kvartal i år. Likevel øker folketallet!

Elverum har høyest fødselsoverskudd av alle kommunene i Hedmark, dette viser tall fra SSB for 1. kvartal 2012. Størst fødselsunderskudd har Hamar, fulgt av Trysil og Kongsvinger. Samlet sett hadde fylket et netto fødselsunderskudd på 142 i perioden (altså at det døde 142 mennesker flere enn det ble født). Likevel har fylket en befolkningsøkning på 179.

Flere flytter inn i Hedmark enn ut av Hedmark
I første kvartal i år økte folketallet i Hedmark med 179 personer. Dette altså til tross for at det døde flere enn det ble født. Årsaken til at folketallet likevel øker, er å finne i at det flytter flere til Hedmark enn det flytter folk fra Hedmark.

Regnestykket for befolkningsendringen i fylket ser slik ut:

Fødte: 446
Døde: 588
Innflyttinger fra andre fylker: 960
Innflyttinger fra andre land: 449
Utflyttinger til andre fylker: 967
Utflyttinger til andre land: 121

Dermed er økningen på 179 nye innbyggere i Hedmark i første jvartal i år.

Elverum med størst fødselsoverskudd og høyest folkevekst
Kun fem av Hedmarks 22 kommuner har fødselsoverskudd. Størst overskudd har Elverum med 24. Sør-Odal har et overskudd på 6, Tynset har overskudd på 5, Folldal på 3 og Alvdal på 2.

Resten av kommunen ehar underskudd på fødselstallene. Størst er underskuddet i Hamar , der det døde 38 flere enn det ble født i første kvartal. I Trysil var underskuddet på 29, i Kongsvinger på 25, i Åsnes på 15 mens Grue og Ringsaker begge hadde fødselsunderskudd på 12 personer i første kvartal.

Når det gjelder total befolkningsutvikling, er Elverum i en særklasse blant kommunene i Hedmark. Her økte innbyggertallet med totalt 103 i første kvartal, og det bor nå 20.255 mennesker i kommunen i følge SSBs opplysninger.

Nest størst nettoøkning hadde Ringsaker, der folketallet økte med 66. På tredjeplass finner vi Stange med en nettoøkning på 49. Hamar vokste med netto 20 innbyggere i første kvartal, og Kongsvinger med 16. Tynset økte med 11 innbyggere, og har dermed 5.575 innbyggere ved utgangen av første kvartal.

Negative tall i ni kommuner
Hele ni av Hedmarks kommuner hadde negative nettotall i første kvartal.

Størst var tilbakegangen i Våler, der nettonedgangen var på 27 mennesker. Det er nå 3.817  innbyggere i Våler i følge SSB.

Åsnes hadde en nettonedgang på 22 innbyggere i første kvartal. Rendalen ble redusert med 20, Grue og Trysil ble redusert med 13 innbyggere hver, Stor-Elvdal fikk redusert innbyggertallet sitt med 12. I Tolga ble det 7 færre innbyggere i løpet av kvartalet, mens Nord-Odal opplevde en nettonedgang på 6 og Os kommune på 3.

Ambisjon om 220.000 i 2020
Hedmark har en ambisjon om å øke innbyggertallet til 220.000 innbyggere i 2020. Her jobber fylkeskommunen, kommunene, fylkesmannen, Innovasjon Norge, regionrådene, Høyskolen i Hedmark, NHO, LO, NAV, KS og Norges Forskningsråd sammen for å nå det ambisiøse målet.

Målet ble først utmeislet i første kvartal i år, og tiltakene for å nå målet er ennå ikke igangsatt. Du kan lese mer om ambisjonene for befolkningsvekst i Hedmark på Hedmark Fylkeskommunes hjemmesider.

Innbyggertallet i Hedmark var forøvrig 191.768 ve dutgangen av første kvartal i fjor. På 12 måneder har dermed innbyggertallet økt med 1.202 personer.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.