Hvorfor så få unge statsråder, Jens? På tide å fornye seg!

Etter den siste SV-rokkeringen av statsråder, ble det en debatt i media om hvorvidt det er plass til eldre og erfarne mennesker i rikspolitikken – og særlig i regjeringen. Debatten er fullstendig skivebom i forhold til hva som er virkeligheten. Faktum: Regjeringen Stoltenberg har mangel på yngre folk, og stort overskudd av «godt voksne».

I mars i år fikk vi vite at gjennomsnittsnordmannen er 38 år. Gjennomsnittsstatsråden i Jens Stoltenbergs regjering er betydelig eldre. Faktisk er det kun Senterpartiet og SV som har statsråder som er yngre enn snittet – begrenset til totalt to.

Den ene er Inga Marte Thorkildsen (35). Den andre er Ola Borten Moe (også 35).

Resten er eldre enn gjennomsnittet av befolkningen.

For Arbeiderpartiet bør dette være bekymringsfullt. Ap har stolte tradisjoner for å ha med yngre personer som statsråder. Jens Stoltenberg er selv et godt eksempel på dette. Da han første gang ble statsråd – 7. oktober 1993 – var han yngre enn alle hans egne statsråder er nå (34 år og nesten 7 måneder).

Tidligere har en lang rekke Ap-politikere blitt statsråder i langt yngre alder enn Jens ble. Sylvia Brustad var 29 år da hun ble statsråd i 1996. Anne-Lise Bakken var 34 år da hun ble statsråd i 1986. Sissel Rønbeck var 29 år da hun ble statsråd første gang. Olav Akselsen var 34. Trond Giske også. Turid Birkeland var 33, og det var Hallvard Bakke også.

I dag er Anniken Huitfeldt den yngste Ap-statsråden. Hun er 42.

Jens Stoltenberg kommer til å gjøre endringer i regjeringen før stortingsvalget høsten 2013.

Om endringene kommer like etter sommerferien, om de kommer i forbindelse med statsbudsjettet eller om de kommer på et helt annet tidspunkt – skal jeg ikke spekulere i. Men jeg kan slå fast at de kommer. Og det er viktig at endringene som kommer ivaretar tre behov, for å hjelpe Arbeiderpartiet til et solid valgresultat i september 2013:

a) Politisk: Laget må fremstå som et solid og gjennomrobust sosialdemokratisk lag.
b) Personlig: Laget må bestå av flere enn i dag som fremstår som moderne, fremadlente, litt «sultne» og med ambisjoner på vegne av landet og representative grupper vanlige folk, og som spennende personer som i stor grad selv setter politisk dagsorden på sine fagområder.
c) Trygghet: Laget må bestå av folk som har med seg en ryddighet og tydelighet, så fokuset ikke blir opposisjonens evige trang etter å drive politikk med lupe og milimetermål som sine fremste arbeidsverktøy – men i stedet de store linjene i politikken.

Arbeiderpartiet har M A N G E folk som er i stand til å fylle disse kriteriene. Og som er yngre enn Anniken Huitfeldt. Om du er litt usikker på hvem som kan være aktuelle, Jens, så la meg hjelpe deg litt på vei…

Martin HenriksenMartin Henriksen (33) er tidligere leder i AUF og nåværende politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet. Blant Ap-politikerne i sin generasjon er han en av de mest erfarne, og mest kunnskapsrike. Han har tydelig ideologisk argumentasjon i sakene han fronter, og er i stand til å gå inn i rolle som statsråd på like god måte som de tidligere «juniorstatsrådene» Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland i sin tid gjorde.

Jette ChristensenJette Christensen (28) møter fast på Stortinget etter at Per Rune Henriksen ble utnevnt til statssekretær. På Stortinget har hun markert seg som en tydelig, uredd og utradisjonell politiker, med særlig tydelig røst i velferdspolitikk og likestillingsspørsmål. Hun har også fungert som leder for Hordaland Arbeiderparti, der hun har blåst nytt liv i den viktige debatten om hvorvidt det er riktig av Norge å organisere oss i 19 fylkeskommuner, eller om mellomleddet mellom kommune og stat heller bør være større og sterkere regioner.

Anette TrettebergstuenAnette Trettebergstuen (30) er inne i sin andre stortingsperiode, og har fått den viktige oppgaven med å fronte Arbeiderpartiets politikk i Arbeids- og sosialkomitéen (der hun er nestleder). Dette har hun gjort på en svært overbevisende måte, og hun har ikke nølt med å argumentere godt og grundig for politiske standpunkter som har vært kontroversielle. Hun har stor evne til å sette dagsorden i mediene, såvel som i de politiske fora der hun er innvalgt.

Kjersti StensengKjersti Stenseng (37) er politisk rådgiver i Kulturdepartementet, der hun i perioder også har vært konstituert som statssekretær. Kjersti Stenseng er i tillegg fylkespartileder i det tunge Ap-fylkeslaget i Oppland – et fylke der Arbeiderpartiet i stortingsvalg normalt ender med mellom 40 og 45 % av stemmene, og der hun som fylkespartileder på en god måte har håndtert den betente saken omkring voldtektsanklagene mot Ap-ordføreren i Vågå.

Thomas BreenThomas Breen (39) er inne i sin andre periode som stortingsrepresentant, og får stadig viktigere oppgaver i stortingsgruppa. Nå gjør han en utmerket jobb med å fronte partiets velferdspolitikk innenfor helse, og har tidligere levert solid arbeid i såvel finanskomitéen som justiskomitéen. Thomas Breen har bakgrunn som industriarbeider og er utdannet tømrer, og er en mann som fagbevegelsen har mye kontakt med og stor respekt for. Flere departementer kan være aktuelle.

Mina GerhardsenMina Gerhardsen (36) er statssekretær i Kulturdepartementet, og har tidligere vært politisk rådgiver og statssekretær ved statsministerens kontor fra 2005 til 2011. Hun har lang fartstid bak seg i parti og ungdomsparti også utover dette, og er en av de mest erfarne politikerne fra Arbeiderpartiets yngre garde. Vil kunne gå inn i statsrådoppgaver i flere departement, og har såpass lang erfaring at hun vil manøvrere trygt og bunnsolid i møtet med Stortinget og opposisjonen.

Torgeir MichaelsenTorgeir Michaelsen (32) er leder av Stortingets finanskomité og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre. Han har markert seg som en debattsterk debattant med god faglig innsikt og betydelig arbeidskapasitet. Han er troverdig og trygg på viktige sosialdemokratiske budskap knyttet til fordelingspolitikk, arbeid og velferd, og er godt kjent med de parlamentariske spillereglene. Vil antagelig kunne gå rett inn i rollen som statsråd og gjøre en utmerket jobb i nær sagt samtlige departement.

Gry LarsenGry Larsen (36) har over seks år bak seg som politisk rådgiver og statssekretær for Jonas Gahr Støre. Før det var hun leder i AUF i fire år (2002-2006). Er absolutt en svært dyktig og kunnskapsrik politiker, som også nå har betydelig erfaring fra politikkutøvelse gjennom seks år i den politiske ledelsen av Utenriksdepartementet. Åpenbart et statsrådemne som Jens bør vurdere når han skal sette sammen det mannskapet han vil gå til valg med høsten 2013.

Og Jens…hvis du leser dette… Denne lista er IKKE uttømmende! Som jeg skrev lenger opp er det M A N G E dyktige folk i aldersgruppa under 40 år som vil fylle en statsrådoppgave på en god måte.

Det de jeg har nevnt her har til felles er:

  • De vil representere en foryngelse og modernisering som vil svekke kritikken om at «nå må vi få noe nytt». Med en eller to av disse inn i regjeringen FÅR vi noe nytt!
  • De vil styrke regjeringens representativitet, flere vil kjenne seg igjen i mannskapet og i bakgrunnen, livshistorier o.l.
  • Litt avhengig av hvem de erstatter vil de styrke mannskapet BETRAKTELIG…jeg vil ikke skrive mer om dette nå, kanskje en annen dag…
  • Balansen mellom trygge og trauste Ap-folk på dne ene siden og fremadlente unge mennesker med ambisjoner for folk og land vil bli bedret. I dag er det et forbedringspotensiale her.
  • Alle de nevnte er stødige folk som vil vite å tråkke korrekt i forholdet til Stortinget og opposisjonen.
  • Alle de nevnte har bra medietekke og vil være gode på å sette dagsorden innenfor de saksområdene de har ansvar for som statsråder.

Fornyelse er viktig, uansett hvilkenvirksomhet man driver. Å drive en regjering er ikke noe unntak. Arbeiderpartiet er flinke til å slippe unge mennesker til i verv og posisjoner, la dem vokse med oppgavene og med ansvaret de får. Det bør ikke stoppe der – flere unge bør inn som statsråder neste gang Ap skal rokkere på mannskapet sitt.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.