Er forskjeller alltid et problem?

I VG i dag kan vi lese at kunnskapsminister Kristin Halvorsen fra SV mener det ikke er et like godt skoletilbud i hele landet. Hun vil jobbe for å fjerne disse forskjellene, som VG visualiserer gjennom to eksempler:

* I den lille kommunen Bykle i Aust-Agder har elevene egne datamaskiner, gratis skolemat og gratis skolefritidsordning.

* I bykommunen Molde i Møre og Romsdal brukes det en tredel så mye per skoleelev. Molde skal i år kutte nesten 5 millioner kroner i skolebudsjettet

Men: Er dette egentlig et problem?

At Høyre-styrte Molde bruker vesentlig mindre penger på skole en Høyre-styrte Bykle, det viser i seg selv ikke at vi står overfor et problem.

Derimot viser det to andre ting:

* At vi står overfor et lokaldemokrati som prioriterer på én måte et sted, og en annen måte et annet sted. Er det et problem at velgerne og de lokale partiene prioiterer utfra sine lokale behov? Det er vel riktig at det er de som kjenner lokalsamfunnet best som gjør slike prioriteringer?

* At det kan være ulike behov i en relativt stor bykommune som Molde og i en vesentlig mindre landkommune som Bykle er npepe overraskende? Kan det være at Bykle må bruke vesentlig mer ressurser pr elev for å oppnå de skoleresultatene man er fornøyde med, mens Molde kan bruke mindre penger pr elev og fortsatt oppnå resultater de er fornøyde med?

Å forlange at 430 kommuner skal prioritere helt likt, er i mine øyne å sette lokale hensyn til side. Men grunnskole er i høy grad et spørsmål om å finne lokale løsninger på lokale utfordringer for å tilpasse seg både nasjonale og lokale krav og forventninger. Da syns jeg et uttrykt mål om at kommunene skal ha mye likere bruk av ressursene blir helt feil.

Kanskje Bykle har funnet ut at det gir dem et konkurransefortrinn i kampen om bosetting at de tilbyr gratis SFO. Hvorfor skal de da nektes det utfra en likhetstenking mellom kommunene? Det kan da vel ikke være noe problem at kommunene selv er kreative på å finne gode løsninger – og overlater til de lokale velgerne å avgjøre retningen for kommunen gjennom kommunevalgene? Må alt bestemmes i stortingssalen og regjeringskontorene?

Kan det endatil hende at en ulik ressursbruk i kommunene er en FORUTSETNING for å kunne klare å fylle d nasjonale kravene kommuene møter på mange ulke sektorer? Når kommunene har ulikt utgangspunkt, er ulik bruk av ressursene kanskje snarere en styrke enn et problem?

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.