Frp-ledelsen får kjeft av sine egne – men er det fortjent?

Frps ledelse får kjeft både av egne velgere, av partimedlemmer og av partiets tillits- og folkevalgte for sin håndtering av «Trond Birkedal-saken». At det har stormet rundt Frp-ledelsen den siste uka kan det ike være særlig tvil om. Men er det velfortjent kritikk å angripe Siv Jensen og Geir Mo for håndteringen av mediestormen?

I mine øyne er det ikke veldig mye Frps ledelse kan kritiseres for når det gjelder mediehåndteringen etter at saken «sprakk». Rett nok mener jeg det er en famøs blunder å starte en pressekonferanse i Stortingets vandrehall om en alvorlig sak angående seksuelle krenkelser med å vitse i vei om helt andre saker. Og det er neppe god krisehåndtering når Frp-ledelsen nok en gang tyr til sitt velkjente krisehåndteringsverktøy nr 1: Å innta offerollen – der det er Frp som er de krenkede, og pressen som er krenkeren. Selv indremedisinsk har dette verktøyet svært begrenset verdi i denne saken, og Frp-ledelsen burde ha forstått det allerede da saken ble en mediesak.

Og i begynnelsen prøvde Siv Jensen seg med at hun og partiet ikke hadde kjennskap til anklagene mot Trond Birkedal før nå. Med tanke på at hun tidligere har blitt tatt i å lyve om en svært sammenlignbar sak (Søviknes-saken i 2001), burde hun selvsagt forstå at det er livsfarlig å prøve på noe slikt en gang til.

Men utover disse feilskjærene – har det ellers vært en katastrofe?

Svaret er nei. Det er ikke her katastrofen ligger.

Katastrofen for Frp ligger i at de har en reaktiv krisehåndtering av denne saken, mens de burde hatt en proaktiv partikultur for å hindre at slikt eksploderer som en bombe i mediene.

Hadde de ragert 2-3 år tidligere, da de fikk vite om anklagene, ville bomben for Trond Birkedal vært omtrent den samme. Og Frp ville utvilsomt også da måttet tåle mediestorm. Men stormen i 2011 går nå mye mindre på Trond Birkedals eventelle handlinger – og mye mer på Frp-ledelsens tafatthet og nærmest ignorante holdning overfor en 15 år gammel gutt som har ment seg seksuelt krenket i partisammenheng av en av partiets unge stjerner.

Med aktiv handling i 2008/2009 kunne Frp-ledelsen unngått å starte valgkampen i 2011 med anklager om at de ikke bryr seg om menneskelige aspekter knyttet til unge partimedlemmer. Når de har valgt å legge seg på en reaktiv strategi i stedet for en proaktiv, har de i bunn og grunn lagd ris til egen bak.

Inntrykket som er iferd med å feste seg er: Alle partier kan komme opp i situasjoner der tillitsvalgte har optrådt på en måte de hverken burde opptrådt eller har lov til å opptre. Men bare Frp ignorerer bekymringsmeldinger som kommer inn om slikt, og overlater mindreårige til selv å håndtere saken overfor den anklagede krenkeren, organisasjonen, politiet og omgivelsene ellers.

Kommunikasjon er et ledelsesansvar. Kriseforbygging er også et ledelsesansvar. Når Frp-ledelsen nå får kritikk for dårlig kommunikasjon, er grunnen at de har drevet dårlig kriseforebygging.

Med andre ord: Kritikken er fortjent.

Hadde en statsråd/statsminister gjort en like dårlig jobb som det Frp-ledelsen har vist seg å gjøre, ville Frp vært de første til å forlange vedkommendes avgang. I det private næringslivet ville også utskiftelse av de ansvarlige vært en helt naturlig måte å «skape ro» på.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10099867
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=10091569
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10099833
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10099929
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10083343
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10083320
http://www.vg.no/nyheter/uten-annonser/artikkel.php?artid=10083316
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10083408
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10083456

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.