Datalagring er bra for Norge

Norge bør absolutt innføre Datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet dreier seg om å gi norsk politi de samme redskapene til å bekjempe alvorlig kriminalitet som det politiet i resten av Europa har. Datalagring er ikke noe nytt: Det lagres allerede! Politiet har adgang til lagret trafikkdata allerede! Direktivet innebærer i praksis bare en formalisering av dagens regime, det blir faktisk strengere regulert enn i dag, Det blir et generelt krav om skjellig grunn til mistanke om at det har skjedd et straffbart forhold med en strafferamme på fire år.

Det er altså ikke noen ny etterforskningsmetode som blir innført med DLD. Poenget med å innføre DLD er at politiet ikke skal miste muligheten til å benytte seg av trafikkdata også i fremtiden.

Å si nei til Datalagringsdirektivet er å si nei til at norsk politi skal få samme mulighet i morgen som de har i dag til å bekjempe og straffeforfølge alvorlig kriminalitet.

Det store flertallet av norske velgere støtter Datalagringsdirektivet: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7436789

Min antagelse er at de støtter direktivet fordi de ser trusselen fra alvorlig kriminalitet som en langt større trussel enn at ditt og mitt telefonselskap fortsatt skal lagre trafikkdata om når vi ringer, hvem vi ringer og hvor vi er når vi ringer. Det er rett og slett et veldig lite inngrep at Chess vet hvem jeg ringte til i forrige måned – inngrepet er så lite at jeg jo aksepterer det for fakturaformål i dag. Hvorfor skal jeg ikke akseptere det samme inngrepet for å bekjempe alvorlig kriminalitet? Er kamp mot kriminalitet et mindre aktverdig formål enn å tjene penger?

Det er forstemmende å se hvor lite datalagringsmotstanderne bryr seg om selve grunnen til at politiet har behov for trafikkdata: nemlig at det blir begått alvorlig kriminalitet i samfunnet vårt. Folk drepes og voldtas. Seksuelle overgrep mot barn legges ut på nettet, og folk som laster det ned bidrar til å opprettholde overgrepene. Væpnede ran skjer i bølger. Dette er grunnen til at politiet har tilgang til trafikkdata, og at de ønsker fortsatt tilgang i fremtiden: De ønsker å bekjempe disse formene for alvorlig kriminalitet, og trenger trafikdata for å greie det!

At bruken av trafikkdata er viktig i politiets arbeid med å etterforske alvorlig kriminalitet viser dagens praksis. Ifølge Kripos ble det i 2008 innhentet trafikkdata i 50 prosent av alle straffesaker som omhandlet alvorlig kriminalitet. Og i 80 prosent av disse sakene hadde trafikkdata stor betydning for etterforskning og domfellelse.

Uten tilgang til trafikkdata, ville poitiet stått mye dårligere rustet – og de ansvarlige for grov og alvorlig kriminalitet ville gått fri. Da snakker jeg om voldtektsmenn, drapsmenn, ransmenn og barnepornoprodusenter – ikke om småkjeltringer som butikktyver og fildelere.

Hvem tjener på at politiet mister sin tilgang til trafikkdata? Ikke vanlige nordmenn i allefall. De vil jo ikke merke noen forskjell. Ikke ofrene for alvorlig kriminalitet heller. De vil stadig sjeldnere få se gjerningspersonene straffet. Nei, de som tjener på at datalagringsmotstanderne vinner frem – er de tunge kriminelle som driver alvorlig kriminalitet. Å la drapsmenn gå fri fordi man er mot at ditt og mitt telefonselskap skal lagre informasjon om når og hvor vi har ringt til hverandre – det er i mine øyne totalt absurd. Og det er en linje som hele resten av Europa sier klart nei til.

Og som altså også det store flertallet av norske velgere sier nei til.

Jeg håper Stortinget lytter til folket og til de gode og velbegrunnede rådene fra statsadvokatembetet, Kripos, PST og de som er satt til å bekjempe alvorlig kriminalitet i Norge: Innfør Datalagringsdirektivet nå – så vi sikrer mulighet til å oppklare alvorlig kriminalitet også i den ære fremtid da telefon- og internettselskapene selv har et stadig kortere behov for lagring utfra egendefinerte behov.

Datalagring er bra for Norge.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.