Send Krekar ut umiddelbart!

På VG.no og TV2 oppgir Mulla Krekar at han nå ønsker å forlate Norge innen utgangen av 2012, fordi situasjonen nå er trygg nok der etter hans egen mening.

Jeg har to kommentarer:

1. Det er ikke hans subjektive vurdering som er grunnlag for at han ikke har blitt sendt ut. Dermed er det heller ikek hans subjektive vurdering som bør kunne avgjøre når hjemreise skal finne sted.

2. Hvis det stemmer at det nå er såpass trygt i Irak at han kan sendes ut, bør utsendelse skje OMGÅENDE – ikke vente til 2012. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier at norske myndigheter nå vil tilrettelegge for utsendelse, mens Krekars advokat Brynjar Meling er «villig til å gå i dialog med myndighetene på dette» og trekker bl.a. inn hvorvidt Krekar vil ha noen mulighet som fremtidig parlamentariker i Irak som et vurderingskriterium.

Alvorlig talt: Her er ingen dialog nødvendig. Krekar har et klart og entydig utsendelsesvedtak. Han er en trussel mot Norges sikkerhet. Når myndighetene vurderer at situasjonen i Irak er trygg nok til at Krekar ikke risikerer dødsstraff eller umenneskelig brutal behandling som f.eks. tortur – da skal han ut.

Omgående.

Å tro at dialog med bakgrunn i muligheter for å bli parlamentariker har noe som helst med saken å gjøre, kan ikke norske myndigheter ta seriøst. Heller ikke at han stiller krav til utenriksministeren i sakens anledning.

Jeg ser at Siv Jensen ønsker Krekar god tur. Selv ønsker jeg ham ikke noe godt overhodet.

Ut me’n!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.