Er taktikk viktigere enn politikk for Hedmark Senterparti?

Etter å ha lest Østlendingens reportasje fra nomnasjonsmøtet i Hedmark Senterparti, stiller jeg spørsmålet: Er taktikk og posisjoner viktigere enn politikk for Hedmark Sp?

Partiets listetopp Aasa Gjestvang uttaler seg positivt om det rødgrønne samarbeidet i Hedmark slik det fungerer nå. Det er jeg helt enig med henne i. Men deretter kommer hun med et oppsiktsvekkende utsagn. Hun sier at Senterpartiet er villig til å droppe samarbeidet hvis partiet hennes får mer uttelling hos de blå. På direkte spørsmål fra Østlendingen om hun vil avvise et Sp-Frp-samarbeid, sier Gjestvang: «Nei, hvorfor skal vi gjøre det?»

Jo, Gjestvang, grunnen til at dere skal gjøre det er at Frp i lange tider har vist at de står for en helt annen politisk linje i fylkestinget enn det fylkesrådet som Senterpartiet deltar i har. Frp vil privatisere de videregående skolene, legge ned «Trygt hjem for 75»-ordningen, avviser fylkeskommunens tiltak for integrering og flerkulturelt mangfold, vil privatisere veier, vil kutte i fylkeskommunens pengebruk i distiktene og i stedet bruke mer i byene, vil frata elevene muligheten til å gå på sin nærskole, vil dele inn elevene i klasser etter «evner», er mot midtdelere på veiene våre, vil kutte sterkt i viktige kultursatsinger, er negative til Ungdommens Fylkesting som arena for ungdoms innflytelse – og stort sett vil i en helt annen retning enn den Sp går i nå, sammen med Ap og SV. Og i mange standpunktene sine har de støtte fra flere av de blå partiene, bl.a. Høyre.

Det er synd at Sps nye listetopp ikke bruker anledningen til å si klart fra at det er uaktuelt å samarbeide med et parti som står for en slik politikk. Dette var en glimrende anledning til å gjøre nettopp dét.

I stedet velger Senterpartiets listetopp å slå fast at «Får vi mest igjen ved å forhandle i en annen retning enn rødgrønt, må vi vurdere det.» Et slikt svar gir vel bare mening dersom taktikk og posisjoner er viktigere enn politikk og resultater?

I Arbeiderpartiet har det hele tiden vært et politisk valg å samarbeide rødgrønt. Ikke et taktisk. Vi mener rett og slett at de beste løsningene for samfunnet ligger i den fellesskaps- og solidaritetslinja som det rødgrønne samarbeidet i Hedmark bygger på.

Hvis Senterpartiet nå vil forlate den poltiske linja de rødgrønne styrer etter, er det forsåvidt fint at vi får signaler allerede nå. Særlig Senterpartiets velgere bør være glade for slike signaler.Er Sps velgere uenige i Frps poltikk? Da bør de være varsomme med å stemme på Senterpartiet i høst!

For hvis Sp får «mest igjen» ved å forlate AP og SV til fordel for Frp – da vil Sp vurdere det.

Så erkjenner jeg glatt at jeg håper en slik vurdering vil ende med at Sp fortsatt står ved det POLITISKE samarbeidet med Ap og SV, og ikke velger et TAKTISK samarbeid der de gir bort politikken til de blå i bytte mot f.eks. en ekstra komitéleder i fylkestinget.

Men etter Gjestvangs uttalelser er jeg ikke sikker lenger. Og det kan heller ikke Senterpartiets velgere være. Eneste måten å sikre seg mot en hestehandel som Hedmark taper politisk på og Senterpartiet tjener taktisk på – er å stemme Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget i høst! 

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.