La små AS slippe revisjonsplikt!

 Norge trenger småbedriftene. Vi trenger dem som vil skape sin egen arbeidsplass, satse i nye eller etablerte markeder, skape, foredle, utvikle og videreutvikle. Og vi trenger et næringsliv som er i stand til å tilpasse seg nye tider stadig raskere.

Å la små AS slippe revisjonsplikt er et av de enkleste og mest målrettede tiltakene samfunnet kan iverksette for å stimulere etableringslysten og styrke omstillingsdyktigheten i norsk næringsliv.

Grunnen er: Uansett hvor lav omsetning et AS har, er man i dag pålagt å ha statsautoriserte revisorer til å revidere årsregnskapene. Kostnadene for å revidere et AS med omsetning på 500.000 kroner er fort et sted mellom 15.000 og 50.000 kroner i året. Da blir driften ulønnsom. Hele overskuddet – og ofte mer til – spises opp av lovpålagt revisjonsplikt. Dette stimulerer ikke til nyetableringer.

Mange velger derfor andre selskapsformer. Med enkelpersonforetak kan du drive samme næringsvirksomhet som i et AS, og er fritatt for revisjonsplikt. Ulempen er at den nærsingsdrivende selv hefter for gjelda. Går driften dårlig kan du havne i gjeldsklemma resten av livet, og miste alt du eier og har. De dramatiske konsekvensene av en konkurs, gjør at mange forsetter driften lenger enn de strengt tatt burde. Et system som tvinger etablererne over i denne selskapsformen er et system som ikke stimulerer til omstillinger.

Ved å fjerne revisjonsplikten for små AS vil flere velge denne selskapsformen. Flere vil ha mulighet til å begrense risikoen de tar når de satser på å etablere arbeidsplasser og næringsveier. Og flere vil kunne legge ned hvis driften er ulønsom, og starte opp med noe annet i stedet. Dette er bra både for samfunnet og for den enkelte næringsdrivende.

Nå legger regjeringa frem føgende forslag: Norske AS med under 5 millioner kroner i årsomsetning og under 10 ansatte skal slippe revisjonsplikt.

Dette er den beste nyheten for norske småbedrifter og norske etablerere fra noen regjering på VELDIG mange år!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relaterte nyheter:
http://e24.no/makro-og-politikk/article3953128.ece
http://www.siste.no/Innenriks/politikk/article5418805.ece
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/tusenvis-av-as-vil-slippe-revisor-3368718.html

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.