Frps politikk skaper utrygghet – Aps politikk skaper trygghet

Arbeiderpartiets velgere og Frps velgere har mye til felles, bl.a. ønsket om et trygt Norge. Men å stemme Frp må bli feil! Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil legge ned UP. Dette til tross for at UP ikke bare er ekstremt viktig for trafikksikkerheten og tryggheten på vei – men også beslaglegger like mye narkotika som ett vanlig politidistrikt! UP gir daglig bistand til politidistriktene i ulike saker,og var blant annet involvert i NOKAS-saken og hjalp til da boligblokken raste sammen i Ålesund. UP er også viktig for ta kriminelle bander som reiser rundt i Norge. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil kutte budsjettene til Kredittilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten. Kuttene vil gi svekket mulighet til å bekjempe narkotikasmugling, våpenhandel og annen internasjonal kriminalitet..Også kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet blir vanskeligere. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil senke alkoholavgiften, bygge ned Vinmonopolet og beholde dagens skjenketidsreglement. Dette selv om 60-70 % av all vold er alokoholrelatert, og volden stuper i de kommunene der skjenketiden har blitt redusert. Også svært mange av trafikkulykkene skjer på grunn av alkoholbruk. Politimestre over hele Norge mener at redusert alkoholbruk og en times kortere skjenketid om natten vil gi lavere kriminalitet. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil svekke integreringen av innvandrere ved å redusere støtten til språkopplæring, annen utdanning og frivillig integreringsarbeid. Dermed får mange mennesker redusert sine muligheter til å delta i det norske samfunnet. Dette vil få uheldige konsekvenser – også når det gjelder kriminalitet. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil svekke oppsigelsesvernet, utvide arbeidsgivernes adgang til midlertidige ansettelser, nekte deg full lønn når du er syk, rasere arbeidsmiljøloven, avskaffe tariffavtaler og overlate lønnsforhandlinger med sjefen til hver enkelt arbeidstager. Tryggheten for seriøse og anstendige arbeidsforhold blir borte. Frps politikk skaper utrygghet.

Arbeiderpartiet vil beholde og styrke UP som et viktig verktøy for bedret trafikksikkerhet og for kriminalitetsbekjempelse. Vi vil sørge for at Kredittilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten får nok midler til å utføre de viktige oppgavene de er satt til – på en god måte. Vi vil lytte til politiets råd i alkoholpolitikken, og ikke senke prisen på alkohol. Vi vil styrke – ikke svekke – integreringen av innvandrere, fordi vi mener at dette er den beste måten å gjøre folk til positive deltagere i samfunnet. Og vi vil slå ring om anstendige arbeidsvilkår, gode sykelønnsordninger og de lovene som finnes for å hindre at du utnyttes i arbeidslivet.

Arbeiderpartiets politikk skaper trygghet. Frps politikk skaper utrygghet.

Valget bør være enkelt.

Edit 25. august: Frp kommer nå med enda et forslag som bidrar til å øke utryggheten på veiene.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.