25 grunner til å stemme AP, ikke FRP

Denne listen er klipt om limt inn fra en melding jeg fikk på Facebook. det er ikke jeg som har laget den, men jeg poster den her fordi jeg synes det er en god liste med mange bra poenger.

1. Frp vil tvinge ungdom til å jobbe mer overtid uten rett til overtidsbetaling. Ap vil forsvare arbeidsmiljøloven og sikre unges rettigheter.

2. Frp tror fortsatt ikke på klimaendringene. Ap vil være en pådriver for at en ny internasjonal klimaavtale blir så forpliktende som mulig.

3. Frp vil rangere elever og henge ut enkeltskoler i avisa. Ap vil ansette flere og bedre lærere, og sørge for at alle får et bra skoletilbud.

4. Frp vil masseprivatisere skolen og skape større forskjeller mellom elevene. Ap vil forsvare fellesskolen og sikre at alle får et godt utdanningstilbud.

5. Frp vil fjerne formuesskatten og gi Norges 100 rikeste over 7 millioner i skattelette hver. Ap vil gjøre skattesystemet mer rettferdig og sørge for at de rikeste bidrar mer til fellesskapet.

6. Frp vil privatisere velferdstjenestene og la lommeboka avgjøre hvor lenge du skal stå i helsekø. Ap vil sikre at alle får den hjelpa de trenger, uavhengig av hvor de bor, hva de heter eller hvor mye de tjener.

7. Frp vil stanse innvandringen fra land der folk ikke ser norske ut. Ap vil følge internasjonale avtaler og føre en rettferdig asyl- og flyktningpolitikk, der de som trenger det får hjelp.

8. Frp vil halvere kulturbudsjettet slik at kun de rikeste har råd til å gå på konserter og festivaler. Ap vil trappe opp Kulturløftet og bruke mer penger på kulturtilbud over hele landet.

9. Frp vil endre ekteskapsloven å gjøre det vanskeligere for homofile å gifte seg og adoptere barn. Ap mener at all kjærlighet er like mye verdt.

10. Frp vil sette bestemor ut på anbud og la kommersielle aktører tjene penger på bestefar. Ap vil sørge for at eldre alle får et godt tilbud.

11. Frp vil legge ned Sametinget og fjerne støtten til samisk kultur. Ap vil sikre mangfold og fortsatt støtte urfolks kulturarv.

12. Frp vil legge ned Likestillings- og diskrimineringsombudet og fjerne likestillingsloven. Ap vil fortsette arbeidet med å sikre likestilling og hindre diskriminering i samfunn og arbeidsliv.

13. Frp vil legge ned fylkeskommunene og lage gigakommuner. Ap vil sikre reellt lokaldemokrati og nærhet mellom folk og politikere.

14. Frp vil kutte i støtten til distrikts-Norge. Ap vil sørge for at det er mulig å skape seg en fremtid i hele landet.

15. Frp vil overlate mer av makten til markedet. Ap vil sikre folkestyre og sørge for at beslutninger fattes i demokratiske organer.

16. Frp mener at det ikke er en prioritert oppgave å rense utslippene fra gasskraftverk. Ap vil fortsette arbeidet med å redusere klimagassutslippene.

17. Frp vil åpne opp for midlertidige ansettelser og gjøre det vanskeligere for ungdom i etableringsfasen. Ap vil ha trygghet for jobben til alle.

18. Frp vil gjøre alle til minstepensjonister og overlate eldres trygghet til private pensjonsbedrifter. Ap vil sikre gode og offentlige pensjonsordninger for alle.

19. Frp vil innføre karakterer for niåringer i skolen. Ap tror ikke at mer konkurranse fører til bedre motivasjon og vil heller sørge for at hver enkelt får tilbakemeldinger som bidrar til mestringsfølelse.

20. Frp er motstander av høyhastighetsbane mellom de største byene. Ap vil bygge ut kollektivtilbudet og vurdere hvordan lyntog kan realiseres.

21. Frp vil sette bibliotekene femti år tilbake i tid ved å fjerne utlån av filmer, musikk og aviser. Ap vil følge med i utviklinga og styrke utlånstilbudet av nye medier.

22. Frp sier i sitt program at de vil ha mer disiplin i skolen. Ap vil gi elevene større innflytelse og sørge for et godt samarbeid mellom elever og lærere.

23. Frp vil kutte dramatisk i bistanden til verdens fattigste. Ap vil fortsatt bruke minimum 1 prosent av BNI på utviklingshjelp.

24. Frp vil legge ned Lånekassen og overlate studentene til kommersielle banker. Ap vil bedre studentvelferden og øke studiestøtta til 11 måneder.

25. Frp støtter ukritisk Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Ap krever at Israel stanser bosettingene og forholder seg til internasjonale avtaler.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.