Nei til egen eldreminister

Frp er ute med nye lettvintheter for å lokke velgerne til å stemme på seg. Denne gangen er det et forslag om en egen eldreminister som er agnet de vil ha velgerne til å bite på. Frps partileder Siv Jensen utfordrer Jens Stoltenberg til å utnevne en egen minister for eldre hvis han fortsetter som statsminister etter valget.

Mitt råd – til Jens og alle andre – er: Si nei til dette.

Det er tre hovedgrunner til at jeg mener forslaget er dårlig.

For det første er det ikke en eldreminister Frp i realiteten snakker om, men en eldreOMSORGSminister. De konkretiserer nemlig hva denne ministeren skal jobbe med ved å ramse opp fem punkter – som alle har med OMSORG å gjøre.

En egen minister for eldreomsorg blir en kunstig oppstykking av omsorgssektoren. De brede fagmiljøer er enige om at samhandling, tverrfaglig arbeid og helhetstenking gir best ressurutnyttelse og best pasientvelferd for omsorgskronene. Da er det å gå flere skritt i helt feil retning dersom det innføres en egen minister for eldreomsorg, og det vil være en helt feil oppstykking av omsorgssektoren.

Vi har allerede en omsorgsminister. Å skille faglig og politisk mellom eldre med omsorgsbehov og andre aldersgrupper med omsorgsbehov blir for meg et svært så kunstig skille.

For det andre er eldre mennesker være fulle av kunnskap de kan øse av etter ett langt liv. De burde være en ressurs for omgivelsene og ikke noen som trenger en minister til å tale deres sak. Det er de helt kapable til å gjøre selv.

Eldre er oppegående voksne mennesker. Like forskjellige og uensartede som resten av befolkningen.

Den dagen eldre ikke har stemmerett – på lik linje med barn og unge – kan det tenkes de burde få sin egen minister. Inntil da velger jeg å se på eldre mennesker som fullverdige individer i samfunnet med de samme retter og plikter som alle andre som har stemmerett i landet vårt.

For det tredje er eldrepolitikk/seniorpolitikk i dag en integrert del av ansvarsområdet til de aller fleste statsråder. Dette er bra – rett og slett fordi de ulike politikkområdene dermed hensyntar de interessene og særbehovene som den eldre del av befolkningen har. Å innføre en ny fagstatsråd som skal overta dette ansvaret, vil være langt mer negativt enn at hvert enkelt departement tar ansvaret innenfor sitt spesifikke fagområde – slik det fungerer i dag.

Alt i alt tyder det meste på en negativ totaleffekt for både samfunnet og for de eldre å gjennomføre den skisserte endringen.

Og derfor bør den droppes.

Ikke gjør som motstanderen din sier, Jens!

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.