Norge trenger Bjarne Håkon Hanssens samhandlingsreform!

La meg gi fire argumenter på hvorfor jeg mener Norge trenger Bjarne Håkon Hanssens samhandlingsreform:

1) I dag er det 1 lege pr 2 pasienter i sykehus og 1 lege pr. 100 pasienter på sykehjem. Det er klart alle da vil på sykehus for å få mest og best oppfølging av lege. Men dette er jo både dyrt og unødvendig. Reformen legger opp til at man skal få det tilbudet man trenger – der man trenger det! Slik blir ressursene brukt bedre, så vi får mer helse for kronene.

Her trengs det samhandling.

2) I dag blir det stadig flere som får stadig større lidelser og pushes inn i statsfinansierte sykehus – for der dekker staten alle kostnader. Mens stadig færre får forebyggende tiltak eller tidlig innsats når varsellampene blinker – fordi der må kommunene dekke kostnaden, og forebygging taper i kampen med skoler, veier, barnehager og pleie. Kommunene må få en belønning for å omprioritere – slik at de ser at satsing på forebygging og tidlig innsats lønner seg økonomisk for dem, og ikke bare for staten (som sparer sykehusutgifter).

Her trengs det samhandling.

3) I dag går den store delen av nordmenn som «tomgods» på listene til fastlegene, og legene får betalt for å ha dem der. Mange av oss trenger egentlig ikke en FASTlege, men en lege som vi kan gå til den sjeldne gangen vi er sjuke. For min del en gang i året eller deromkring. Samtidig er det mange gamle, kronikere, barn etc som trenger fastleger.

Hva med å sikre fastlegetjenesten til de som trenger det, og ha en mindre kostnadskrevende løsning for oss som er generelt friske og raske – slik at pengene kan brukes til å behandle dem som trenger det, og ikke til å listeføre oss som er friske? Reformen går litt i den retningen ved å innføre en helsekoordinator for hver av oss. Kanskje gjør den at jeg vil velge å melde meg ut av fastlegeordningen, slik at andre med større behov kan få min «faste plass»?

Her trengs det samhandling.

4) Primærhelsetjenesten har i dag nærmere 20 millioner konsultasjoner i året. 10 % av disse sendes videre til spesialister/sykehus. Men mange sendes feil. Og mange sendes til dyre spesialister på grunn av manglende «mellomtilbud» mellom allmennleger/fastleger og sykehuset – eller på grunn av at fastlegene/primærlegene mangler kompetanse til å løse helseutfordringer som strengt tatt ikke er en sak for spesialistene.

Dersom fastlegene kunne sende 9 % videre til sykehus/spesialist i stedet for 10 % – så ville sykehuskøene vært borte! 200.000 mennesker ville vært ute av køen (køen er i dag på ca 235.000 etter de siste tallene jeg så).

Her trengs det samhandling!

Bjarne Håkon Hanssen og regjeringen tenker i de helt rette baner her!

Norge trenger denne reformen. Vi må behandle folk så tidlig som mulig, og holde de unna sykehuset så lenge som ønskelig. Med god forebygging, tidlig innsats når faresignalene viser seg, styrket kompetanse hos fastlegene og pengebruk på de syke i stedet for på de friske – vil sykehuskøene være forsvinne, livskvalitet og -lengde vil øke, samfunnet vil produsere bedre og flere vil være selvhjulpne og selvstendige lengre.

Dette er utelukkende positivt.

Her trengs det samhandling!

Jeg anbefaler forøvrig Bjarne Håkon Hanssens samhandlingsblogg, der du kan få svar fra ham på ting du lurer på om den nye reformen, komme med synspunkter, forslag etc.

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.